Na včerejším zasedání libereckého zastupitelstva vystoupil i jablonecký primátor Petr Beitl (ODS), který přítomným sdělil, že město Jablonec nad Nisou nesouhlasí se změnami provedenými v orgánech dopravního podniku a chce se bránit soudní cestou. Jablonec má přitom ve společném podniku pouhých 0,38% podílu.

Beitlovo vystoupení vyvolalo mezi libereckými zastupiteli vášnivou diskusi o platech o novém managementu dopravního podniku. Ten má nové představenstvo složené z nepolitiků a managerů nepolitiků Martina Pabišky, Michala Zdeňka a Václava Sosny. Jejich jmenování uspíšil dubnový zátah protikorupční policie v dopravním podniku, kde byli obviněni mi jiné již bývalý předseda představenstva Pavel Šulc (zastupitel zvolený za ANO), ředitel Luboš Wejnar a klíčová postava společnosti BusLine Jiří Vařil.

Postup, jakým způsobem byli manageři vybráni, kritizovali vedle zástupců Jablonce i někteří liberečtí zastupitelé, například Martina Rosenbergová (ex ČSSD) nebo Starostové pro Liberecký kraj. Nelíbilo se jim například, , že se nekonalo klasické výběrové řízení. Vedení Liberce představenstvo vybralo z několika vytipovaných kandidátů.

 Na jednání libereckého zastupitelstva také opozice kritizovala výši odměn a případné odstupné. Měsíční odměna za výkon funkce pro dva členy představenstva bude 150.000 korun a pro třetího 50.000 Kč. Pokud by byli odvolaní v prvním roce funkce, náleželo by jim odstupné ve výši 12 platů. Od druhého roku by se podle libereckého primátora přešlo na klasické podmínky s dvouměsíčním odstupným. Batthyány výši odměn a odstupné v prvním roce funkce obhajoval složitostí při hledání manažerů na trhu práce.

Primátor Jablonce také uvedl, že se jeho obec bude bránit u soudu, a to díky formálním pochybením, které se udály při výměně představenstva dopravního podniku. Jablonecký primátor poukázal na to, že při svolání valné hromady, zejména v pozvánce, byly vady, jež jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích. V pozvánce podle něj například chyběla jména navrhovaných členů dozorčí rady.

Kvůli tomu se chystá Jablonec učinit celkem závažné kroky. Podá návrh na předběžné opatření, aby nebyl proveden zápis do obchodního rejstříku, současné podá žalobu, chce dosáhnout toho, aby bylo zmíněné usnesení prohlášeno za neplatné. Na zastupitelstvu pak padaly i návrhy, aby se obě města v dobrém rozešla a společný podnik ukončila.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce vznikl fúzí v posledních letech vlád ODS v roce 2009. Jablonec má ve společném podniku pouhých 0,38% podílu, de facto se jedná se jen o pozemky pod kolejemi na jeho území.

Existence společného dopravního podniku umožnila i vstup společnosti BusLine, která roky obstarává jabloneckou městskou hromadnou dopravu ze 100%,  do Liberce. Ta tím zde získala i zhruba 40% autobusových linek v Liberci i společnost BusLine, a to bez výběrového řízení.

Člen jejího vedení, dnes obžalovaný Luboš Wejnar se stal ředitelem nově vzniklého dopravního podniku. Rovněž bez výběrového řízení. BusLine se stala zároveň sponzory zdejších hokejových Bílých tygrů a Peltova jabloneckého fotbalového klubu.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;