O tom, jak bude vypadat jedno z libereckých náměstí v širším centru, budou soutěžit tři známé ateliéry architektů. Soutěž o podobu Tržního náměstí vypsal Kanceláře architektury města (KAM) a chce do ní zahrnout i připomínky občanů, kteří se účastnili veřejného projednání.

Tržní náměstí v Liberci je dle urbanistů náměstím tak nějak napůl. Z velké části jde dnes již o parkoviště. Náměstí vévodí unikátní stavba městského plaveckého bazénu od nedávno zesnulého architekta Pavla Švancera. Ten je ale v havarijním stavu, stejně jako architektonické prvky (parčík, autobusová zastávka), které dle Švancerova návrhu dotvářely vizuál okolního náměstí.

Vylepšit a zlidštit podobu náměstí se rozhodl nový odbor magistrátu Kancelář architektury města v čele s hlavním novým architektem Jiřím Janďourkem. Město půjde na návrh KAMu cestou architektonické soutěže, kde renomovaní architekti představí své vize. Odborná porota složená z urbanistů, architektů, ale i například i dopravních expertů pak vybere vítěze.

Do podmínek soutěže byly zakomponovány i připomínky občanů, kteří na Tržním náměstí bydlí nebo se jen zúčastnili veřejného projednání k problematice na jaře tohoto roku pod záštitou primátora města Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj). Výstupy z tohoto setkání posloužily jako podklady do soutěže.

„Na základě podnětů občanů z participativního setkání KAM sestavil zadání tak, aby se Tržní náměstí proměnilo v kvalitní veřejný prostor. Oslovili jsme  ateliéry OV-A architekti, KNESL + KYNČL a CHVOJKA/architekt. Těšíme se na jejich návrhy,“ uvedli na svém profilu na sociálních sítích pracovníci KAMu.

Velikou otázku a z části i obavu u veřejnosti vyvolává skutečnost, že v novém územním plánu je zanesena část plánovaného nového vnitřního okruhu města, tzv. Nová Pastýřská. Tato komunikace má svést dopravu ze samotného centra města a Tržní náměstí má protnout v jeho části směrem k parku – bývalému městskému hřbitovu.

Hlavní architekt Janďourek ale již na jarním setkání s občany i na Dni architektury, který proběhl minulý týden, ale lidem vysvětloval, o jaké změny na této komunikaci KAM usiluje. „Oproti původně navržené silnici s protihlukovými stěnami jsme prosadili komunikaci o třetinu užší, beze stěn, kterou budou lemovat stezky pro cyklisty i pěší a například i alej stromů, rovněž zde chce povinnou rychlost aut 30 km/h“, uvedl Janďourek. „Naše vize se dá shrnout do pravidla: v centru města jsou na prvním místě pěší, pak cyklisté a MHD a až na posledním místě auta,“ shrnul hlavní městský architekt.

Foto: Kancelář architektury města

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;