Spolek za estetiku veřejného prostoru: Do veřejného prostoru nastupuje nová generace

Mnozí o jejich fungování zatím ani nevědí. Ale i v Liberce existuje parta mladých lidí, kterým není ukradený veřejný prostor, snaží se zachraňovat to cenné v něm, znovu nalézat cenná historická díla, která nespravedlivě během posledních pár let upadla v zapomnění a hlavně otevřít kvalitní, odbornou a přitom co nejširší diskusi nad tématem. A mají výsledky.  Že zrovna v Liberci veřejný prostor za posledních téměř 30 let dostával na frak, není nutné připomínat. Proč je za něj třeba bojovat, o tom jsme si povídali s Jindřichem Grubišem ze Spolku za estetiku veřejného prostoru.

Co je posláním Vašeho spolku a kdy vzniknul?

Spolek jsme založili na jaře v roce 2016. Spojoval nás zájem o umění a zároveň jsme nebyli spokojeni se stavem veřejného prostoru v našem městě. Primárním cílem pro nás bylo zmapování existujících výtvarných děl, jejich odanonymizování, protože se domníváme, že když něco pojmenujete a správně zakontextujete, můžete vzbudit zájem, nebo alespoň zažehnete diskusi.

Fungujete poměrně nedlouho, máte za sebou nějaké výstupy?

Za dva roky fungování spolku, jsme stihli vytvořit podrobnou webovou galerii výtvarných realizací v Liberci a Jablonci nad Nisou. Součástí je i mapa na platformě googlemaps. (www.spoleksevp.cz)

S pomocí přátel jsme zachránili před likvidací monumentální šestitunový památník "Konec války" od Štefana Nejeschleby a na podzim minulého roku jej umístili v Krásné Studánce. Baví nás i pátrání po zmizelých výtvarných dílech. Jeden ze zajímavých objevů byla například Koule - Routa od významného výtvarníka Vratislava Karla Nováka, která stála před Preciosou v Minkovicích. V. K. Novák je mimo jiné autorem Metronomu v Praze na Letné. Kouli - Routu, jsme nakonec nalezli ukrytou uvnitř nedobytného areálu továrny. Byli bychom moc rádi, kdyby se podařilo toto dílo umístit někam, kde bude zpřístupněno veřejnosti.

Spolupracujete s někým? Osobně mě přišlo, že by například postava Pavla Karouse mohla být Vaší inspirací…

Pavla Karouse samozřejmě známe a přispíváme i do jeho projektu Vetřelci a volavky. Nejvíce nám ale dělá radost, když dohledáme a kontaktujeme autora některé z realizací. Například manželé Skálovi, kteří měli v Liberci hned několik objektů, nám poskytli fotografie z jejich archivu a my jsme tak mohli lidem předat svědectví i o dílech, která nepřežila do dnešních dní. Příkladem může být poetická socha dívky s ptáčkem v klícce, která stála na zahradě jeslí na Františkově.

A samozřejmě rádi spolupracujeme s kýmkoliv, kdo nás navede k nějakému dosud nezmapovanému dílu.

Na Vašem webu najdeme mapu umění ve veřejném prostoru v Liberci i Jablonci nad Nisou. Pořádáte k tomu i nějaké komentované procházky či prohlídky jako například právě Pavel Karous?

V tuto chvíli bychom rádi vytvořili tištěnou obdobu naší webové galerie. Prohlídky jsme zatím nepořádali, ale v tuto chvíli máme ve svém depozitu jedno výtvarné dílo, které se chystáme znovu umístit, ale ještě je potřeba získat potřebná povolení.

Jste poměrně dost mladí lidé, není moc běžné, aby se někdo ve Vašem věku tolik zajímal o veřejný prostor, vnímáte to také tak?

V poslední době se z těchto témat stává módní záležitost a zjišťujeme, že je hodně lidí, kterým není lhostejný osud místa, kde žijí. Je pravda, že tito lidé se rektrutují převážně z řad architektů a výtvarníků.

Poslední čtvrt století starost o veřejný sektor trochu upadla. Navíc umění z doby socialismu bývá vysmíváno a nestaráme se o něj. Souhlasíte s tím?

Do veřejného prostoru vstupuje nová generace, nezatížená důsledky neukotvené atmosféry konce starého a začátku nového režimu a dokáže se na věci dívat střízlivě a jiným prizmatem, bez přeceňování dobových reálií.

Ovšem stále se setkáváme s lidmi, kteří nedokáží přijmout cokoliv, co vzniklo v období před listopadem a marně jim pak můžeme vysvětlovat, že se například jedná o dílo velice významného autora a doba, v níž tvořil, je proto irelevantní.

Máte nějakou pomocnou ruku od města, kraje státu? A jak by se konkrétně třeba Liberec o své veřejné umění měl starat?

Nejvíce spolupracujeme s Odborem ekologie a veřejného prostoru. Obecně se lépe spolupracuje s úředníky, než s politickými představiteli, ti totiž hodně mluví, ale méně konají. V současnosti se situace pomalu zlepšuje a město se začíná zabývat problematikou zubožených výtvarných děl, tak i situací ve veřejném prostoru jako takovém. Domníváme se, že je to do jisté míry výsledkem zintenzivnění veřejné diskuse na toto téma, ke které jsme svým dílem přispěli i my.

Dnes už se nejedná jen o vůli něco zlepšit a o prostředky, do hry o záchranu památek vstupuje i problematika autorských práv a dohled památkářů.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že stav veřejného prostoru není jen o tom ho dělat krásným a přívětivým pro život, ale také vyvarování se snahám o jeho znehodnocování pomocí neuvážených developerských plánů a znečišťováním reklamním smogem.

Přidat komentář (14 Komentářů)
Evropské dotace

V Ústí nad Labem poslala včera soudkyně Kamila Elsnicová na 7,5 roku do vězení bývalého šéfa dotačního programu ROP Severozápad Petra Kušnierze. Kušnierz podle soudu požadoval po žadatelích o evropské dotace minimálně 1,7 milionu korun jako úplatek, 255 000 korun pak i fyzicky převzal. Spolu s ním bylo odsouzeno dalších 6 let lidí. Soudkyně zároveň výslovně zmínila propojení Kušnierze a lidí kolem něj na ústecké kmotry, zejména Patrika Oulického z tamní ODS. V tom ovšem není Ústecký kraj žádnou vyjímkou.

Spolu s Kušnierzem si vyslechla tresty i šestice dalších obviněných. Trojice Kušnierzových kompliců stráví ve vězení pět let. Další tři podnikatelé, kteří se je výměnou za přidělení dotace snažili uplatit, dostali podmínku od jednoho do dvou let. Rozsudek není pravomocný.

Podstatný moment nastal, když soudkyně Kamila Elsnicová zmínila napojení skupiny kolem Kušnierze na zákulisí ústecké politiky. Podle ní je nezbytné, aby si ti, kteří jsou vystavení podobnému pokušení, uvědomili, že za své činy budou pykat, uvedla jasně Elsnicová. Připoměla rovněž skutečnost, že sídlo úřadu ROP Severozápad, který dotace rozděloval, sídlí v budově, která patří známému ústeckému kmotrovi z ODS, podnikateli z ODS Patriku Oulickému.

Případ Petra Kušnierze nemá ovšem dopad jen ohledně úplatků, které za přidělení vyžadoval. Skupina kolem něj manipulovala i s projekty za zhruba 23 miliard. Proto Česku hrozí pětimiliardová sankce od Evropské komise. Manipulaci s projekty dokazuje audit společnosti Deloitte, který před týdnem schválila bez jediné připomínky Evropská komise a který má k dispozici např. zpravodajský server Aktuálně.cz

Zpráva Deloitte je tak kritická, že při jejím vypořádání musí Evropská komise plošně snížit dotaci pro ROP Severozápad. Podle neoficiálních informací z komise hrozí plošné snížení dotace o 25 procent, tedy o 5,5 miliardy korun.

Ani v sousedním Libereckém kraji nelze říci, že by vlivné podnikatelské skupiny, které stojí za částí zdejší politické scény (zejména ODS nebo DRS), neměly vliv na přípravu a tvrobu evropských dotací. Významné stamilionové zakázky připravili úředníci a právníci vzešlí z prostředí Syneru a Investorsko inženýrské. Syner poté vyhrál zakázku na stavbu bazénu, na lázních se podílí jako subdodavatel.

Libereckému zastupitelstvu, ale ani samotné ROP Severovýchod (kam Liberec spadá) zase vůbec nevadí, že desítky milionů z evropských dotací čerpá podnikatel/politik zastupující anonymní firmu (na opravu jejíhož majetku dotace jdou pod záminkou podivného projektu), navíc odsouzený (nepravomocně) za úplatkářství. Více se dozvíte v reportáži České televize nebo v našich starších článcích.

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;