Minulý týden vedení města představilo ambiciózní projekt přestavby Tržního náměstí. Jenomže renovace tak významného prostoru není jen otázkou urbanistickou či architektonickou, ale i finanční. Je tedy na místě se ptát – bude mít město na nové Tržní náměstí peníze?

Položku na přestavbu Tržního náměstí Liberec ve svém rozpočtu nemá. Nelze ji ani nalézt v rozpočtovém výhledu. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK) pro náš web odpověděl, že tam sice není přímo, ale jsou tam prostředky, které renovaci náměstí umožní a zároveň se město pokusí v budoucnu využít pro tento investiční projekt dotací z Evropské unie.

„Rozpočtový výhled uvažuje s částkami průměrně cca 350 mil.Kč na investice bez zapojení dotací. Financování přestavby Tržního náměstí odhadujeme na cca 45 mil.Kč (materiál v rady města ze dne 18.6.2019). Předpokládáme, že by od r. 2021 mohl být spuštěn nový program IPRU, resp. jeho název bude pravděpodobně ITI Liberec - Jablonec, kde jedním z podporovaných opatření bude revitalizace veřejných prostranství. Dotace v novém období 2021 - 2026 bude dle předpokladů max. 70%. Tzn. v ideálním případě by Liberec mohl do projektu vložit např. 15 mil.Kč, dalších 30 mil.Kč by mohl dofinancovat program ITI.“, uvedl na dotaz naší redakce primátor Zámečník.

Jenomže v citovaném materiálu částka zmiňovaná primátorem města odpovídá pouze jedné etapě ze tří, respektive její části, a to Zvýšení bezpečnosti dopravy na Tržním náměstí v Liberci, která je řešena společně s vybudováním Nové Pastýřské, která se má stát hlavní dopravní tepnou na zamýšleném prostoru. Další dvě etapy spojené s vybudováním Nové Pastýřské a nového Tržního náměstí pak vyjdou na dalších téměř 75 milionů korun.

Kde chce vedení města na realizaci obou projektů, spojených do jednoho, vzít peníze, není jasné ani opozici. V kuloárech se položertem mluví o veřejnosti představovaných plánech jako nové Tržní náměstí, Nová Pastýřská, modernizace plaveckého bazénu a dalších jako „hospodářských fake news“. Z prostého důvodu: město na tyto akce údajně nemá peníze, protože se stále potýká s obřím dluhem, který vznikl za vlád ODS.

„Nevýhodou rozpočtového výhledu předloženého koalicí je, že neobsahuje seznam předpokládaných investic, není proto možné jednoznačně říci, zda peníze na tuto rekonstrukci jsou nebo nejsou. Když primátor Zámečník mluví o 350 milionech, tak nejspíše vychází z podkladu firmy AQE, kde je opravdu na příští 4 roky počítáno s 350 miliony na kapitálových výdajích ročně, z nich největší část v roce 2021. Není však uvedeno, na co tyto peníze mají jít. Zároveň tento výhled počítá s 350 miliony půjček v roce 2021, nejspíše na rekonstrukci bazénu, nezahrnuje ale jejich splátky.,“ upozorňuje opoziční zastupitel Jaromír Baxa z LOL – Liberec otevřený lidem, vlastní profesí ekonom.

Jaromír Baxa zároveň argumentuje, že s těmito penězi je počítáno na dofinancování stávajících projektů podpořených z Evropské unie skrze Integrovaný plán rozvoje území (IPRU), které připravilo ještě bývalé vedení města složené ze Změny pro Liberec a ANO. Nejasností je ale s tím, kde na nové Tržní náměstí a Novou Pastýřskou vzít peníze, ale podle Baxy více.

„Když se podíváme na detailnější plány a podklady z odboru ekonomiky, zjistíme, že se do roku 2023 nepočítá ani s dorovnáním peněz na zeleň a veřejný prostor, které byly v rozpočtu na rok 2018. Peníze nijak výrazně nerostou ani na údržbě komunikací (viz s. 31 a 41 z návrhu rozpočtového výhledu do zastupitelstva). S růstem výdajů se počítá u kofinancování evropských projektů. Z dalších podkladů, které máme k dispozici, však plyne, že jde ještě o dofinancování projektů v rámci IPRU a nikoliv o připravované akce ITI. Akce Nová Pastýřská a rekonstrukce Tržního náměstí také figurují v seznamu akcí nezařazených do rozpočtového výhledu na roky 2020-2023, který vznikal s přípravou rozpočtu.,“ uzavírá Baxa.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;