Rehabilitace pomůže Vašíkovi k samostatným krůčkům

Čtyřletý Vašík z Jiříkova neměl lehký start do života, už jako miminko ho postihlo mnoho diagnóz. Mimo jiné nemůže chodit, ale díky intenzivním rehabilitacím v Neurorehabilitačním centru SAREMA v Liberci začíná alespoň lézt. Aby chlapec mohl dělat další pokroky, je třeba v terapii pokračovat. Zdravotní pojišťovny léčbu ale téměř neproplácejí, klinika proto vyhlásila pro Vašíka veřejnou sbírku.

Vašíkův příchod na svět nebyl vůbec ideální. Maminka prodělala v těhotenství dva epileptické záchvaty a Vašík se narodil předčasně akutním císařským řezem. Byl sice hrozně malinký, ale jinak vše nasvědčovalo tomu, že je v pořádku, hezky rostl, jedl a otáčel se na bříško. Po očkování se vše změnilo – Vašík se přestal otáčet, měl silný třes v rukou i nohách. „V sedmi měsících nás poslali na vyšetření k neurologovi, pak následoval screening, magnetická rezonance, genetika a přicházely samé špatné zprávy. Vašíkova diagnóza zněla vývojová encefalopatie s epilepsií, těžká mentální retardace, autistické rysy, hypotonie“ říká maminka.

Vašík bohužel nechodí, ale statečně se společně s rodinou pere se svým osudem. Díky rehabilitacím v lázních a především pravidelné péči na neurorehabilitační klinice SAREMA LIBEREC začíná pomalu lézt. Chlapečkova fyzioterapeutka Tereza Valíková vysvětluje:
„Je vidět, jak moc pravidelné rehabilitace Vašíkovi pomáhají, nejsou ale, bohužel, hrazeny zdravotními pojišťovnami, a pokud má jeho vývoj postupovat k dalším dovednostem, je třeba v intenzivní terapii pokračovat.“

Proto nezbývá nic jiného než shánět finanční prostředky jinou cestou. Maminka se ve spolupráci s klinikou SAREMA obrátila na veřejnou platformu Donio s prosbou o pomoc pro svého synka: “Věříme, že díky rehabilitacím jednou Vašík udělá i těch pár krůčků sám. Někomu se to může zdát jako malý cíl, ale pro nás i Vašíka je obrovský a stále věříme, že ho dosáhneme. Moc děkujeme. “

Přispět můžete na: https://www.donio.cz/rehabilitace-pomuze-vasikovi-k-samostatnym-kruckum

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jan Korytář

Vážená paní primátorko,

dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna pro Liberec opakovaně neuspěla se svým názorem v komisích, výborech i v samotném zastupitelstvu v této věci, vidím referendum jako poslední možnost, jak tomuto nevratnému kroku zabránit.

Jsem si vědom, že město je ve svízelné finanční situaci, ovšem zavírání očí před realitou a žití na úkor budoucnosti povedou jen k tomu, že za rok za dva bude situace města ještě horší.

K rozhodnutí iniciovat vyhlášení místního referenda mne osobně, ale i členy přípravného výboru, vede několik skutečností:

  1. Ze strany současného vedení nevidíme žádnou promyšlenou strategii, jak město vyvést ze současných potíží, ale spíše jen snahu zůstat ve funkcích až do příštích komunálních voleb.
  2. Rozprodej posledních cenných částí městského majetku je jen zakrýváním skutečného stavu věcí. Tento postup nic zásadního neřeší, pouze skutečné řešení oddaluje.
  3. Současné vedení města, přes některé pozitivní kroky, stále způsobuje mnohamilionové škody, zejména z důvodu špatně sepsaných smluv, neschopnosti čerpat evropské dotace či vytvářením trafik pro spřátelené politiky v městských společnostech.
  4. Ačkoliv v programovém prohlášení je několik ustanovení o tom, že prodej majetku města není tou cestou, kterou by město mělo jít, záměr prodat rozsáhlé pozemky pod libereckým letištěm či městskou společnost TSML svědčí o něčem jiném.

Protože současné vedení města dle mého názoru již ztratilo legitimitu (viz např. výsledky krajských voleb v našem městě), domnívám se, že by nemělo rozhodovat o takovýchto zásadních otázkách. Jako jediný správný nástroj vidím v této situaci, spolu se členy přípravného výboru, právě institut místního referenda.

Opakovaně Vám navrhuji, že jsem připraven, stejně jako celý klub zastupitelů za Změnu pro Liberec, hledat se současným vedením města řešení klíčových problémů našeho města, pokud o to z vaší strany bude zájem. Většina Vašich kroků ovšem svědčí spíše o hledání silových, než společně přijatelných řešení. V případě Vašeho zájmu  jsem však přesto stále připraven se s Vámi osobně sejít a jednat a očekávám Vaše případné návrhy.

S pozdravem

Jan Korytář, zástupce výboru
a člen zastupitelstva města Liberce za Změnu pro Liberec

Příloha: Vybrané části programového prohlášení současné koalice, které byly převzaty z původního programového prohlášení koalice vedené Změnou pro Liberec,  a které nejsou současným vedením již prakticky naplňovány.

  • Budeme se při řízení města chovat jako jeho zodpovědní správci a to s ohledem na dlouhodobý přínos a nikoli okamžitý zisk
  • Budeme postupně snižovat městský dluh a to přednostně z úsporných opatření či zvýšených příjmů města, nikoliv z prodeje majetku města
  • Městské nemovitosti budeme namísto prodeje přednostně pronajímat s přesně vymezenými podmínkami
  • Pro zajištění financování rozvoje města budeme maximálně využívat všech dostupných dotací 
  • Přehodnotíme připravované projekty v rámci tzv. integrovaných plánů rozvoje města tak, aby skutečně sloužily obyvatelům města a získané dotace byly efektivně využity.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;