Rada města pronajala liberecké firmě parkoviště za 290 000 korun ročně. Ta na něm ale vydělává až 1 150 000 korun za rok. Celý pronájem budí podezření – část politické reprezentace šla firmě neuvěřitelně vstříc – parkoviště stojí na zatrubněném Jizerském potoce i městské zeleni. Bod prohlasovali primátor Batthyány, zástupci exANO a náměstek Langr.

Jedná se o plochu vedle Sokolské ulice v Liberci, naproti bývalé restaurace Ambiente. Tu si od města na dobu neurčitou pronajala společnost Vavřincův vrch, s.r.o., která vlastní nedalekou novostavbu Avicena, kde pronajímá kanceláře, ordinační a komerční prostory. Vlastníkem firmy je liberecká podnikatelka Hana Margarethe Palme, která na sebe upozornila dodávkou nábytku do harcovských kolejí během příprav na liberecké MS v lyžování 2009.

Společnost získala plochy do nájmu rozhodnutím Rady města. Město pronajalo 1935 metrů čtverečních plochy za 290 250 Kč ročně.  Pro byl primátor Tibor Batthyány (zvolen a vyloučen z ANO, kandiduje za Pro 2016), jeho kolegové z exANO a náměstek Ivan Langr (zvolen za Změnu, kandiduje za Starosty pro Liberecký kraj). Proti byli zástupci Změny pro Liberec.

Společnost na přímý dotaz uvedla, že v místě pronajímá 80 parkovacích míst v ceně 1200 Kč měsíčně za jedno parkovací místo. Z celé plochy tak má zisk 1 152 000 korun ročně. To je rozdíl téměř 862 000 korun ročně, než za co si plochy pronajímá od města.

Firma sice plánuje, dle vlastního vyjádření, v místě během několika měsíců vybudovat zpevněné parkoviště, ale již několik měsíců jej používá a inkasuje za ně výše zmíněné částky od svých klientů a nájemců. Navíc celý proces schválení budí podezření.  Smlouva byla podepsána v květnu, v září byl schválen další dodatek,  který firmě prodlužuje čas na povinnost sehnat si všechna povolení pro vybudování parkoviště.

Na to, že je místo naprosto nevhodné pro parkování upozorňovali někteří členové rady, příslušný odbor dokonce vydal se záměrem pronájmu za účelem parkoviště nesouhlas. Přesto se primátorovi Tiboru Batthyánymu pomocí přeběhlíka ze Změny Ivana Langra povedlo kontroverzní nájem schválit.

Zrušení smlouvy pro její nevhodnost i nevýhodnost navrhovala náměstkyně Karolína Hrbková ze Změny pro Liberec již na jaře. : „Už na radě dne 9.5.2018, kdy byl bod poprvé navržen, jsem upozorňovala, že pozemek je pro tyto účely zcela nevhodný. Na další radě města 22.5. byl pozemek přes všechny výhrady a nesouhlas odboru  pronajat. Nájemce nechal parkovat auta i na plochách, které pronajaty neměl  - a to na plochách zeleně. Až na naše upozornění se přesunul pouze na pronajaté plochy.“

 Problém je v místě i s tím, že současné parkovitě vede přes zatrubněný Jizerský potok a na řadě míst se plocha již propadá. Může tak dojít k ohrožení zdraví a majetku, které přes formulace v nájemní smlouvě o povinnostech nájemce, může udělat problémy i městu jako vlastníkovi, například v souvislosti s vymáháním škod. Další kapitolou je pak možný únik zplodin a znečištění Jizerského potoka ze strany zde parkujících automobilů.

Byť je část koryta potoka propadlá (a oplocená kvůli bezpečnosti), byť dostal nájemce od vodoprávního úřadu upozornění, že potok nesmí pojíždět, přejíždět a parkovat na něm, stojí vozidla přímo na zatrubněném potoce. Hrozí, že dojde k propadu a škodě na zdraví a majetku.“, upozorňuje na tuto rovinu náměstkyně Karolína Hrbková, která má v gesci městskou zeleň a životní prostředí.

Přes všechny tyto námitky a upozornění, byla smlouva zaručující firmě zisk téměř 900 tisíc ročně schválena. Otázkou je, proč za podobné peníze parkoviště nevybudovalo město samo – předešlo by tím problémům s nepovoleným záborem zeleně, propadáním se zatrubnění potoka a jeho potencionálním znečištěním. A navíc by mohlo do rozpočtu připsat další částku příjmů ve výši zhruba 900 tisíc korun každý rok.

Primátor Tibor Batthyány na dotaz ke kontroverznímu pronájmu plochy určené k parkování zatím neodpověděl.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;