Pozornost se dnes, nikoliv neprávem, často stáčí na zdravotnický personál, který musí bojovat s koronavirem a nemají od státu ani samosprávy pořádné ochranné pomůcky. Jenomže takových lidí je dnes více. V první linii jsou například i řidičky a řidiči tramvají a autobusů, kteří v době epidemie rovněž udržují chod měst i kraje.

O tom, že v krajské nemocnici v Liberci chybí pro sestry a lékaře dostatečný počet ochranných pomůcek, psal Náš Liberec již před několika dny. Problémy jsou ale i v jiných odvětvích, kde se zaměstnanci setkávají s velkým počtem lidí a kde hrozí, že se novým typem koronaviru nakazí.

Klasickým příkladem jsou řidiči MHD i krajské veřejné dopravy. Ve svém zaměstnání dnes riskují své zdraví a životy jako málokdo. Obrovská fluktuace lidí na uzavřeném prostoru v autobusech a tramvajích je místem, kde se nákaza může šířit nejvíce.

Liberecký dopravní podnik sáhl k několika opatřením. Primárně ponížil frekvenci spojů, která je zároveň dána tím, že v době epidemie lidé MHD méně využívají. Autobusový provoz v pracovní dny byl  ponížen o 21 % spojů a tramvajový o 23 % spojů. Měsíční úspora ujetých kilometrů činí 55 000 km u autobusů a 29 000 km u tramvají.

Byla ale přijata i jiná opatření. Pro Náš Liberec je shrnul provozně technický ředitel libereckého dopravního podniku Ludvík Lavička. „Všechna vozidla průběžně prochází „ozonováním“, řidič je důsledně oddělen od cestujících, každý den jsou všechna madla, zádržné tyče atd. desinfikována, pro řidiče jsme opatřili malé uzavíratelné nádobky na desinfekci (dolévání kdykoliv u dispečerů), dostávají dvojnásobné množství vlhčených ubrousků, roušky dostávají na požádání také kdykoliv, tam, kde to jde, jsou desinfekční mýdla a jednorázové papírové ručníčky na ruce,“ uvedl ředitel Lavička.

Obdobná opatření přijali i ve společnosti BusLine, která jezdí podstatnou část spojů pro Liberecký kraj, ale zajišťuje například i MHD v sousedním Jablonci nad Nisou nebo v České Lípě. „Podobně jako liberecký dopravní podnik jsme nakoupili ozonovače a naše vozy prochází neustálou a každodenní údržbou a desinfekcí, řidičům jsou k dispozici ochranné rukavice a dezinfekční prostředky“ sdělil pro náš server Jiří Kuchynka, odborový předák z BusLine.

Symbolickým problémem těchto dní se staly roušky. Po prvotním chaosu, který zavládl minulý a předminulý týden, kdy se i na severu Čech koronavirus objevil, se situace začíná stabilizovat, ačkoliv i řidiči si museli často vypomoci sami. Dnes se na zásobování začínají podílet města, kraj i ministerstvo dopravy.

Zásoby ochranných pomůcek a roušek doplňujeme průběžně – v tuto chvíli je v zásobě cca 1000 roušek a cca 60 litrů desinfekce. Odhadem to je zásoba na cca 7 až 10 dní pro všechny zaměstnance,“ popsal situaci v libereckém dopravním podniku provozně technický ředitel Ludvík Lavička.

Podle ředitele Lavičky dopravní podnik v tyto dny dostává roušky a desinfekci od ministerstva dopravy, kraje i města Liberec. „Průběžně mimo příděly dokupujeme od osvědčených dodavatelů, které známe.“, dodal pro Náš Liberec Ludvík Lavička.

Stabilizovaná, oproti minulému týdnu, je situace i v BusLine. „První dny naši řidiči například od Libereckého kraje nedostávali nic. Tady musím vyzdvihnout roli vedení naší společnosti, které doslova přes noc mobilizovala jakousi „mini armádu“ šiček, která pro nás roušky šije. Ale oproti minulému týdnu je situace lepší, několik stovek roušek jsme dostali i od Krajského úřadu. Kde to nejvíce vázne, je ale příklad České Lípy, kde je paradoxně starostkou náměstkyně hejtmana paní Jitka Volfová,“ přiblížil situaci v BusLine její odborář Jiří Kuchynka.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

                                                       

Copyright © 2016 Náš Liberec;