Liberecký soudce Petr Neumann, který soudil a soudí korupční kauzy libereckých politiků, bude mít za opakované nerespektování rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a průtah nižší plat. Samotný soudce Neumann má rezignovat k lednu 2020.

Petr Neumann předsedá soudu například v korupční kauze kolem kostela sv. Máří Magdalény, kde je obžalovaný i hejtman libereckého kraje Martin Půta nebo v kauze údajného zneužívání dotací na projekt termálních lázní v Chrastavě, kde jsou zase souzeny někdejší špičky liberecké ČSSD.

Neumann soudil i případ údajného tunelování pozemků na Ještědu politiky místní ODS, ale ten mu musel být odebrán. Nerespektoval rozhodnutí vrchní instance, nepřiměřeně stranil obžalovaným a nerespektoval důkazy obžaloby. A právě i toto provinění bylo jedním z těch, pro které byl aktuálně u kárného soudu potrestán. Jako první o tom informoval web ceska-justice.cz

Podle serveru ceska-justice.cz byl soudce Neumann viněn ze čtyř skutků, soud dal nakonec za pravdu žalobci ve třech z nich. První se týkaly nerespektování rozsudků Vrchního soudu, když Petr Neumann opakovaně osvobozoval někdejší prominenty liberecké ODS, kteří jsou žalováni, že skrze městskou akciovku Sportovní areál Ještěd vyváděly pozemky do vlastnictví sobě blízkých osob. Jak ukázal náš web, který celý případ otevřel, u všech nemovitostí jde jasně prokázat spojení s obžalovanými.

Dále se měl soudce dopustit průtahu, kdy více než rok nereagoval na návrh státního zástupce a hlavní líčení ve věci nařídil záhy před podáním kárné žaloby. Poslední skutek se týkal případu, kdy u jedné osoby nařídil soudce její zatčení, aby ji pak nechal po jejím zadržení propustit telefonátem policejnímu orgánu, aniž by provedl řádné vazební řízení. U posledního skutku byl soudce Petr Neumann žaloby zproštěn.

Soudce Petr Neumann se ke kárnému soudu ani nedostavil, omluvil se sklonkem minulého týdne pro zdravotní potíže se zády. Soud ale tuto omluvu neakceptoval a naopak ji označil za „hrubou nedbalost a bezohlednost“ směrem k ostatním účastníkům soudního řízení.

Podle serveru ceska-justice.cz jednání kárného senátu vyplynulo, že soudci Neumannovi byla již dvakrát uložena kárnými senáty důtka, přičemž v posledním případě ještě nebylo kárné opatření zahlazeno, což mělo vliv i na výši trestu. U kárného senátu zaznělo také stanovisko místopředsedy Vrchního soudu v Praze pro trestní úsek, vypracované na základě vyjádření předsedů odvolacích senátů tohoto soudu. Podle nich trpí rozhodovací praxe soudce Neumanna setrvalými nedostatky, včetně nedostatečné erudice. Jeho rozsudky nejsou dostatečně odůvodňovány a soudce se dopouští průtahů.

Liberecký soudce Neumann navrhoval dohodu, která počítala s opatřením v podobě snížení platu o 10 procent na dobu jednoho roku, včetně závazku soudce, že rezignuje na funkci k lednu 2020. Kárný senát ale soudci Neumannovi uložil kárné opatření snížení platu o 20 procent na dobu jednoho roku.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;