Postup při plnění úkolu získávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o platech vedoucích pracovníků organizací zřizovaných a vlastněných městy a magistráty Libereckého kraje a o měsíčních odměnách členů statutárních a dozorčích orgánů v nich a o měsíčních odměnách politiků – členů představenstva nebo dozorčí rady v soukromých společnostech se sídlem na území vybraných měst Libereckého kraje.

 

Při plnění tohoto úkolu jsem si nejprve vytypovali zmiňované organizace a obchodní společnosti na území vybraných měst Libereckého kraje. Základní informace o nich jsem získávali z výpisů z obchodních rejstříků a vybraných dokumentů účetní závěrky sledovaných let 2014 a 2015.

 

Na základě tohoto postupu jsme zjistili, že většina těchto organizací a obchodních společností se nachází na území statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou.

Uvedené organizace a společnosti jsme rozdělili do následujících souborů:

  1. vybrané příspěvkové organizace zřizované a 100%-ně vlastněné městy
  2. vybrané společnosti s ručením omezeným zřizované a 100%-ně vlastněné městy
  3. vybrané akciové společnosti zřizované a 100%-ně vlastněné městy
  4. soukromé obchodní společnosti

Při získávání informací jsme se zhruba ze dvou třetin setkávali s ochotou a kladným přístupem od oslovených organizací s výjimkou DPMLJ a.s., Městská teplárenská a.s. Turnov, které informace neposkytly a některých soukromých obchodních společností jako byly Českolipská teplárenská a.s., Teplárna Liberec a.s., Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou a též u Vodohospodářského sdružení Turnov (dobrovolný svazek obcí), které odpověděly, že nejsou povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

Některé další společnosti ze sledovaného vzorku 26 bylo nutné o zaslání požadovaných informací upomínat. Některé informace bylo nutné doplnit z dalších zdrojů.

Za poskytnutí informací nebyla požadována úhrada s výjimkou Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace, která požadovala úhradu 300,- Kč za poměrně jednoduchou informaci.


  Měsíční odměny politiků - členů představenstva a dozorčí rady

  Platy a odměny v akciových společnostech

  Platy a odměny v příspěvkových organizacích

  Platy a odměny ve společnostech s ručením omezeným

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;