„Chráníme veřejné peníze.“

Jsme nevládní nezisková organizace, která byla založena v lednu 2014. Navazujeme na činnost sdružení Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou organizací v našem regionu,…

 
 
 
 
 
 
Tento web provozuje Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.
 
Adresa redakce: Švermova 32, Liberec 10, 460 10
 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty.…

This tells you a bit about this blog and the person who writes it.

When you are logged in you will be able to edit this page by clicking on the edit icon.

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;