Již tak velký chaos kolem převodu podílů bytových družstev, které vlastní město Liberec a který odmítají vládnoucí Starostové pro Liberec dle smluv naplnit, se ještě zvětšil. S dalším řešením přišel hejtman a šéf Starostů Martin Půta spolu s primátorem Jaroslavem Zámečníkem, pověřený řešením byl přitom jeho stranický kolega a radní Liberce Michal Hron. Jde tak již o třetí návrh řešení od jednoho vedení města.

Na dnešní společné tiskové konferenci zástupců města a kraje oznámil primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj), že jeho stranický šéf a hejtman Martin Půta přichází s novým řešením: Liberecký kraj chce iniciovat vznik zákona, který by posvětil bezúplatný převod městských podílů na družstva. Za všechno prý podle hejtmana také může stát, protože vytvořil špatné dotační podmínky.

„Námi navrhovaná změna zákona povede k bezpečné cestě pro obce směrem k narovnání vlastnických vztahů, které vznikaly téměř před dvaceti lety, často právně složitě, a jež jsou podle mého názoru velice problematické a právně nejisté. Lidé byli tehdy při zajišťování klientů pro projekty družstevního bydlení ujišťováni, že získají pozemky bezúplatně a celých dvacet let tak žili v domnění, že je skutečně zadarmo dostanou. Nyní by mělo být vše jinak, existují zde mnohá právní rizika a daňová povinnost, což nepovažuji za správné. Stát by měl být schopen držet slovo. Pro návrh chci také získat podporu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Jenomže tento bezúplatný převod mají družstevníci garantovány ve smlouvách již přes dvacet let. Za tuto dobu se město nikdy neozvalo, až letos na jaře a od té doby postupuje značně chaoticky. Původně chtěl například primátor Zámečník dorovnání tržního rozdílu ceny, což by v případě každého družstevníka znamenalo minimálně stovky tisíc dalších nákladů.

Jak také upozorňují družstevníci a již na jaře informoval Náš Liberec, stát není tím, kdo by naplnění smluv podepsaných s družstevníky bránil. Již v roce 2019 dostalo současné vedení města zcela jasné stanovisko z Ministerstva pro místní rozvoj, kde se mimo jiné uvádí: „Obec je veřejnoprávní korporací a při nakládání se svým majetkem má zvláštní povinnosti vyplývající z jejího postavení subjektu veřejného práva. Platí tedy, že hospodaření s majetkem musí být maximálně průhledné, účelné a veřejnosti přístupné. Tyto zásady jsou vyjádřeny zejména v zákoně o obcích… Domníváme se, a to i s ohledem na zásadu soukromého práva, že smlouvy mají být plněny, že na závazky ze smluv o budoucích převodních smlouvách, které nebyly soudně zpochybněny, má být pohlíženo spíše jako na platné než jako neplatné…“.

Lidé, kteří jsou ohroženi současným přístupem vedení města, také poukazují i na aktuální vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO), z 25.8. 2020, kde se jasně píše, že „"že smlouvy by se měly plnit, i když jsou staré 20 let".

Zcela mimo hru se jeví i návrh na převod od radního Michala Hrona (Starostové pro Liberecký kraj), který měl během léta připravit řešení. Odmítají je většinově družstevníci a je dnes zcela znevážen i vstupem hejtmana Martina Půty, byť ten může být motivován krajskými volbami, které proběhnou již za měsíc.

Hronův návrh počítá s doplatkem pro družstevníky 550 korun na metr a také s tím, že se svými byty nebudou moci disponovat – tedy je například prodat či volně pronajímat – během dalších 5 let. Přitom doba dotační podmínky, která družstevníky omezovala v jejich vlastnických právech, již právě po 20 letech od podpisu smluv odezněla.

Tento návrh Michala Hrona družstevníci odmítají. Ve hře je tedy další návrh hejtmana Půty, který si přisvojil i primátor Jaroslav Zámečník. Aby tomu ale nebyl konec, na zastupitelstvu předkládá ještě jeden návrh radní za ODS Petr Židek, který je družstevníkům nejvstřícnější. Inspiruje se v Kralupech nad Vltavou a navrhuje postup, který bude umožňovat uhrazení zápočtem účetně evidovaných pohledávek družstev vůči městu s tím, že kupní cena bude vypořádána zápočtem vzájemných pohledávek, v rámci vypořádání závazků města a bytových družstev plynoucích ze vzájemných smluv o sdružení

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;