Podhorské městečko Reychinberch, ležící v údolí mezi pohořím Ještědu a Jizerskými horami, tehdy považovanými za součást Krkonoš, bylo prvně zmíněno před 670 lety. Šlo o záznam o zaplacení papežského desátku, Registra decimarum papalium, a vedle tehdejší fary v Reychinberchu byla jmenována i dnešní Rochlice. Město při této příležitosti chystá vystavení listiny, kde je Liberec poprvé v historii zmíněn.

Zpráva o zaplacení papežského desátku vypočítávala fary tehdejšího boleslavského děkanátu. Započteny do ní byly i malé obce, tehdy hluboko v lesích na úpatí málo prozkoumaných, natož pak osídlených hor - Reychinberch a Rochlitz. Šlo o obce chudé, málo významné - zdejší farář v Reychinberchu odváděl jen dva groše. Ve vedlejší Chrastavě platili 7 grošů a v tehdejším Hrádku (dnes nad Nisou) pánů z Donína dokonce 24 grošů. Ani jméno někdejšího libereckého faráře neznáme, jen to, že roku 1360 jej vystřídal první známý duchovní Reychinberchu - Mikuláš.

Liberec si chce letos tuto událost připomenout. U příležitosti 670. výročí od první písemné zmínky o Liberci oslovil odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Metropolitní kapitulu u sv. Víta v Praze s žádostí o zapůjčení kopie papežského desátku z roku 1352, kde je prvně písemně zmiňován i Liberec. Rada města Liberce souhlasila s uzavřením licenční smlouvy s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze, která obdrží od Liberce finanční odměnu za výpůjčku ve výši 2000 korun bez DPH.

Kromě historiků asi jen málokdo někdy viděl listinu z roku 1352, v níž je poprvé zmíněn místopisný název Liberec, resp. Reychinberch. Vzhledem k letošnímu kulatému výročí památného zápisu chceme Liberečanům ukázat alespoň kopii této vzácné archiválie a připomenout významné dějinné datum, kdy se zrodila historie našeho města. Tehdy ovšem teprve malé zemědělské osady s farním kostelem,“ uvádí náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Město obdrží archiválii v digitální podobě a nechá si na své vlastní náklady zhotovit fotografii, která bude vystavena pro veřejnost v jedné z vitrín v budově liberecké historické radnice.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;