„Chráníme veřejné peníze.“

Jsme nevládní nezisková organizace, která byla založena v lednu 2014. Navazujeme na činnost sdružení Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou organizací v našem regionu, které se věnovalo protikorupční aktivitám.

Čím se zabýváme?

  • analyzujeme vybrané veřejné zakázky a poukazujeme na možné manipulace
  • sledujeme vybrané kauzy a snažíme se vyčíslit škodu, která vznikla na veřejných rozpočtech
  • porovnáváme sliby a činy politiků, 
  • pomáháme lidem, kteří se setkali s korupčním chováním 
  • přinášíme návrhy na konkrétní protikorupční opatření
  • spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se zabývají bojem s korupcí
  • o všem výše uvedeném informujeme veřejnost

 

 

 


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;