Zatímco celá země bojuje, alespoň mediálně, se suchem, v Hejnicích se chystá zástavba mokřadu rodinnými domy. S nápadem přišlo město, které zde chce vybudovat atraktivní bydlení pro mladé rodiny. Proti tomuto plánu se ale vzedmul občanský protest a vznikla petice.

Vedení města v čele se starostou Hejnic Jaroslavem Demčákem (Starostové pro Liberecký kraj) by  na pozemku, který se nachází směrem na Ferdinandov a poblíž známé vyhlídky Poustevníkův kámen vystavělo třináct rodinných domů. Developerský projekt by ale vzniknul na místě dnešního mokřadu, kde se vyskytuje několik chráněných druhů rostlin i živočichů. Dnes má o věci jednat zastupitelstvo.

S tím nesouhlasí část obyvatel Hejnic, která se proti záměru postavila a dokonce zorganizovala i petici nazvanou Zachraňme mokřad, která je k podepsání na internetu. Vadí jim, že kvůli developerskému zásahu obec přijde nejen o místo k rekreaci, ale i o zdroj vody, které začíná být v krajině v posledních letech akutní nedostatek. Podporovat zadržování vody v krajině se po tlaku opozice ze Změny rozhodl v posledních dvou letech i Liberecký kraj, kde vládnou Starostové, kam patří i hejnický starosta Jaroslav Demčák.

Máme za sebou několik velmi suchých let, v důsledku kterých i na Frýdlantsku vysychají vodní toky a lidem mizí voda ze studní. Podle odborníků se máme připravit na to, že bude hůř. Kraj vypisuje dotace na zadržení vody v krajině. Proto nás zarazilo, že se město rozhodlo vydat opačným směrem a postavit na zamokřeném pozemku rodinné domy. Poptaly jsme se pár dalších obyvatel Hejnic a zjistily jsme, že nejsme jediné, komu se záměr města nelíbí. Někteří obyvatelé okolních domů mají obavy, že zástavba naruší retenční funkci mokřadu a jejich domovy budou následně ohroženy přívalovými dešti. Dále máme další otázky týkající se zástavby a myslíme, že je důležité se tímto tématem zabývat.“, vysvětlila našemu webu Gabriela Hankeová, jedna z hejnických iniciátorek petice.

V lokalitě dnes žije několik chráněných druhů rostlin a živočichů. Zároveň je přirozenou zásobárnou vody pro okolí.

S jejím pohledem na věc nesouhlasí starosta Jaroslav Demčák. Ten tvrdí, že o žádné rušení mokřadu nejde. „Není to pravda, je to rekultivace staré meliorací poškozené louky, která byla dříve normální loukou s vodním tokem. Tak jak je uvedeno ve studii - včetně dvou technických nádrží s vodou, nyní v této fázi není určeno, zda to jsou tůně, mokřady nebo jiný typ zadržení vody v krajině.“, popsal své stanovisko pro Náš Liberec hejnický starosta.

Iniciátoři petice ukazují, že se v posledních sedmdesáti letech s lokalitou zacházelo ze strany obce poměrně nešetrně a obávají se, že developerský plán bude jenom dovršením takového druhu hospodaření. Na stránkách své petice ukazují historii místa, kde docházelo za minulého režimu k necitlivé meliorizaci a rádi by k lokalitě přistupovali jiným způsobem.

"Zde (současným vedením města – pozn.red.) předložený záměr nemá oporu v celkovém seriózním průzkumu. Lidé prosazující tento záměr projevují neznalost historického vývoje této lokality. Území by jistě zasloužilo celkovou rekultivaci, s obnovou funkce zeleně (nikoliv pralesa), případně s malými oddechovými plochami, ale hlavně s funkcí přirozené krajiny s ohledem na vodní deficit, který do budoucna budí spíše obavy.", uvádějí autoři petice.

Starosta Demčák se situaci snaží klidnit s tím, že jde pouze o první návrh, ke kterému ještě neexistují žádné odborné posudky a stanoviska dotčených orgánů. Podle něj jde obci především o to, aby se v Hejnicích udržely mladé rodiny.

Starosta Demčák a vedení města by v lokalitě rád vybudoval 13 domů pro rodinné bydlení.

„Město nemá jinou větší rozvojovou plochu pro bydlení, po kterém tu je velký hlad a mladé rodiny chtějí v Hejnicích zůstat a postavit si vlastní bydlení neboť bytový fond má převis 90 žádostí. Ostatní pozemky patří soukromníkům, které čeká dohadování nad zastavovacími studiemi také a ještě dohoda kdo a jak z nich zaplatí zasíťování parcel a propojovací komunikace. Zde je plánováno pouze 13 parcel s přísnými zastavovacími pravidly ohledně zpevňování ploch a zasakování dešťové vody z lokality. Stejně jako ony vodní díla, které tam mají vzniknout na místech s největší koncentrací vody,“ hájí svá stanoviska Jaroslav Demčák.

Dnes, tj. ve středu 19.2.v 18h na zasedání zastupitelstva města Hejnice chtějí občané předat petici a podpisy a zároveň mají  v úmyslu přednést svůj návrh, jak by podle nich mohlo být s oním pozemkem naloženo jinak.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;