Vedení Liberce vložilo na program červnového zastupitelstva materiál ke směně pozemků města na Kunratické s pozemky společnosti SYNER v centru města kolem Papírového náměstí. Detailně je tento záměr popsán v tomto článku. Stalo se přesně to, čeho jsme se jako opozice od začátku obávali – celý proces přípravy směny byl netransparentní a konečný výstup je více než pochybný.

Už v listopadu 2019, kdy byla tato směna ve fázi záměru na zastupitelstvo předložena poprvé, jsme jí podpořili, ale současně upozorňovali na to, že jde velmi citlivou záležitost. Jedná se o strategickou směnu pozemků velkého rozsahu, velmi rozdílného charakteru, navíc s vlastníkem, který má prostě historicky v Liberci velmi pošramocenou pověst. Primátora Zámečníka jsem tudíž na jednání zastupitelstva 28. 11. 2019 výslovně žádal, aby na přípravě materiálu spolupracoval s opozicí. Primátor Zámečník takovou spolupráci přislíbil. Pan Berki, šéf klubu zastupitelů za Starosty, si v té souvislosti dokonce neodpustil své obvyklé morální poučování, když zadoufal, že se k tomu zástupce opozice postaví konstruktivně (vše dohledatelné v zápisu, str. 17 – 19).

To samé jsem pak na jednání zastupitelstva dne 27. 2. 2020 opětovně připomínal. Ze strany primátora Zámečníka a příslušného úředníka se mi znovu dostalo ujištění, že pracovní skupina bude zformována (viz zápis, str. 38 – 39).

Nyní, v červnu 2020, dostáváme na stůl již hotový materiál, který vznikl bez jakékoliv součinnosti s opozicí, bez jakékoli průběžné konzultace. A jsme postaveni do situace, zda materiál na základě velmi nedůvěryhodného procesu ocenění pozemků schválíme, anebo neschválíme a budeme za škodiče, kteří nechtějí co nejrychlejší obnovu území kolem Papírového náměstí.

Jak ocenění pozemků přitom dopadlo? Podle předloženého materiálu se pozemky města na Kunratické s výměrou 25 tis. m2 smění s pozemky SYNERu v centru s výměrou 7 tis. m2 a město bude ještě 5,5 mil. Kč doplácet. Zatímco cena za metr čtvereční u pozemku města tak vychází dle posudku na 1755 Kč, u pozemku společnosti Syner vychází na 6981 Kč.

Jsem si vědom toho, že do ceny pozemků se promítá řada faktorů. Na jedné straně je zde strategická poloha centra, ale s o to většími nároky na architektonické řešení a projednání nové zástavby. Na druhé straně jsou zde pozemky na Kunratické, bez jakékoliv zátěže, na kraji města v kontaktu s okolní krajinou. Desítky plusů i mínusů hovoří pro obě lokality. Proto jsme chtěli být součástí přípravy znaleckého posudku a mít možnost ho průběžně oponovat.

V takovém případě bych určitě namítal naprosto zásadní chybu tohoto posudku. V něm totiž není nikterak zohledněn faktor regulace novým územním plánem. Ten bude vydaný naprosto jistě dříve, než se v obou lokalitách začne projektovat. A zatímco pro lokalitu v centru, oceněnou na 6981 Kč, tento nový územní plán stanoví výškovou regulaci 4 nadzemních podlaží, u lokality na Kunratické s odhadnutou cenou 1755 Kč je stanovena výšková regulace na 8 nadzemních podlaží! Je skutečně korektní takhle významnou skutečnost při ocenění pozemků opominout?

Jindřich Felcman, zastupitel města za Změnu pro Liberec a předseda libereckých Zelených

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;