Soudce, který má na starosti korupční kauzy s politiky, dnes čelí kárnému řízení

Soudce krajského soudu v Liberci Petr Neumann, který je známý nerespektováním výroků nadřízených instancí a svými rozsudky osvobozujícími politiky v korupčních kauzách, má problém. Čelí kárnému řízení kvůli průtahům soudních jednání.

Petr Neumann předsedá soudu při nejznámějších korupčních kauzách. Jedná se například o údajné tunelování veřejného majetku skrze městskou akciovku Sportovní areál Ještěd (SAJ) bývalými prominenty místní ODS, korupční aféru kolem kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, kde figuruje největší česká stavební firma Metrostav, ale i hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) nebo údajné zneužívání dotací na objekt termálních lázní v Chrastavě, kde jsou souzeny zase bývalé špičky liberecké ČSSD.

Některé ze soudů, které Petr Neumann soudí, trvají ale podle jeho nadřízených neúměrně dlouho. Proto na něj byl vydán červenci kárný návrh, který může vést k citelnému snížení platu. „V měsíci červnu 2019  byl podán předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem kárný návrh na soudce pobočky Krajského soudu v Liberci.“, sdělila na náš dotaz Iveta Schöffelová, zástupkyně ředitele správy krajského soudu pro pobočku v Liberci. Samotné kárné řízení se soudcem Neumannem má proběhnout koncem letošního září.

Stranění obžalovaným a nerespektování důkazů vedlo k průtahům

Petr Neumann na sebe v poslední době upozornil například osvobozujícími rozsudky pro bývalého náměstka libereckého primátora Jiřího Kittnera Pavla Krenka a jeho asistenta a zastupitele Jiřího Zeronika (všichni tři ODS). Ti jsou obžalováni, že skrze své působení v městské akciovce Sportovní areál Ještěd způsobili městu Liberec škodu nejméně 13 milionů korun.

Soudce Neumanna poprvé v roce 2014 a později na podzim roku 2017  důkazy nashromážděné policií a státním zástupcem nepřesvědčily o tom, že se u uvedených transakcí jednalo o „subjektivní stránku“. Tedy, že cílem vyvádění majetku ze společnosti bylo osobní obohacení, ani to, že se podařilo prokázat spojení mezi příjemci nemovitostí a obžalovanými politiky.

V rozporu s tvrzením obhajoby i soudu drtivá většina směňovaných nemovitostí, která měla sloužit SAJ nakonec  skončila u podnikatelských subjektů nebo jedinců, kteří jsou buď přímo, nebo přes své nejbližší rodinné příslušníky zcela jasně a prokazatelně spojeni s obžalovanými, respektive s bývalým náměstkem primátora Ing. Pavlem Krenkem (ODS) a zastupitelem Jiřím Zeronikem (tehdy ODS), kteří byli zároveň čelnými funkcionáři SAJ.

Na konkrétní cesty původně libereckého majetku k prominentům místní ODS, se můžete podívat ZDE

Rozhodnutí Petra Neumanna v tomto případě dle Vrchního soudu bylo vyloženě špatné, dvakrát Neumannův rozsudek zrušil a nakonec mu případ musel být odebrán. Podle Vrchního soudu Petr Neumann nebral v potaz klíčové důkazy a stranil obžalovaným. Případy, kdy je soudci odebrána kauza, zvláště tak závažná, jsou poměrně vzácné.

Nerespektování rozhodnutí nadřízené instance ze strany Petra Neumanna mělo také zásadní vliv na průtahy jednání. Kauza se vleče od roku 2009, kdy náš web spolu s Oživením o.s. podal trestní oznámení, v roce 2011 padlo obvinění a od roku 2013 je případ u soudu.

Jméno přísedící pomohlo hejtmanovi, aby se vyhnul začátku před volbami

Soudce Petr Neumann je předsedou senátu i v dalším velkém aktuálním korupčním případě, kde je souzena organizovaná skupina, která se snažila tunelovat evropské dotace skrze projekty renovace kostela sv. Máří Magdalény a oddychové zóny na Perštýně. Obžalovanými v této skupině jsou vedle manažerů a velkých i firem i úředníci a politici v čele s hejtmanem Martinem Půtou.

I zde se vyskytly kontroverze, když soudce určil za přísedící manželku Půtova stranického kolegy, někdejšího kandidáta na primátora za Starosty pro Liberecký kraj a současného radního města, Michala Hrona. Tuto skutečnost nechával Půta a jeho zástupci půl roku v utajení před veřejností a přišel s ní až v září v den procesu. Přitom, že se přísedící bude manželka Michala Hrona, věděli zástupci hejtmana od března. Povedlo se jim za tak, jak jako první informoval náš web, začátek soudu přesunout na prosinec, po říjnových loňských komunálních volbách, když musel být navolen nový senát, respektive nová soudní přísedící.

To bezesporu velice pomohlo Starostům k jejich vítězství, u soudu totiž například zaznělo od svědků, že si hejtman Půtova najímal soukromého informátora na shánění kompromitujících materiálů na své tehdy koaliční partnery nebo že žil v době, kdy měl dle žaloby chtít peníze na úplatky, nákladný dvojí život, když si vydržoval v Praze mladou milenku.

Petr Neumann předsedá i soudu, který řeší údajnou korupci a zneužívání evropských dotací ohledně společnosti Imstav a termálních lázní v Chrastavě, kde jsou obžalováni bývalý šéf liberecké ČSSD Robert Dušek, někdejší náměstek hejtmana Martin Sepp (rovněž ČSSD), bývalý náměstek libereckého primátora za stejnou stranu Ivo Palouš a podnikatel Jan Imlauf. Ani tento proces nezačal v termínu, ale tentokrát jsou na vině jednoznačně obžalovaní Jan Imlauf a Ivo Palouš, kteří se neodtavili z důvodů údajné pracovní a zdravotní indispozice.

Jak bylo zmíněno, kárné řízení se soudcem Petrem Neumannem proběhne na konci září, shodou okolností po dalším soudním jednání v případě kostela Máří Magdalény a hejtmana Martina Půty. Nicméně příští rok soudce Neumann nastupuje do starobního důchodu a dá se předpokládat, že pokud nepadnou pravomocné rozsudky, obhájci obžalovaných budou ve výše zmíněných i dalších případech soudce Neumanna požadovat projednání soudu od začátku, což bude mít za následek další až letitá zdržení.

 

 

 

Přidat komentář (14 Komentářů)

Měl jsem z něj strach. Tlačil kárku s koštětem, lopatou a železnou tyčí. Metař roku 1958, město Liberec, jeho střed. Potkával jsem jej den co den. Měl jsem z něj ukrutný strach. Strach z jeho nesrozumitelných vět, z češtiny a němčiny, z gest, mávání rukou. Obcházel jsem jej, ale jako naschvál jsem pokaždé nevědomky přeťal jeho rajón úklidu ohraničený radnicí, náměstím F. X. Šaldy a náměstím Jana Nerudy.

 

Tam všude jsem ho už z dálky slyšel, potkal a zůstával stát jako opařený strachem. Jako králík před zjevením hada škrtiče. To vše se odehrávalo tak rychle, že si dnes, po šedesáti letech uvědomuji jen absurditu svého chlapeckého chování. Obec zaměstnala zřejmě nemocného starce, aby jej ochránila a měla stále na očích. Byl to jistě humánnější počin, než jej zavřít do ústavu a čekat až umře…

Bál jsem se to doma říct. Co taky? Že na ulici je chlapík s vozíkem podoben a čertu že ne on, ale já se bojím? Otec by se s diagnózou, kdo je na vině, dlouho nepáral a já by odešel s brekotem. Bylo mi deset. A jako kluk z vesnice jsem se i choval. Dojížděl jsem do města do školy, do šesté třídy, ktará už u nás v Machníně nebyla…

Jó, pošetilé mládí, dětství, čas, kdy za vším stály nadpřirozené nevysvětlitelné síly, spekulace, a spiknutí. Později jsem si z hrůzou uvědomil, že podobně uvažují mnozí dospělí a pak jde z jejich chování hrůza. Konspirace, tak jak ji známe i my v současném světě, je smrtonosná zbraň, klacek na všechny v rukách nezodpovědných politiků, kteří znají jen jedno řešení, to nejjednodušší a nejrychlejší.
 

Ano, tak to nějak chodilo a mělo chodit stále. Dokud se z dítěte nestává tvor slyšící „trávu růst“, vidící spekulace, všude strach, tam, kde schází seriózní vysvětlení. Podléháme často, kolektivnímu šílenství, manipulaci, privitivismu, až po pseudonárodní - kdo neskáče, není Čech, až po rádobyvtipné televizní reklamy. A tak si dávám záležet, abych i já nevstoupil jinému predátorovi do cesty, do jeho teritoria, islamistovi do jeho ohrady.

Jo, tyhle konspirace, tyhle rychlé roty, jednoduchá rychlá jednání, úsudky podle kabátu, podle díry na punčoše... Je mnoho věcí, co si ještě neumíme vysvětlit a správně na ně reagovat. Přeci jen se ledy pohnuly a lze říci, že lidstvo se brání, uvažuje hlavou, a ne kolenem, či jinou částí těla, která se hlavě nepodobá.  Ať vás to nikdy nepotká.  
                            

S pozdravem
Egon Wiener

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;