Ještě před nadcházejícími komunálními volbami chce současná liberecká koalice představit veřejnosti vizi, jak má vypadat dosud ostudně zanedbávaná část města kolem Papírové ulice, dávno překřtěná na Papírové náměstí nebo Papírák. Vybrat se má mezi čtyřmi architektonickými ateliéry.

Plán na vytvoření nové čtvrti, která bude zásadním způsobem spoluurčovat tvář libereckého centra, pomocí mezinárodní architektonické soutěže prosazuje dlouhodobě Kancelář architektury města i hlavní městský architekt Jiří Janďourek.

Podle hlavního městského architekta Janďourka se na „Papírovém náměstí“ jedná o výjimečné, byť dlouho zanedbávané území. „Rádi bychom na celou lokalitu vypsali architektonickou soutěž, podle které se pak bude řídit výstavba. Naše představa je o drobnější zástavbě, která by reflektovala zdejší genius loci a oživila městské centrum,“ přiblížil architekt Janďourek již v minulosti pro Náš Liberec plán města.

Statutární město Liberec proto pokračuje v nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v řízení se soutěžním dialogem na zpracování architektonicko-urbanistické studie „PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ V LIBERCI“.

Z desítek oslovených architektonických kanceláří se jich přihlásilo celkem 16. Z nich poté komise vybrala čtyři, které se včera seznámily s detaily zadání pro návrh konceptu pro dané území. O vítězném návrhu rozhodne závislá a nezávislá porota letos v září.

„Zástupci všech čtyř kanceláří, kteří se dostali do dalšího kola, včera absolvovali prohlídku daného území na Papírovém náměstí. Jednotlivé týmy dostaly příležitost se doptat na řadu informací od organizátorů soutěže, historiků i členů naší Kanceláře architektury města Liberce, aby získaly co nejvíce informací a podkladů pro své budoucí návrhy. Odpolední část tohoto setkání pak patřila otázkám, které všechny 4 týmy architektů mohly položit přítomným odborníkům, aby získaly maximum doplňujících informací pro své budoucí koncepty. Své návrhy musí odevzdat do začátku června a 17. června pak zasedne komise, které dá těmto návrhům první hodnocení,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Město k tomuto účelu loni směnilo se společností SYNER pozemky, které zde ona vlastnila, ale dlouhodobě se o ně nestarala, a které tak hyzdily liberecké centrum. SYNER zde plánoval vystavět bytové věžáky, které ale hlavní architekt i část vedení města odmítali. Zda to byl plán skutečný, nebo jen nástroj nátlaku na město k chystané směně, není stále jasné. Dnes město vlastní zhruba 10 tisíc sjednocených metrů, na kterých chce realizovat drobnější zástavbu, která počítá se zhruba 140 byty.

Harmonogram soutěže soutěžního dialogu na zpracování architektonicko-urbanistické studie „PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ V LIBERCI“:

- do 10. 6. 2022: Lhůta pro podání Konceptu

- 17. 6. 2022: Zasedání hodnotící komise – prezentace Konceptů a jejich hodnocení

- do 30. 6. 2022: Rozeslání výzvy k podání Nabídky

- do 24. 8. 2022: Lhůta pro podání Nabídky

- 9. 9. 2022: Zasedání komise – hodnotící zasedání k hodnocení Nabídky.

V září 2022: schválení výsledků Zadávacího řízení Radou města Liberec.

V říjnu 2022: uzavření smlouvy.

4 vybrané týmy:

Between – Architecture & urban design

http://www.consequence.cz/

https://www.rehwaldt.de/buero-vita.php?lang=cz

https://rearchitekti.cz/

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;