park Perštýn

Dlouhé roky to bylo výsostné politikum a spor mezi zastupiteli – za anonymní akcie účelově skrytá firma Iberus se vytrvale skrze různé společnosti, za souhlasu většiny libereckých politiků, snažila získat desítky a desítky milionů veřejných prostředků na zvelebení svého majetku. Nakonec to skončilo obřím korupčním skandálem, v němž uvízl i hejtman Martin Půta. Městu se tak ale aspoň vrací park na Perštýně.  Naše organizace na podezřelé okolnosti kolem této firmy upozorňuje systematicky od roku 2009.

 

 

Firma Iberus dlouhodobě tajila své skutečné vlastníky, ač chtěla být významným partnerem města. Nyní je v insolvenci. Na zastupitelstvu se uvádělo, že minimálně spoluvlastníkem firmy je bývalý kontroverzní náměstek Jiřího Kittnera (ODS) Pavel Krenk (ODS), dnes žalovaný v případě tunelování obecního majetku skrze městskou akciovku Sportovní areál Ještěd.

Za firmu Iberus  v minulosti jednal například pro korupci pravomocně odsouzený Jiří Zeronik, který byl zároveň jednatelem obecně prospěšné společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO), jevedeníž usilovala o získání desítek milionů dotací, které měly zvelebit majetek společnosti Iberus – například kapucínský konvent s kostelem Máří Magdalény v Liberci nebo park na Perštýně. Tento park se dnes vrací do rukou města.

Po vzájemné dohodě vypověděla rada města (koalice Změny pro Liberec a ANO) Smlouvu o nájmu a spolupráci při realizaci a provozování oddechové zóny Na Perštýně. To udělalo definitivní tečku za zamýšleným projektem společnosti IBERUS s. r. o. a GEPO o. p. s., po jehož realizaci měly pozemky na Perštýně přejít do vlastnictví společnosti IBERUS. Pronajaté pozemky se tímto aktem opět vracejí Liberci.

„Jsem rád, že tyto pozemky v minulosti město neprodalo, ale pouze je pronajalo. Před lety jsem při uzavírání smlouvy upozorňoval právě na možnost, že společnost nemusí projekt zrealizovat. Proto byla smlouva upravena městem tak, aby při případném nesplnění podmínek nebyly tyto pozemky na IBERUS převedeny, ale vrátily se Liberci,“ řekl Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace. Jan Korytář byl v minulosti nejhlasitějším odpůrcem podpory projektů sloužících zhodnocení majetku firmy Iberus.

Náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková k tomu doplnila, že vedení města připravuje celkovou koncepci rozvoje parků a veřejné zeleně. V ní bude počítáno také s rekultivací pozemků na Perštýně.

Pokusy o získání evropských dotací, které skrze GEPO, měly na základě kontroverzních projektů zhodnotit majetek firmy Iberus, skončily korupčním skandálem. Zástupci firmy Metrostav měli uplácet hejtmana Martina Půtu, který za půl milionu měl prosadit změnu financování projektu, který předtím nestandardně Metrostav sám zadotoval.

Podezřelým projektům majícím obohatit anonymní firmu napojenou na liberecké politiky se naše organizace a web nasliberec.cz věnuje od počátku, tedy zhruba od roku 2009. Okolo roku 2009 organizovala i z části úspěšnou kampaň proti privatizaci parku Na Perštýně kolem kostela svatého Vincence z Paoly, aby mohl nadále sloužit liberecké veřejnosti. I díky těmto aktivitám se podařilo na zastupitelstvu prosadit jeho pronájem a nikoliv prodej.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;