MŠ Čtyřlístek Liberec

Již v r. 2007 bylo v materiálu společnosti GAC, která se zabývala optimalizací sítě MŠ a ZŠ ve městě Liberci uvedeno, že stav budovy MŠ Čtyřlístek v ulici F.L.Věka je technicky nevyhovující / takto byly v celé studii označeny pouze dvě MŠ – tato a MŠ Tovačovského/.

Na toto bylo reagováno v r. 2009 záměrem PPP projektu, což by bývalo v praxi znamenalo, že SML vynaloží celkem cca 112 mil korun za 20 let provozu školky, včetně výstavby. Od tohoto záměru bylo ustoupeno.

Během zimy 2011 – 12 se však ještě přihoršilo, některé z dětí musely zůstat doma. Vedení města se rozhodlo tuto situaci řešit - výstavbou nové MŠ. Tato nová MŠ by měla být kontejnerového typu, dalo by se tedy předpokládat, že bude lacinější než běžná stavba a potenciálně přestěhovatelná v případě potřeby na jiné místo ve městě. Předpokládaná cena je však diametrálně jiná, než mají obdobné stavby v jiných obcích naší republiky.

Pro srovnání:

Liberec :
84 dětí, zastavěná plocha 500m2, 2 podlaží, 58 kontejnerů, 24,7 mil Kč bez DPH / realizace celého projektového záměru je odhadována v případě realizace formou dodavatelského úvěru na 32,7 mil Kč s DPH/.

Reference z jiných obcí / snadno dohledatelné na internetu, firem zabývajících se kontejnerovými školkami jsou v republice minimálně dvě desítky/:
Rychnov n/N: 5 mil korun / 40 dětí,
Modřice: 3 mil …150m2 plochy, Jihlava: 20 mil /100 dětí,
Staňkov: 4 mil/ 28 dětí,
Hradec Králové –Kukleny: 10 mil / 50 dětí,
Borovany: 5,5 mil / 25 dětí

... a jistě existují mnohé další školky, levnější než výše uvedený návrh.

V souvislosti s touto situací si lze klást různé otázky : Jsou v Liberci jiné děti než jinde? Platí tady snad jiné hygienické normy? Bude se někdy v tomto městě při realizaci zařízení typu školy, školky, hřiště, parky či hospic konečně postupovat úsporně i pokud jsou realizovány z veřejných peněz? Lze se domnívat, že pokud by si radní stavěli taková zařízení sami, chovali by se jistě racionálněji.

Pikantní je však tento příběh již od samého začátku. Pro přípravu projektového záměru byl odborem školství a kultury MML osloven jediný architekt a odměna za jeho činnost je 80,- Kč pod limitem, takže zakázka na vytvoření projektového záměru byla zadána přímo z odboru magistrátu a nemuselo být vypsáno výběrové řízení !

Vysvětlivka: PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public Private Partnerships

Kateřina Absolonová, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;