Liberec se smířil s Intermou

Kauza, která se táhla celé, právě končící volební období a ve které se město Liberec soudilo ve věci bytů v ulici U Sila se společností Interma BYTY (Interma), končí. Liberečtí zastupitelé včera schválili soudní smír s firmou i to, že Liberec bude přednostně využívat dalších 18 let pro sociální bydlení a poté se byty, o které ve sporu jde, stanou výhradním vlastnictví Intermy.

V celém sporu města Liberce a společnosti Interma BYTY jde o 256 bytů, jež má město ve společném vlastnictví s touto firmou v ulici U Sila. Starostové pro Liberecký kraj, reprezentovaní primátorem Jaroslavem Zámečníkem a radním Michalem Hronem, již loni odmítli převést na Intermu podíly na těchto domech, k čemuž ale město zavazuje 20 let stará smlouva.

Předloni na jaře primátor Zámečník uvedl, že s převodem nesouhlasí. „Město, byť je většinovým spoluvlastníkem bytových domů, tedy nemá z pronájmu bytů žádný příjem. Na základě provedené právní analýzy bylo zjištěno, že smlouvy o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města jsou absolutně neplatné, a to pro nesplnění požadavků stanovených občanským zákoníkem i zákonem o obcích. Město se tak podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení bude domáhat vyplacení části výnosů z nájemného připadající na jeho spoluvlastnický podíl,“ uvedl ve svém vyjádření v květnu 2020 primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Jenomže, jak informoval Náš Liberec, loni dal soud za pravdu InterměPodle soudu se smlouvy se společností Interma musí dodržovat, stejně jako v případě bytových družstev. Soud ovšem tehdy přiznal Intermě nárok na podíl jen na dvou bytových domech ze šesti, u ostatních firma pochybila a včas se neohradila. Na vynesení rozsudku se nedostavil nejen nikdo z politiků, ale ani právní zástupce města. 

Nakonec ale včera na libereckém zastupitelstvu převládl názor, že město se má s Intermou smířit. "Ta jednání nebyla jednoduchá, ale podařilo se nám vyjednat, že město bude moci využívat pro sociální bydlení všech 250 bytů, a to dokonce ne na 12 let, jak bylo zamýšleno původně, ale na 18 let," uvedl včera na zastupitelstvu radní Petr Židek z ODS, který se ve věci nejvíce angažoval. 

Podobný model vypořádání, byť s kratší dobou pro využívání bytů, navrhovala Interma již na začátku samotného sporu. Primátor a vládnoucí Starostové ale původně prosazovali model, že mu zůstane zhruba 100 bytů a soukromé firmě asi 150. To bylo pro firmu nepřijatelné. Město proto vstoupilo do sporu s Intermou, který ho stál nemalé finanční prostředky. 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberec-rozpočet-dluh

Rozpočet Liberce na rok 2013 počítá s příjmy z prodeje letiště a technických služeb. Pokud se včas neprodají, hrozí platební neschopnost města, jiná varianta nebyla vedením města ani naznačena. Rozpočet pomohla koalici schválit ODS, proti hlasovala Změna pro Liberec a KSČM.

O špatné finanční situaci Liberce jsme informovali před několika měsíci. Tvrdili jsme, že město musí v roce 2013 splatit závazky zhruba za 350 milionů a že se jeho vedení pokusí získat peníze z prodeje letiště a některé městské společnosti. Naše informace se bohužel potvrdily: schválený rozpočet počítá se splátkami ve výši 342 milionů a jejich splácení závisí na prodeji strategického majetku města, kterým letiště bez pochyby je.

Podle našeho názoru nebude mít hospodaření podle schváleného rozpočtu dobré pro město bez ohledu na to, jak dopadne. Buď se podaří letiště a technické služby prodat a město o tento zásadní majetek přijde, nebo se prodeje nepodaří a město se dostane do platební neschopnosti.

Jiného výsledku současné vedení města zřejmě není schopno dosáhnout, protože i v této situaci město stále stojí za problematickými smlouvami. Právě v přehodnocení některých velkých smluv vidíme východisko pro zlepšení finanční situace města. Na svoz odpadů, zimní a letní čištění, MHD nebo třeba informatiku Liberec vydává nejvíce ze srovnatelných krajských měst. Celkem na tyto činnosti vydává Liberec až o 100 milionů více než srovnatelná krajská města.

Paradoxní je, že ve všech případech jde o smlouvy mezi městem a jeho společnostmi, kde by pro město mělo být nepoměrně snadnější dosáhnout nějakých úspor. Vedení města ale schází odvaha a vůle zabývat se nevýhodnými smlouvami, raději rozprodá zbytky majetku Liberce a vyhrožuje uzavřením divadla či ZOO.

Vedle smluv táhnou Liberec ke dnu i vysoké splátky. Co je způsobilo? Z poloviny jde o splátky dvoumiliardového dluhopisu, který za sebou zanechala ODS. Druhou polovinu ale koalice mohla ovlivnit: tvoří ji platby z minulých dvou let, jejichž odložením si koalice pomohla letos, ale jen převalila balvan závazků do roku 2013. Pak splátky úvěrů, které koalice nesplácela průběžně, a konečně to jsou problémy spojené s proplácením rekonstrukce lázní a nového bazénu. Platby za bazén se zpožďují a lázně Regionální rada hospodařící s prostředky EU odmítá proplácet zcela.

Přehled splátek v roce 2013:

Splátka dluhopisu a úroků 170 mil.
Splátky investic realizovaných v roce 2012 (včetně Soukenného náměstí): 42 mil.
Odložené platby dopravnímu podniku a TSML: 33 mil.
Kontokorent: min. 22 mil.
Revolvingový úvěr na předfinancování investic z dotací: min 75 mil.

Vedle splátek dluhů hrozí městu v příštím roce a v následujících letech několik pokut a vracení dotací. Vedle zmiňovaných lázní a bazénu má s dotacemi stále problém dopravní podnik a je možné očekávat osmnáctimilionovou penalizaci za neoprávněnou zástavu budovy Uranu. Město v budoucnu čeká také finanční vyrovnání s firmou Eltodo-Citelum a stále neskončilo prošetřování Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009.

Rozumíme tomu, že tato rizika nejsou postižena v rozpočtu, ale vedle rozpočtu zastupitelstvo schvalovalo i rozpočtový výhled a ani ten o rizicích a možných řešeních nehovoří. Pak je doopravdy problémem zvýšit důvěru v to, že vedení města hospodaří dobře.

Prezentace k rozpočtu, která srovnává rozpočty Liberce a dalších měst - ZDE

Jaromír Baxa, Josef Šedlbauer

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;