Snížili jsme dluh o 600 milionů, tvrdí Starostové. Nelžete lidem, vyzývají je ostatní kluby

Je to jeden z předvolebních taháků Starostů, kteří mají opět nejnákladnější kampaň. Tvrdí občanům, že snížili dluh města Liberce o 600 milionů korun. To ale nadzdvihlo ze židle nejen libereckou opozici, ale i koaliční partnery Starostů. Svorně tvrdí, že si primátor a jeho Starostové si vymýšlejí.

"Splatili jsme dluh města ve výši 600 milionů Kč, a to za situace, kdy jsme rekordně investovali ročně zhruba půl miliardy korun do infrastruktury, bezpečnosti, ale i dalších služeb pro občany," tvrdí primátor ze Starostů pro Liberecký kraj Jaroslav Zámečník, jenž by rád primátorem zůstal i po letošních komunálních volbách, které proběhnou 23. - 24. září.

"Poslední 4 roky snižujeme dluhy našich předchůdců, konkrétně jsme splatili 600 milionů Kč. A to za situace, kdy jsme současně rekordně investovali ročně zhruba půl miliardy korun do obnovy školních budov, silnic, bezpečnosti, ale i dalších služeb pro občany. Počátkem roku 2022 mezinárodní ratingová agentura Moody’s veřejně potvrdila, že se hospodaření a finanční situace města Liberce v posledních letech nadále zlepšuje. Zpráva agentury oceňuje zejména stabilní provozní hospodaření města Liberce a klesající podíl celkového dluhu. Za náš úspěch považujeme také celkové přefinancování městského dluhu ve výši 1,5 miliardy, protože se nám podařilo v pravou chvíli snížit úrokovou sazbu u banky z původních 6,7 % na 4,2 % ročně a to až do jeho konečného splacení. Tyto fakta dokládají, že město Liberec hospodaří v posledních letech výrazně lépe a zároveň myslíme na to, že máme ještě hodně co splácet," prezentují Starostové v předvolební kampani jeden ze zsvých údajných největších úspěchů, kterého dosáhli za poslední čtyři roky.

Jenomže s tím nesouhlasí liberecká opozice z Liberce otevřeného lidem (LOL), a k ní se dokonce přidala i druhá nejsilnější strana v zastupitelstvu, ANO, která je se Starosty čtyři roky v koalici a má na starosti městské finance. Obě strany společně vydaly prohlášení, ve kterém de facto tvrdí, že Starostové ve své kampani lžou Liberečanům. Dluh města se podle nich snižuje, stejně jako v minulých letech, ale v roce 2022 klesl maximálně o polovinu, než uvádějí Starostové.

„Na konci roku 2022 se očekává zadluženost ve výši 1.470 mld., bez městských organizací. Celkový pokles zadlužení bude tedy na konci roku necelých 300 milionů, tedy zhruba polovina částky, kterou se v reklamě chlubí Starostové,“ vysvětluje Jaromír Baxa, liberecký zastupitel za uskupení Liberec otevřený lidem a lídr kandidátky do voleb 2022, vlastním povoláním ekonom působící na Univerzitě Karlově.

Jeho slova potvrzuje dokonce i náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu, Zbyněk Karban z ANO, které je se Starosty ve vládnoucí koalici: „Číslo 600 milionů Kč mohlo vzniknout tak, že do toho bylo započítáno snížení dluhů, které nastalo už v roce 2018 pod panem Korytářem (minulé volební období, kdy vládla koalice Změny pro Liberec a ANO a finance měl na starosti náměstek za Změnu Jan Korytář - pozn. red.). Ale ani takový propočet není fakticky dobře, neboť to snížení rozvahové zadluženosti bylo na vrub rozpuštění amortizačního fondu. Čili fakticky k žádnému snížení zadluženosti nedošlo, i když v rozvaze se snížil dlouhodobý dluh, takže na první pohled to tak může vypadat. Takže tomu tady buď někdo nerozumí, nebo nechce rozumět.“

Dle hrubé bilance vychází náměstkovi Karbanovi vývoj zadlužení v posledních letech tak, že v roce 2019 se snížil dluh o 100 mil. Kč. V roce 2020 si město připůjčilo 150 mil. Kč a splatilo jen 50 mil. Kč. V roce 2021 město splatilo 100 mil. Kč a v roce 2022 pak 130 mil. Kč. Tedy celkem to vychází na cca 280 mil. Kč – tedy obdobné číslo jako dle Ministerstva financí a zastupitele Baxy.

„Kampaň teprve začala a Starostové už v ní začali takovým způsobem manipulovat. My chápeme, že volební kampaně bývají tvrdé a že v nich je nutné mnohdy témata přiměřeně zjednodušovat. Ale k očividným výmyslům nikdy nepřistoupíme. Taková kampaň vždy poškozuje poltickou kulturu, sráží důvěru občanů v politiky a v neposlední řadě dost ztěžuje následnou rozumnou povolební spolupráci jednotlivých stran,“ neskrývá své rozčarování Jaromír Baxa.

Zbyněk Karban k tomu dodává: „Vedli jsme město v těžkých časech, kdy jsme čelili hospodářskému poklesu za pandemie. Vždy jsem se snažil řídit rozpočet města racionálně a o finanční situaci informovat férově, nenasazovat lidem růžové brýle. Politika postavená na výmyslech je mi cizí.“

 

 

Přidat komentář (7 Komentářů)
demosntrace-Soukenné náměstí

AKTUALIZACE: fotogalerie a ceník prací! Včera brzy odpoledne se slavnostně otevíralo Soukenné náměstí. Událost ovšem doprovázely protesty uspořádané Změnou pro Liberec, které vadí cena i způsob realizace této veřejné zakázky. Zatímco se členové vedení města spolu se zástupci firmy Syner ujišťovali o přínosu přestavby Soukenného náměstí, uspořádala Změna pro Liberec krátkou prohlídku po předražených prvcích celé novostavby, která celkově vyjde na bezmála 18 milionů korun. Její podobu kritizují i odborníci.

Okolo druhé hodiny odpolední se včera otevíralo Soukenné náměstí. Šedivý kolorit podobných akcí, kdy pro veřejnost je zdarma punč a svařák, narušila ale nyní skupina asi tří desítek demonstrantů, kteří spolu se Změnou pro Liberec (ZpL) přišli vyjádřit svůj názor nad rekonstrukcí celého náměstí.

Zatímco náměstek Lukáš Martin z ČSSD chválil stavbu i investora za zkrášlení dolního centra, ozývalo se protestní „Fůůůj! Hanba!“ od občanů i představitelů ZpL. Na to náměstek Jiří Rutkovský (Unie pro sport a zdraví) kontroval, když za takové projevy nazval Jaromíra Baxu (ZpL) „neslušným dobytkem“.

Ještě během vzájemného pochvalování se mezi vedením města a zástupci firmy Syner, pak začal Jaromír Baxa následovaný skupinou občanů krátkou prohlídku po náměstí, kde komentoval vývoj celé zakázky i jednotlivé její prvky. Uvedl, že vedle avizovaných úspor ve výši zhruba dvou milionů zde byla řada víceprací, takže výsledná cena je ve finále vyšší než vysoutěžená. Zároveň město zaplatilo cca čtvrt milionu za „úvěr“ (posunutí splátky) od dodavatele, čímž fakticky potvrdilo, že na stavbu nemělo peníze.

Přítomní se mohli zastavit i u jednotlivých prvků. Nejvíce rozčarování vzbudil asi odvoz zeminy z okolí bývalých (a nyní opět nezprovozněných) záchodků za cca 300 tisíc korun nebo 75 kusů laviček, kterými je nově otevřené náměstí doslova poseto. Přičemž jedna lavička bez DPH a montáže přišla město na zhruba 11 200 korun a podle Baxy existují vyjádření firem, které jsou schopny dodat za 9 tisíc. Podle představitelů ZpL ovšem tento mobiliář dodává firma SiaCity, dlouhou dobu byl jejím jednatelem architekt Radim Kousal, který stojí i za návrhem náměstí.

Současná podoba Soukenného náměstí rovněž vyvolává i vrásky na čele u odborníků, kteří se architektonickým a urbanistickým vývojem města profesionálně zabývají. „Je to ukázka typicky promarněné šance, kdy se mohlo jednat o oživení dolního centra města. Za tolik peněz to tedy mohlo vypadat úplně jinak. Doslova zasypat celý prostor tolika lavičkami a podivně tvarovanými záhony na území tak klíčového městského prvku mi přijde jako neuvěřitelná zhůvěřilost. Přitom existovalo i několik zajímavějších návrhů, poznamenal k tváři Soukenného náměstí kunsthistorik a autor obsáhlé monografie o liberecké architektuře Jaroslav Zeman.

Celá rekonstrukce Soukenného náměstí má vzrušené politické pozadí. Celou zakázku na poslední chvíli zadalo před volbami 2010 vedení města v čele s Jiřím Kittnerem.  Během výběrového řízení bylo z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků zadavatele vyloučeno celkem pět firem, vítězem se stal liberecká společnost Syner, která proslula svými styky na čelné liberecké politiky. Původně měla rekonstrukce stát 17 milionů korun, ač  po letech vládnutí ODS zůstaly městu obrovské dluhy a prázdná kasa.

Po volbách v roce 2010 zakázku zrušil nový primátor Jan Korytář ze Změny pro Liberec. Argumentoval tehdy katastrofálním stavem městské kasy i absencí skutečného plánu na revitalizaci všech libereckých náměstí. Nicméně firma Syner se odvolala u ÚOHS a ten městu za zrušení zakázky uštědřil pokutu zhruba 100 tisíc korun. Po odvolání Korytáře a ZpL z rady města se nové vedení rozhodlo na rozhodnutí ÚOHS přistoupit, neodvolávat se a firmě zakázku zadat. Nicméně kvůli nedostatku financí ji bude splácet déle a Syner si bude účtovat penále. Nyní tedy zakázka vyjde na zhruba 18 milionů (vč. DPH), ač bylo avizováno, že její cena bude nižší.

Jaroslav Tauchman

Fotogalerie z demonstrace
Ceník prací a položek na Soukenném náměstí

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;