Poslední prázdninový týden opět nastartoval v plné síle libereckou politiku. Zasedalo krajské zastupitelstvo, kde se mimo jiné probíral osud hejtmanova pomníku – „podnikatelského inkubátoru“, který bude Liberecký kraj stát minimálně 300 milionů korun. Zatím lze říci, že v inkubátoru se zřejmě rodí pořádný průšvih…

Evidentně podrážděný hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) informoval zastupitele, že k věci „podnikatelského inkubátoru“, kde to už dnes vypadá na minimálně 30 milionů korun navíc, bude pořádán příští zasedání speciální seminář, kde prý bude vše vysvětleno a že za všechno může projektant.

Těžko nyní rozebírat, zda a nakolik jsou chyby v projektové dokumentaci odpovědné za desítky milionů korun, které bude v Libereckém kraji stát daňové poplatníky tento kontroverzní a diskutabilní projekt tlačený od začátku hejtmanem. Jisté jsou ale už dnes dvě věci.

Za prvé, že stavba dělá radost firmám, které ji realizují, protože bude dražší a dražší. A zaplatí to občané. A bez řečí. Za druhé, že se naplňují varování, která již loni zaznívala na tomto webu od naší redakce, ale i od krajské opozice o podezřelých podmínkách výběrového řízení na „podnikatelský inkubátor“ a ještě podezřelejším výběru technického dozoru investora, kterým se za cenu méně než poloviční stala firma Investing CZ.

Náš server několikrát informoval, že tato společnost několikrát v minulosti pro veřejný sektor „hlídala“ stavby, které realizoval například známý liberecký Syner, až z toho byly soudy, ostuda a pořádný zářez do městské kasy. Tehdy jsme byli očerňováni, uráženi, nejen ze strany hejtmana a jeho spřátelených médií, například těch ze Syneru,  tak jako v mnohých dalších případech, kde se pak ukázalo, že jsme měli pravdu.

Uběhl rok a průšvih kolem inkubátoru je tady. Zatím se uvidí, zda to bude jen průšvih třiceti milionový nebo se rozroste o něco většího, tak jako v případě kostela Máří Magdalény, kde jsme s kauzou také začínali  a dnes kvůli ní nejslušnější hejtman v okolní galaxii sedí na lavici obžalovaných.

Za zmínku stojí ještě mediální ohlasy kolem aktuálně rodícího se milionového problému kolem „podnikatelského inkubátoru“. Ačkoliv je od začátku zřejmé, že jde zejména o hejtmanův projekt, který od začátku prosazoval a kde si do týmu inkubátoru za nestandardně velké peníze dosadil své milce a stranické kolegy ze Starostů, přispěchal Liberecký kraj s prohlášením, kde se k projektu hlásí náměstkyně Radka Loučková Kotasová a bere jej vlastně od začátku za svůj. To krásně ukazuje, nakolik hejtman Půta své náměstky na povel ovládá a ti bez odporu poslouchají. Když začíná téct do bot, rychle se přezuj do jiných…

Hejtman na zastupitelstvu zmínil i náš web, který nenávidí temnou záští, protože pravidelně a bez příkras informujeme o korupčních kauzách jeho i jeho poslušných Starostů. Zajímavé je, jak použil čísla o podpoře našeho webu ze strany ministerstva, se kterými týden předtím v soukromém mailu s naší redakcí šermoval redaktor Libereckých zpráv. Ale Liberecké zprávy jsou živy i z podpory kraje a Starostů, tak možná čemu se divit. Holt „poctivá novinařina. Věrohodná, analytická, pravdivá. Svobodná.“ :)

Hejtmanovu/Libereckých zpráv verzi převzaly i upadající média Syneru, která pravidelně každý rok po dvě desetiletí čerpala miliony z kraje i města, což rovněž jako první rozklíčoval i náš web. Tamní šéfredaktorka ani neskrývá, koho zdejší syndikát podporuje a její adorace hejtmana připomíná její vlastní články z doby, kdy ve stranickém tiskovém orgánu KSČ hřímala na odpůrce socialistického zřízení. Na druhou stranu tehdejší velebení vedení strany a odkazu Klementa Gottwalda nahradil nejslušnější a nejtransparentnější hejtman. Tam se ale asi už nikdy nic nezmění…

Okolo „podnikatelském inkubátoru“, zdá se, bude prostě ještě pořádné horko. A nebude to jenom počasím…

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;