Zuzana Kocumová

Mnoho zastupitelů za ČSSD, hlasitě podporovaní tichými koaličními partnery z minulého období, stranou KSČM, ve svých „rozhořčených“ tiskových vystoupeních pokládají mně, vedení kraje i čtenářům otázky týkající se krajských nemocnic. Je to poněkud zvláštní, jelikož by si mohli sami a fundovaně odpovědět – vždyť v minulém období měli jejich vedení ve svých rukách. Ovšem snaží se vzbudit dojem, že léty nastřádané problémy jsem měla být schopna vyřešit během necelých 3 měsíců od svého nástupu.

Vezměme to popořádku. Hned po svém nástupu jsme se spolu s hejtmanem sešli se zaměstnanci českolipské nemocnice. Považovali jsme za nutné vyvrátit fámy, že máme v úmyslu tuto nemocnici prodat či pronajmout. Na setkání jsme zdůraznili, že Liberecký kraj rozhodně neuvažuje o prodeji ani pronájmu Nemocnice s poliklinikou, a.s., v České Lípě. Ovšem část pravdy zde byla – podobná jednání kdysi probíhala – ovšem kdo za nimi stál? Krok, který by mimochodem uškodil nejen nemocnici v České Lípě, ale i Krajské nemocnici Liberec, projednávalo předchozí vedení kraje - lépe řečeno určití členové ČSSD.

Dále se snaží veřejnost přesvědčit, že neuspokojivou situaci, do které českolipská nemocnice za 8 let vlády či spoluvlády ČSSD dospěla, jsem měla jako čerstvá náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport okamžitě vyřešit. A to tím, že necháme běžet projekt, připravovaný opět za doby, kdy v dozorčí radě seděli členové ČSSD a který je dle posudku předražený o více než 30 mil Kč. Projekt nyní (po stavební stránce!) obhajují i lékaři – bohužel přistoupili na realitu, kdy politici mají nemocnice v rukou jako své hračky, a bojí se, že když se „mocní“ rozhodnou, tak opět zastaví veškeré investice.

Chci všechny ubezpečit, že tak to není, jen zkrátka musíme mít jistotu, že finance z krajského rozpočtu jsou využity efektivně a ne na zlepšení finanční situace určitých lidí a stavu stranických účtů. A tuto jistotu skutečně nemáme – ať již na základě posudku, nebo na základě faktu, že příprava projektu probíhala v době, kdy v dozorčí radě seděli pánové Petráček a Bursa (opět členové ČSSD) kteří si na nezákonně vyplácených odměnách z nemocnice přivydělali dohromady přes 600 tis. Kč. Nemocnice mimochodem v současné době zvažuje vymáhání soudní cestou.

A priority minulého vedení kraje? Na rozdíl od jiných krajů, kde se finanční prostředky evropské unie investovaly například do výstavby nových pavilonů nemocnic (jak by to Česká Lípa, ale i Liberec potřebovaly!), vedení Libereckého kraje mělo priority jiné. Za vlády „levicových stran“, ČSSD a KSČM, bylo prioritou budování soukromých sjezdových areálů, rekonstrukce soukromých hotelů… A nyní takřka titíž sociálně demokratičtí zastupitelé šíři poplašné zprávy, že nechápeme strategický význam českolipské nemocnice pro zdraví zde žijících lidí.

Ráda bych ujistila všechny občany Českolipska, ale i celého Libereckého kraje, že naším cílem je a bude kvalitní a dostupná lékařská péče pro všechny občany v Libereckém kraji. Na rozdíl od předchozího vedení kraje však chceme, abychom veřejné finance investovali efektivně a účelně, aby se nemocnice v České Lípě po letech stala zdravotnickým zařízením v kvalitě odpovídající poskytovateli zdravotnické péče více než 110 tis. obyvatel.

Ty, kteří podléhají poplašným zprávám, žádám o jedno – nehodnoťte na základě informací od těch, kteří za léta nic nezlepšili, ale jen se přiživovali na penězích z daní nás všech, pobírali nezákonné odměny, připravovali předražené projekty. Těch, kteří se skutečně chovali arogantně z pozice své „moci“. Naším cílem je fungující kraj, zodpovědné hospodaření a transparentní zakázky. To ovšem některým lidem vadí ze všeho nejvíce.

Zuzana Kocumová, náměstkyně hejtmana LK pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport (Změna pro Liberecký kraj).

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;