Změna pro Liberec bilancuje tři roky svého vládnutí na radnici

Změna pro Liberec je ve vedení města již tři roky. Má za sebou již první konkrétní výsledky, to hlavní ale plánuje realizovat v posledním roce před volbami. Složitější projekty potřebují totiž delší přípravu. Jednotliví členové rady města představili svoje priority na poslední rok:

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Hlavní výsledky:

Intenzivním jednáním s Českou spořitelnou se podařilo domluvit snížení úroků u dluhu města, které znamená pro město úsporu bezmála 300 mil. Kč do roku 2025.
Díky připravené strategii IPRÚ přijde do regionu 2,6 miliardy Kč na opravy škol, školek, veřejnou dopravu a sociální projekty. Z toho jen do města a dopravního podniku cca 1,6 miliardy na rekonstrukce tramvajových tratí. Jsme první město, které požádalo o dotace na tyto projekty, v hodnocení je 18 projektů za cca 900 mil. Kč.
V oblasti plánování se podařilo prosadit myšlenku fondu rozvoje a víceleté plánování investic, nejen z roku na rok. Město postupně začíná čerpat dotace z mezinárodních i národních fondů, kterým v minulosti nevěnovalo pozornost.

Klíčové věci do konce volebního období:

1. dokončit kompletní obnovu Lesního koupaliště a jeho okolí, včetně areálu okolo Tiché cesty a pokračovat obnovou lesního amfiteátru a dalších míst v Lidových sadech
2. dokončit první etapu revitalizace liberecké přehrady, včetně okolního lesoparku
3. prosadit ve spolupráci s dalšími krajskými městy změnu zákona o rozpočtovém určení daní, která by měla Liberci každoročně přinést stovky mil. Kč na jeho rozvoj
4. prosadit další snížení ceny tepla pod 650 Kč/GJ a připravit další kroky pro dosažení cílové ceny 550 Kč/GJ pro koncové zákazníky liberecké teplárny.
5. v rozpočtu města prosadit uvolnění 20 mil. Kč na zahájení obnovy kina Varšava a v zastupitelstvu prosadit výkup libereckého zámku a přilehlého parku do majetku města.

Karolína Hrbková, náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

Hlavní výsledky:

Nový územní plán ( dále ÚP) je připraven k veřejnému projednání a mohl být schválen na konci roku 2017. Poté, co s podporou opozice převzal územní plán primátor Batthyány, se jeho schválení oddálilo až do roku 2019. Byla provedena revize návrhu ÚP, která se zaměřila na udržitelný rozvoj města, byla doplněna ,,Koncepce krajiny“, protože původní návrh neobsahoval žádnou samostatnou vrstvu pro zeleň, sport a rekreaci. Tento výkres ukazuje „zelenou kostru města“ a zaručuje všem občanům dostupné plochy zeleně v jakékoliv části města. Je základem pro Systém sídelní zeleně, který v současné době ve městě vzniká.
ÚP byl doplněn i o schémata, jak má být zástavba ve městě koncipována, aby měl v budoucnu stavební úřad jasně daná pravidla pro výklad ÚP.
Zámecký park je po mnoha letech opět přístupný veřejnosti. Ve městě bylo vysazeno 40 tisíc narcisů a tulipánů, které rozzářily zejména centrum města. Vznikla čtyři nová dětská hřiště a další se připravují.
Byla zahájena celková obnova všech laviček, košů a pískovišť na celém území města.

Klíčové věci do konce volebního období:

1. Budeme pokračovat v obnově dětských hřišť a parků
2. zahájíme obnovu zahradních teras pod Sokolským náměstím a připravíme projekt rekonstrukce Papírového náměstí
3. zahájíme výstavbu nové kompostárny, rozšíříme počet míst na bioodpad a připravíme vznik nových sběrných dvorů
4. zajistíme, že veřejný prostor bude mnohem čistší a lépe udržovaný v takovém rozsahu a kvalitě, aby to poznali samotní Liberečané v každodenním životě

Josef Šedlbauer, člen rady města

Hlavní výsledky:

Připravili jsme a provedli hloubkové audity v městských firmách. Na jejich základě byla provedena změna struktury řízení v Liberecké IS a obměna vedení v Technických službách. Skutečným průlomem byl audit v dopravním podniku, který poprvé nezávisle popsal problémy a rizika provázanosti DPMLJ a jejího subdodavatele, společnosti BusLine.

Navrhli jsme a prosadili rozšíření nočních linek městské hromadné dopravy.

Prosadili jsme vyhlášku o nulové toleranci hazardu, po několika měsících však v zastupitelstvu nejtěsnější většinou prošel návrh Tibora Batthyányho na návrat neregulovaného hazardu. V úsilí o regulaci hazardu ve městě budeme pokračovat, máme připravenou vyhlášku o zákazu hracích automatů.

Klíčové věci do konce volebního období:

Máme připravený návrh na ustavení pozice městského architekta, který bude dohlížet na kvalitu významných stavebních záměrů ve městě.

Chceme dokončit přechod městských společností na manažerskou strukturu s omezeným vlivem politiků a dostat dopravní podnik z vlivu BusLine, který město stojí desítky milionů ročně. Když to šlo na kraji, musí to jít i na městě.


Zuzana Kocumová, členka rady města

Věnuji se zejména rozvoji sportovně-rekreačního areálu ve Vesci, kde vidím velký potenciál pro jeho další rozvoj. Tento areál je stále ještě nevyužitý, byť jeho návštěvnost i počet akcí, které zde pořádáme, pomalu stoupají.

Klíčové věci do konce volebního období:

Pohlídat, aby smlouva, kterou připravuje primátor se společností TMR na pronájem SAJ na 25 let, byla pro město skutečně výhodná a neobsahovala rizika, na která se přijde až v dalších letech. V případě, že smlouva nebude pro město výhodná, zabránit jejímu schválení.

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Přidat komentář (20 Komentářů)
Evropské dotace

V Ústí nad Labem poslala včera soudkyně Kamila Elsnicová na 7,5 roku do vězení bývalého šéfa dotačního programu ROP Severozápad Petra Kušnierze. Kušnierz podle soudu požadoval po žadatelích o evropské dotace minimálně 1,7 milionu korun jako úplatek, 255 000 korun pak i fyzicky převzal. Spolu s ním bylo odsouzeno dalších 6 let lidí. Soudkyně zároveň výslovně zmínila propojení Kušnierze a lidí kolem něj na ústecké kmotry, zejména Patrika Oulického z tamní ODS. V tom ovšem není Ústecký kraj žádnou vyjímkou.

Spolu s Kušnierzem si vyslechla tresty i šestice dalších obviněných. Trojice Kušnierzových kompliců stráví ve vězení pět let. Další tři podnikatelé, kteří se je výměnou za přidělení dotace snažili uplatit, dostali podmínku od jednoho do dvou let. Rozsudek není pravomocný.

Podstatný moment nastal, když soudkyně Kamila Elsnicová zmínila napojení skupiny kolem Kušnierze na zákulisí ústecké politiky. Podle ní je nezbytné, aby si ti, kteří jsou vystavení podobnému pokušení, uvědomili, že za své činy budou pykat, uvedla jasně Elsnicová. Připoměla rovněž skutečnost, že sídlo úřadu ROP Severozápad, který dotace rozděloval, sídlí v budově, která patří známému ústeckému kmotrovi z ODS, podnikateli z ODS Patriku Oulickému.

Případ Petra Kušnierze nemá ovšem dopad jen ohledně úplatků, které za přidělení vyžadoval. Skupina kolem něj manipulovala i s projekty za zhruba 23 miliard. Proto Česku hrozí pětimiliardová sankce od Evropské komise. Manipulaci s projekty dokazuje audit společnosti Deloitte, který před týdnem schválila bez jediné připomínky Evropská komise a který má k dispozici např. zpravodajský server Aktuálně.cz

Zpráva Deloitte je tak kritická, že při jejím vypořádání musí Evropská komise plošně snížit dotaci pro ROP Severozápad. Podle neoficiálních informací z komise hrozí plošné snížení dotace o 25 procent, tedy o 5,5 miliardy korun.

Ani v sousedním Libereckém kraji nelze říci, že by vlivné podnikatelské skupiny, které stojí za částí zdejší politické scény (zejména ODS nebo DRS), neměly vliv na přípravu a tvrobu evropských dotací. Významné stamilionové zakázky připravili úředníci a právníci vzešlí z prostředí Syneru a Investorsko inženýrské. Syner poté vyhrál zakázku na stavbu bazénu, na lázních se podílí jako subdodavatel.

Libereckému zastupitelstvu, ale ani samotné ROP Severovýchod (kam Liberec spadá) zase vůbec nevadí, že desítky milionů z evropských dotací čerpá podnikatel/politik zastupující anonymní firmu (na opravu jejíhož majetku dotace jdou pod záminkou podivného projektu), navíc odsouzený (nepravomocně) za úplatkářství. Více se dozvíte v reportáži České televize nebo v našich starších článcích.

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;