Projekty IPRM

Vedení radnice je v některých směrech snaživým žákem. Poté, co téměř zaplněný sál krajské knihovny při debatě „Jak změnit město za 540 mil. Kč“, kterou pořádala Změna pro Liberec, dokázal, že jde o téma, které rozhodně není vyčerpané, iniciativně a originálně se rozhodla sama uspořádat další debatu na stejné téma.

Úsměvný na tom je fakt, že vedení města do poslední chvíle smysluplnost debaty popíralo.

Před dvanácti dny Zuzana Kocumová nabídla, aby v objednaném termínu debaty Změny proběhla řádná debata Řídícího výboru za účasti vedení města i dalších zastupitelů. Tento nápad byl jednomyslně smeten ze stolu. „O čem jako chcete debatovat? Proč? Vždyť už to jednou proběhlo! Co pořád chcete?“

V rozporu s tímto tvrzením přišla jako odpověď na pozvánku na debatu v knihovně odpověď od paní primátorky, že se debaty nezúčastní, jelikož město bude pořádat svou. Opět úsměvné – ing. Michal Vereščák, zodpovědný za Evropské dotace, v té chvíli o plánované debatě nevědě vůbec nic.

Radnice se stále snaží dohánět ztráty, snaží se, seč jí síly stačí, vedení se pokouší učit, nebo spíše ex-post vyvracet argumenty, že je názory občanů nezajímají, tuto snad až příliš křečovitou snahu nelze upřít. Předminulý týden byla debata nadbytečná, když Změna pro Liberec ukázala, že tomu tak není, tak to zkusí taky. To je roztomilé, ne? Snaha se počítá. Hlavně, když je upřímná.

Kateřina Absolonová, zastupitelka za Změnu pro Liberec
Zuzana Kocumová, zastupitelka za Unii pro sport a zdraví

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;