Dnes ráno vynesl liberecký soud rozsudek, který neudělá radost současnému vedení města Liberce. Podle soudu se smlouvy se společností Interma BYTY (Interma) musí dodržovat, stejně jako v případě bytových družstev. Soud ovšem přiznal Intermě nárok na podíl jen na dvou bytových domech ze šesti, u ostatních firma pochybila a včas se neohradila. Na vynesení rozsudku se nedostavil nejen nikdo z politiků, ale ani právní zástupce města.

V celém sporu města Liberce a společnosti Interma BYTY jde o 256 bytů, jež má město ve společném vlastnictví s touto firmou v ulici U Sila. Starostové pro Liberecký kraj, reprezentovaní primátorem Jaroslavem Zámečníkem a radním Michalem Hronem, již loni odmítli převést na Intermu podíly na těchto domech, k čemuž ale město zavazuje 20 let stará smlouva.

Loni na jaře primátor Zámečník uvedl, že s převodem nesouhlasí. „Město, byť je většinovým spoluvlastníkem bytových domů, tedy nemá z pronájmu bytů žádný příjem. Na základě provedené právní analýzy bylo zjištěno, že smlouvy o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města jsou absolutně neplatné, a to pro nesplnění požadavků stanovených občanským zákoníkem i zákonem o obcích. Město se tak podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení bude domáhat vyplacení části výnosů z nájemného připadající na jeho spoluvlastnický podíl,“ uvedl ve svém vyjádření v květnu 2020 primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Soudce se ale se stanoviskem města neztotožnil a dal za pravdu firmě. Podle něj společnost Interma BYTY má na převod podílů nárok. Okamžitě jí přiznal nárok na dva z šesti bytových domů, u dalších čtyř konstatoval, že se firma neohradila včas, proto to není možné.

„Pro nás je důležité, že soud konstatoval, že smlouvy jsou platné a mají se dodržovat. Co se týče ostatních čtyř domů, máme jiný právní názor a samozřejmě zvažujeme odvolání,“ uvedl pro Náš Liberec advokát Intermy Tomáš Běhounek.

Město vlastní 51 % bytového družstva a soukromá firma 49 % na základě smluv z druhé poloviny 90. let. Ve shodě s těmito smlouvami byla výstavba financována ze strany bytových družstev a ze strany města.

Liberec ale do projektu nedával téměř žádné vlastní peníze. Město za tímto účelem obdrželo státní dotaci v rámci programu na podporu výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury. Tato dotace pokryla naprostou většinu nákladů města.

Souběžně se sporem s Intermou běžel od loňska i konflikt vedení města s deseti bytovými družstvy, kterým Starostové (ostatní strany z liberecké koalice byly buď proti, jako ODS, nebo částečně proti, jako ANO) odmítli naplnit smlouvy. Družstevníkům ovšem daly za pravdu soudy, včetně Nejvyššího soudu, a stanovisko na podporu družstev vydala i tři ministerstva. Družstva se nakonec převodů dočkala. I na zmíněná předchozí rozhodnutí soudů se dnes odvolával soud liberecký. 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;