V rámci mapování výtvarných děl ve veřejném prostoru, jež jsou dědictvím z dob, kdy starost o estetiku veřejných prostranství nebyla jen předmětem diskusí na akademické půdě, ale byla nedílnou součástí běžné praxe, jsme neustále konfrontování pestrostí a mírou invence jednotlivých autorských realizací.

Přesně před rokem jsme identifikovali výtvarně pojaté bludiště před mateřskou školou v ulici Gagarinova. Doc. ak. mal. Ilja Bílek, jehož práce jsou zastoupeny v muzeích a galeriích po celém světě, vytvořil bludiště v roce 1982. Už samotná skutečnost, že herní prvek pro mateřskou školu navrhne výtvarník, se z dnešního pohledu jeví trochu jako sci-fi, přičemž dříve se jednalo o poměrně častý fenomén.

O to víc mě přivedl v němý úžas článek v zářijovém Zpravodaji radnice, kde se pan náměstek Jiří Šolc chlubí tím, že celou instalaci, jež byla určena dětem, nechal zlikvidovat a navíc ji neuctivě označil jako „socialistickou obludu“. Rád bych napravil toto nepoučené vyjádření a dovolil bych si interpretaci díla přenechat samotnému autorovi. Přesně před rokem jsem totiž s panem Bílkem o jeho intervenci na zahradě MŠ hovořil a zde je jeho komentář: „Tehdy jsme prostorovému útvaru říkali "bludiště". Jeho smyslem bylo vytvořit ve velkém kolektivu dětí jakýsi intimnější, vymezený prostor pro dětské samotáře a skutečně to tehdy tuto funkci plnilo. Byl to takový boj s ideou všudypřítomné kolektivizace.“

Celý příběh zničeného bludiště nám odkrývá dva veliké nedostatky. Jedním z nich je skutečnost, že nemáme žádný stupeň ochrany podobných realizací. Každý si může tedy podle alespoň libereckých pravidel odstranit stavbu kdykoliv se mu zamane a je jedno jestli se jedná o umělecký objekt nebo ne. Druhým nedostatkem je, že ti co o něčem rozhodují, nemají dostatečný vhled do problematiky, což samo o sobě není handicap, každý nemůže být odborníkem na vše, ale právě proto by měla existovat ochota součinnosti s těmi, kteří jsou kompetentní. V tomto případě by to měla být Kancelář architektury města, tu ale všichni zúčastnění obešli.

 

Jindřich Gubiš

Spolek za estetiku veřejného prostoru

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;