Extrémní sucho, které s sebou v posledních letech nese klimatická změna, postihuje v Liberci jako nejvíc obyvatele horských úbočí se skalnatým podložím. Město jim chce pomoci vybudováním vodojemu. Naší redakci se podařilo zjistit, kde má v Kateřinkách stát.

V Kateřinkách jsou místní obyvatelé odkázáni na vlastní studny. Buď ty historické, nebo ty, které si sami vybudovali. Jenže v těch se posledních letech začíná ztrácet voda a na stavbu řádného vodovodu zadlužený Liberec nemá peníze. Téměř 90 milionů na vodovod pro Kateřinky ve svém rozpočtu nenajde.

Místní obyvatelé jsou  odkázáni  na  svoje  vlastní  studny,  zásobování  vodou  je  tedy individuální  a  v blízké  době  se  zde  přímo  realizace  vodovodu  neplánuje, neboť finanční  odhad  je téměř 86 milionů korun,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj), který má problematiku na starosti.

Město tak hledá alternativy. Jako jedna z reálných možností je zřízení „komunitního“, doplňkového, odběrného místa vody na pozemku ve vlastnictví města. Radnice najala externí společnost, která ji má s problémem pomoci. Ta provedla vstupní geofyzikální měření, jehož cílem bylo stanovit vhodné lokality pro vypracování hydrogeologických posudků a projektu průzkumných prací k provedení vlastního průzkumného hydrogeologického vrtu. Jako  vhodná  lokalita  v majetku  města  byl  zvolen pozemek v Kateřinkách.

Celou popisovanou akci lze rozdělit do dvou logických celků. Prvním je provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, jehož součástí bude i vypracování závěrečné zprávy, která shrne průběh vrtání, realizované čerpací a stoupací zkoušky, popíše reálný stav hloubky vrtu, vystrojení, zastižení zvodně atd. Zvodeň je místo v podzemí, kde je soustředěna podzemní voda. Druhou částí bude vybavení vrtu odběrným místem vody, napojením na elektrický proud, oplocení vrtu, zřízení vodojemu, instalování  zařízení  na  měření  množství  odebíraných  vod  pro vodoprávní úřad atd.,“ vysvětluje náměstek Jiří Šolc.

Celá akce pro Kateřinky má vyjít na více jak 1,5 milionu korun a má být rozdělena do dvou etap. A kde se nachází? Naší reakci se podařilo zjistit, kde by vodojem v Kateřinkách měl být. Jedná se o lokalitu v dolní části horské čtvrti, v lokalitě dnešního hřiště. Viz obrázek:

 

Hrozba sucha trápí Českou republiku několik posledních let. Liberecký kraj je jedním z nejzasaženějších regionů. Vnímá to i vedení města. „V mediální smršti kolem  Covid 19 úplně zapadá téma dlouho trvajícího sucha. Letošní Jaro je toho smutným příkladem. Zajištění vody částem města, kde ji prostě nemají - to je priorita, přestože jsou legislativní procesy příšerně pomalé. Pro Kateřinky plánujeme tento vrt, a pokud to půjde, tak ještě jeden,“ říká náměstek Jiří Šolc.

Sucho ale netrápí jen Kateřinky. Náš web již v minulosti informoval, že na libereckém zastupitelstvu vystoupili obyvatelé sousedních Ruprechtic, kterým se rovněž ve studních v posledních měsícíh a letech ztrácí voda. „Pro Ruprechtice plánujeme nový vodojem. Obojí, Kateřinky i Ruprechtice, bychom ideálně rádi zvládli letos, záleží ovšem na státu – máme zažádáno o dotaci, město to samo nezvládne ufinancovat.“, shrnuje Jiří Šolc.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;