PRO KRAJinu: Chceme, aby kraj aktivně bránil rozvoji obytných satelitů

Krajský úřad Libereckého kraje aktuálně projednává Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Veřejné projednání, které se konalo ve čtvrtek 23. 7. od 12:30, nebylo ze strany kraje nijak hlasitě propagováno. A to přesto, že projednávaná dokumentace má bezesporu velký význam pro budoucí stavební rozvoj v kraji. Na podání námitek a připomínek je stanovena lhůta 7 dnů, sdružení PRO KRAJinu bude ve středu v 16:00 na podatelnu krajského úřadu svou připomínku odevzdávat.

 Připomínka se týká usměrňování obytné zástavby v okolí větších měst, Liberce, Jablonce a České Lípy. Kolem těchto měst vymezují ZÚR LK tzv. rozvojové oblasti, které připouští větší rozsah záborů volné krajiny pro plošný rozvoj jednotlivých obcí. Vychází se z toho, že jde o investorsky nejatraktivnější území a má smysl výstavbu jak komerčních, tak obytných domů směřovat právě do těchto oblastí.

„Tato logika je v zásadě správná, nicméně v projednané dokumentaci je zpracována velmi hrubě, až nepřesně. Rozvojová oblast Liberec zahrnuje kromě Liberce a Jablonce dalších 20 obcí vč. např. Kryštofova Údolí, Nové Vsi, Dalešic či Pulečného. Tyto menší obce zpravidla nemají vlastní školky a školy, na spádová města nejsou napojené komfortní veřejnou dopravou. Rozvoj v nich by tak způsoboval růst automobilové dopravy a nepřiměřené rozlézání zástavby do volné krajiny,“ vysvětluje Jindřich Felcman, specialista na územní plánování, spolupředseda libereckých zelených a člen kandidátky PRO KRAJinu.

Doplňuje ho lídr PRO KRAJinu a krajský zastupitel Josef Šedlbauer: „Chtěli bychom, aby kraj převzal větší odpovědnost za to, jak se jeho území rozvíjí. Současné vedení kraje nechává vše na obcích, byť mohou mít jejich dílčí rozhodnutí dalekosáhlé dopady i na obce sousední. Příkladem může být rozvoj Šimonovic, kde v minulých letech došlo ke zdvojnásobení počtu obyvatel, a obec přitom stále nemá ani školku. Když lidé z těchto nových obytných satelitů ráno najíždí do Liberce, není divu, že dochází k dopravním zácpám a nestačí kapacita parkovišť.“

V připomínce se tak navrhuje zpřesnění pravidel pro dotčené rozvojové oblasti Liberec-Jablonec a Česká Lípa-Nový Bor. „Intenzivnější obytná výstavba by měla být přípustná jen v sídlech s dostatečnou vybaveností (MŠ, ZŠ, obchody), popř. v menších obcích, které jsou ale na spádové město napojeny železnicí,“ popisuje obsah připomínky J. Felcman.

Připomínku budou zástupci sdružení PRO KRAJinu předávat na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec) ve středu 29. 7. 2020 v 16:00. V tu dobu může každý přidat na připomínku podpis. FB událost: https://www.facebook.com/events/2336777819950763

Obr.: Rozvojová oblast Liberec – výřez ze ZÚR LK. Komplet ke stažení zde: https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana/5-navrh-aktualizace-c-1-zur-lk-pro-verejne-projednani

Tisková zpráva sdružení PRO KRAJinu, kandidátní listiny Zelených, LES a nezávislých osobností

Přidat komentář (28 Komentářů)
Televize Genus

Přinášíme našim laskavým čtenářům jeden příběh z dob, kdy na Libereckém kraji vládla pevná koalice ODS a ČSSD, politika byla nekonfliktní, rozdávaly se zakázky jedna za druhou a všude byl mír a klid.

Psal se rok 2006 a mediální divize společnosti Syner – Genus TV získala (opět) zakázku od Libereckého kraje, na němž byla donedávna do značné míry závislá. Jedná se jen o jednu ze zakázek z mnoha, ale stejně jako její sestřičky, i tato stojí za to.

Z televize Genus nezbylo dnes mnoho. Poté, co ve volebním roce rozjela celodenní vysílání, musela svůj provoz řádně omezit. Nové krajské vedení totiž odmítlo pokračovat ve „spolupráci“ s touto mediální odnoží Syneru (podobně jako předtím liberecká radnice za primátora Jana Korytáře), tak jako byla nastavena ve zlatých modrých a oranžovo-modrých časech.

Televize Genus a zakázky od kraje

V minulosti ovšem kraj zadával této firmě zakázky v řádu několika milionů ročně, dostávalo se mu produktů pochybné kvality a hlavně ještě pochybnějšího významu (jako například pravidelná CD jednotlivých odborů na kraji), vše ovšem bylo vždy dobře zaplaceno.

Ale vraťme se do roku 2006. V tento rok, mimo jiné, získala Genus TV zakázku na propagační materiály pro Liberecký kraj. Konkrétně výrobu propagačního DVD (+1000 nakopírovaných kusů) a CD vizitky (1500 nakopírovaných kusů). DVD obsahuje kratičké (většinou dvou až tří minutové ) videopasáže (ve více jazycích) o městech Libereckého kraje, o zdejším průmyslu, kultuře, přírodě atd. CD vizitka zajišťovala jen fotky z Libereckého kraje a texty. Cena za obojí byla necelých 881 000 Kč (včetně DPH). Z toho cca 691 000 korun DVD a zhruba 190 000 korun CD vizitka. CD vizitku Libereckého kraje si můžete stáhnout v ZIP formátu

Ovšem například v roce 2002 byly podmínky pro TV Genus ještě lepší, tehdy stálo 1000 kopírovaných kusů CD celých 750 000 Kč. - viz smlouva o dílo z roku 2002.

Předražení o 100% v porovnání s konkurencí

Nedalo nám to a šli jsme se zeptat odborníků. Oslovili jsme dva profesionály, kteří se v Liberci grafice a multimédiím věnují dlouhé roky. Oba shodně potvrdili, že minimálně v případě z roku 2006, by například u CD vizitky mohla cena být minimálně o polovinu nižší a stejně by to pro ně byla (v tu samou dobu) fantastická a nevídaná zakázka. O kvalitě se vyjádřili tak, že to radši nechtějí komentovat ...

Překladatelská firma nám potvrdila, že překlad textů se odehrává (stejně jako v roce 2006) zhruba v rozmezí 300 Kč na jednu normostránku, což jednotlivé videopasáže často ani nedosahují. Náklady na DVD mohly stát u renomované celorepublikové firmy s pobočkou v Liberci kolem částky v řádech tisícikorun. Kdo někdy (i v roce 2002 nebo 2006) kopíroval CD nebo DVD ví, že pořízení kopie z originálu představuje a představovalo korunové položky.

Zakázky na propagační materiály (CD,DVD) tvoří jen zlomek toho, co v minulosti mediální divize S group holding (dříve Syner) dostávala z kraje formou veřejných zakázek. Celkově to v posledních letech tvořilo číslo, které se pohybovalo mezi pěti až šesti milionům korun, a to každý rok. K tomu je připočítat částku v řádu několika stovek tisíc (většinou kolem 750 tisíc, rovněž ročně), kterou Genus získával z kanceláře primátora Liberce, když jím byl Jiří Kittner z ODS. Ten navíc figuroval při vzniku Genus TV v hlubokých devadesátých letech.

Jak se podniká "po Synerovsku"

Proč o tom všem píšeme? Ze dvou důvodů. Jednak jsme přesvědčeni, že podobné případy ukazují, jak, proč, komu a za co se v minulosti na Libereckém kraji zadávaly veřejné zakázky. Argument, že nejde o zásadní částky, neustojí, protože byly:

  • v součtu nikterak malé
  • pravidelné
  • i oceány skládají se z kapek.

Za druhé jsou to právě média firmy Syner, které dnes v upadlé podobě opakovaně útočí na neziskový sektor, který obviňují, že čerpá peníze z veřejných zdrojů. I tento malý příklad ukazuje, že neziskovky mají za velkými lobby napojenými na politiky stále co dohánět.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;