Jaromír Drábek

Zvolení Jaromíra Drábka šéfem základní organizace TOP 09 v Libereckém kraji je jen dalším důkazem a zároveň i pádným argumentem pro tvrzení o nastávajícím a nezadržitelném konci zastupitelské demokracie v podobě, jak je prostřednictvím politických stran praktikována. Je to přesvědčivé svědectví o praktické nereformovatelnosti stranických struktur a způsobu jejich fungování.

Tak jako se ani v nejmenším nepoučily liberecká ODS i ČSSD, která je její sestrou ve víře v naprostou omezenost a nesvéprávnost libereckých voličů, tak i TOP 09 nezůstala v tomto směru nijak pozadu. Ani jedna z obou kdysi velkých libereckých stran nebyla schopna jakékoliv sebereflexe, kterou by alespoň na znamení nového začátku po historickém debaklu v podzimních krajských volbách vyslala jako signál ke své voličské základně. TOP 09 šla však ještě dál a zvolila si za svého šéfa politika, který nejen totálně selhal jako neschopný a asociální ministr práce a sociálních věcí, ale zanechal i vážné pochybnosti o svých morálních kvalitách poté, co se obklopil lidmi, kteří jsou nyní vyšetřováni kvůli závažným podezřením z korupce a hospodářské kriminality.

 Mnozí profesionální i amatérští politologové podléhají iluzi o možnostech reformovatelnosti stávajících, takzvaných renomovaných politických subjektů. Nechci jim tuto iluzi zcela brát a musím samozřejmě přiznat, že jako ryze teoretická možnost tato varianta určitě existuje. Jiným nesporným faktem ale zůstává skutečnost, že za současného stavu, který v našich politických stranách panuje, a s přihlédnutím k osobám, které je ovládají, se tato možnost matematicky vyjádřeno limitně blíží nule.

 Lidé jako Jaromír Drábek činí skutečnému demokratickému vývoji v konečném důsledku neocenitelnou službu. Jsou to totiž ti praví hrobaři současných prohnilých, zprofanovaných a namnoze zločineckých politických struktur a naplňují tím ono známé – čím hůře, tím nakonec lépe.

 Troufám si odhadnout, že měli-li bychom onen Janečkův volební systém s takzvaným minusovým hlasem, zvedla by se již jen díky Jaromíru Drábkovi a jemu podobným volební účast nejméně o 25 – 30%. Češi jsou totiž národem kritiků a jistě by tedy možnosti uškodit neoblíbenému politikovi využili daleko spíše, než možnosti projevit svou důvěru někomu, o jehož neexistenci jsou bytostně (a bohužel většinou ne neprávem) přesvědčeni.

Jiří Čeček

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;