1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011 

2.      Bc. Martina  T e p l á – 40 let, vedoucí pracovnice v sociální oblasti ve veřejné správě, ANO 2011 

3.      Mgr. Roman  B a r a n – 51 let, projektový manažer ve stavebnictví, ANO 2011

4.      Martin  B r o ž – 40 let, vedoucí infrastruktury a energetiky, ANO 2011

5.      Ing. Milan  K o u ř i l – 47 let, podnikatel – specialista auditu v ZO, ANO 2011

6.      Ing. Radka  L o u č k o v á  K o t a s o v á – 50 let, podnikatelka – evropské dotace, zastupitelka SML, ANO 2011

7.      Ing. Michal  K ř í ž – 35 let, jednatel společnosti vzdělávání, EU dotace, ANO 2011

8.      RNDr. Robert  G a m b a – 54 let, ředitel o.p.s., ANO 2011

9.      Roman  H e j n a – 53 let, vedoucí manažer obchodního oddělení pivovaru, ANO 2011

10.  Bc. Milan  K r o u p a – 42 let, podnikatel specialista v oboru dat. komunikací, ANO 2011

11.  David  P r a ž á k – 37 let, podnikatel v zemědělství, ANO 2011

12.  Ing. Jiří  J i r á ň – 64 let, podnikatel – obchodní a ekonomický konzultant, ANO 2011

13.  Mgr. Jana  P a s t u c h o v á – 51 let, poslanec PČR, záchranář, ANO 2011

14.  Ing. Jaroslav  K n í ž e k – 50 let, výkonný ředitel – finance, ANO 2011

15.  Ing. Bc. Zuzana  W u d y o v á – 40 let, referent v oblasti ŽP ve státní správě, ANO 2011

16.  Bc. Milan Š u b r t – 50 let, podnikatel – spedice a celní deklarace, ANO 2011

17.  Ing. Michaela  P í t o v á – 30 let, obsluha – servírka, ANO 2011

18.  Mgr. Jan  Z e m a n – 47 let, podnikatel – pracovník realitní kanceláře, ANO 2011

19.  Michal  S e i d l – 47 let, aktivní vozíčkář, záchranář, ANO 2011

20.  Ing. Jaroslav  Š r a j e r – 60 let, vedoucí provozního pracoviště, ANO 2011

21.  Mgr. Libuše  V í t o v á – 57 let, učitelka ZŠ, ANO 2011

22.  Jiří  P e l i k á n – 66 let, podnikatel – právní pomoc obch., dopravní, reality ANO 2011

23.  Mgr. Martin  J a h o d a – 30 let, ředitel 2. stupně na ZŠ, ANO 2011

24.  Přemysl  Š u l c – 45 let, ekonom, podnikatel v zemědělství, poradce pro neziskové organizace, ANO 2011

25.  Ing. Jana  V a n č a t o v á – 51 let, podnikatelka – ekonomika, organizační poradenství v ZO, ANO 2011

26.  Ing. Pavel  Š u l c – 38 let, podnikatel – stavebně technická inspekční a poradenská činnost, ANO 2011

27.  Jiří  K r a t o c h v í l – 54 let, produkt manažer, ANO 2011

28.  Jitka  B a l á k o v á – 46 let, podnikatelka – výroba bižuterie, ANO 2011

29.  Mgr. Jarmila  S t r á n s k á – 55 let, ředitelka MŠ, bez politické příslušnosti

30.  Vítězslav  K v a p i l – 69 let, revizní technik, ANO 2011

31.  Ing. Pavel  B e d n á ř – 48 let, manažer, ANO 2011

32.  Ing. Miroslav  S t r n a d – 49 let, projektový manažer, ANO 2011

33.  Lenka  U r b á n k o v á – 51 let, porodní asistentka, ANO 2011

34.  Mgr. Jana  S v o b o d o v á – 34 let, místostarosta města Turnov, bez politické příslušnosti

35.  JUDr. Eva  K a r h a n o v á  H o r y n o v á – 61 let, odborná asistentka, bez politické příslušnosti

36.  Karel  L u p í n e k – 47 let, metrolog, ANO 2011

37.  Bc. Alexandra  R y b á ř o v á – 52 let, ředitelka MŠ, ANO 2011

38.  Ing. Stanislav  Ř í h a – 33 let, asistent poslance PČR 

39.  Ing. Jaroslav  Č e c h – 58 let, místostarosta města Harrachov, ANO 2011

40.  Jakub  Z o b í n – 31 let, podnikatel – majitel reklamní společnosti, zastupitel SML, ANO 2011

41.  Tomáš  K y s e l a – 60 let, náměstek primátora SML, ANO 2011

42.  Věra  P a t k o v á – 54 let, vedoucí oddělení na MěÚ, ANO 2011

43.  Tibor  B a t t h y á n y – 38 let, primátor SML

44.  Milan  S a s – 55 let, manažer prodeje, ANO 2011

45.  Anna  K o š t o v á – 60 let, prodavačka ANO 2011

46.  Ing.Jan  P u h a l – 66 let, elektroinženýr, ANO 2011

47.  Helena  H u š k o v á – 68 let, důchodkyně, ANO 2011

48.  Jaroslav  M e n – 55 let, manažer prodeje, ANO 2011

49.  Milan  B r z o b o h a t ý – 63 let, podnikatel – prodej a servis lesní a zahradní techniky, ANO 2011

50.  Lenka  B i n d e r o v á – 44 let, sociální pracovnice, zakladatelka neziskové organizace, ANO 2011

 

                                          

Přidat komentář (0 Komentářů)

1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky a CR, bez politické příslušnosti

2.      Mgr. Pavel  Ž u r – 50 let, ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, radní statutárního města Jablonec nad Nisou, NBPLk

3.      Mgr. Miloš  K r č m á ř – 44 let, ředitel NPÚ v Liberci, soudní znalec, KDU – ČSL

4.      Ing. Štěpán  M a t e k – 29 let, sportovní manažer, trenér, KDU – ČSL

5.      MUDr. Jiří  H a s s a – 63 let, lékař, gynekolog, bez politické příslušnosti

6.      Bc. Alena  S t e f f a n o v á – 58 let, odborný poradce pro zprostředkování ÚP, zastupitelka Nové Města pod Smrkem, bez politické příslušnosti

7.      Václav  Z a h r á d k a, DiS. – 36 let, referent ŽP, KDU – ČSL

8.      Ing. Ladislav  C r h a – 37 let, strojvůdce ČD Cargo, KDU – ČSL

9.      Mgr. Ota  R a i t e r – 68 let, senior, bez politické příslušnosti

10.  Ing. Marta  P r o c h á z k o v á – 60 let, ředitelka Eurocentra, zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

11.  Ing. Tomáš  V a c h – 34 let, strojní inženýr, KDU – ČSL

12.  Hana  Z e m a n o v á – 45 let, členka opery D.F.X. Šaldy, KDU – ČSL

13.  Ing. Bc. Jiří  R u l c – 58 let, vrchní ministerský rada, odbor bezpečnosti, výzkumu a vzdělávání, bez politické příslušnosti

14.  Ing. Pavel  S m u t n ý – 48 let, starosta Nového Města pod Smrkem, bez politické příslušnosti

15.  Václav  N o s e k – 65 let, úředník, KDU – ČSL

16.  Kamil Jan  S v o b o d a – 37 let, ministerský rada MŠMT, KDU – ČSL

17.  Ing. Stanislav  D u b s k ý – 58 let, jednatel S-Power export.import.cz, předseda TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

18.  Mgr.Štěpánka  B a r a c o v á – 43 let, středoškolský pedagog, bez politické přísl.

19.  Jaroslav  V a g e n k n e c h t – 61 let, účetní, bez politické příslušnosti

20.  MUDr. Matěj  K r a u s – 30 let, lékař, bez politické příslušnosti

21.  Mgr. Martin  K r a j í c – 36 let, středoškolský učitel, bez politické příslušnosti

22.  Ludmila  R e l l i c h o v á – 53 let, ředitelka taneční školy Magdalena, choreografka, bez politické příslušnosti

23.  Ing. Josef  J e ž e k – 70 let, podnikatel, KDU ČSL

24.  Martin  V y š í r – 33 let, vedoucí konstrukce, KDU – ČSL

25.  MUDr. Alan  G e r n e r t – 46 let, lékař, ortoped, bez politické příslušnosti

26.  Pavel  B e n d a – 42 let, starosta SDH Jablonec – Paseky, hasič – technik, bez politické příslušnosti

27.  Ing. Pavel  J i r a n – 59 let, ředitel ZD Studenec, KDU – ČSL

28.  Bc. Petr  S t a n ě k – 36 let, úředník, KDU – ČSL

29.  Mgr. Vlasta  B a l a t k o v á – 58 let, pedagog pro 1. stupeň ZŠ, bez politické přísl.

30.  MUDr. Ivanka  K o l o m á – 69 let, dětská lékařka, homeopatička, bez politické příslušnosti

31.  MUDr. Zdeňka  R á k o s o v á – 65 let, lékařka, KDU – ČSL

32.  doc. Dr. Ing. Ivan  M a š í n – 54 let, VŠ pedagog a konzultant v oboru průmysl. Inovační inženýrství, bez politické příslušnosti

33.  Kateřina  K r á s n á – 50 let, pedagog pro předškolní vých., bez politické příslušnosti

34.  Božena  M ě c h u r o v á – 60 let, pracovnice MěÚ úsek školství, předsedkyně dozorčí rady MěD Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

35.  MUDr. Martin  M a l í k – 34 let, praktický lékař, bez politické příslušnosti

36.  Pavel  J a n a t a – 39 let, starosta městyse Libštát, bez politické příslušnosti 

37.  MUDr. Jana  Š i m k o v á – 57 let, zubní lékařka, bez politické příslušnosti

38.  Ing. Tomáš  B a l c a r – 52 let, energetický poradce, bez politické příslušnosti

39.  JUDr. Josef  M a c e k – 67 let, právník, KDU – ČSL

40.  Miroslav  T ě š i n a – 74 let, projektový poradce, KDU ČSL

41.  MUDr. Zuzana  T u n k o v á – 61 let, kožní lékařka, bez politické příslušnosti

42.  Elena  M o s k a l o v á – 68 let, volejbalová olympionička, mistryně sportu, účetní, bez politické příslušnosti

43.  JUDr. Vilém  Z a h r á d k a – 65 let, právník, KDU – ČSL

44.  Jiří  V e s e l k a – 72 let, živnostník, KDU – ČSL

45.  Petr  J o n á š – 25 let, zaměstnanec SŽDC, bez politické příslušnosti

46.  Mgr. Ilja  K u l i c h o v á – 60 let, taneční pedagog ZUŠ, choreografka, bez politické příslušnosti

47.  Štěpán  K u ř í k DiS. – 25 let, zdravotnický záchranář, KDU – ČSL

48.  Josef  C í s a ř – 55 let, kontrolor ve strojírenství, bez politické příslušnosti

49.  Ing. Jan  M a c e k – 41 let, podnikatel, KDU – ČSL

50.  Michal  P a c l t – 30 let, koordinátor výroby, KDU - ČSL 

 

Přidat komentář (0 Komentářů)

1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD

2. MUDr. Jan  M e č l – 51 let, primář urologie KNL a.s., člen zastupitelstva SML, člen ČSSD

3. Tomáš  H u d e c – 45 let, živnostník, člen zastupitelstva města Turnov, člen ČSSD

4. Bc. Zdeňka  S l a v í č k o v á – projektová manažerka, členka finančního výboru Libereckého kraje, členka ČSSD

5. Mgr. Pavla  Ř e c h t á č k o v á – 49 let, OSVČ, členka zastupitelstva města Jablonné v Podještědí, členka ČSSD

6. Mgr. Lenka  K a d l e c o v á – 47 let, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, členka zastupitelstva SML, členka ČSSD

7. Mgr. Romana  Ž a t e c k á – 50 let, starostka města Česká Lípa, členka zastupitelstva Libereckého kraje, členka ČSSD

8. Mgr. Radek  C i k l – 52 let, ředitel SPŠ stavební, předseda úseku Severské kombinace Svazu lyžařů ČR, člen ČSSD

9. Mgr. Martina  R o s e n b e r g o v á – 49 let, vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, členka zastupitelstva SML, členka ČSSD

10. Ing. Jaroslav  P o d z i m e k – 59 let, vedoucí střediska RV a M Agrocentrum Jizeran Semily a.s., člen zastupitelstva Libereckého kraje, člen ČSSD

11. JUDr. Lukáš  P l e t i c h a – 41 let, poslanec PS ČR, náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, člen ČSSD

12. Ing. Karel  K a p o u n – 62 let, dřevařský inženýr, člen zastupitelstva města Doksy, člen ČSSD

13. Jitka  M r á k o t o v á – 48 let, ekonomický pracovník, členka ČSSD

14. Josef  C h i t t u s s i – 61 let, OSVČ, člen zastupitelstva města Nový Bor, člen ČSSD

15. Drahoslava  C h l u p á č o v á – 56 let, vedoucí pracovník, členka ČSSD

16. MUDr. Pavel  N o v á k – 64 let, lékař, člen ČSSD

17. RNDr. Vít  P ř í k a s k ý – 65 let, člen rady Libereckého kraje, člen ČSSD

18. Jaroslav  H l a v á č – 68 let, důchodce, člen zastupitelstva města Ralska, bez politické příslušnosti

19. MUDr. Štěpán  O p l u š t i l – 26 let, lékař, člen ČSSD

20. Mgr. František  Š p o t á k – 66 let, trenér atletiky, člen zastupitelstva statutárního města Jablonec n. Nisou, člen ČSSD

21. Jan  S v a t o š – 45 let, ředitel Sportovního areálu Ještěd a.s., člen ČSSD

22. Mgr. Stanislav  V a l d m a n – 67 let, učitel, člen zastupitelstva města Nový Bor, člen ČSSD

23. Renata  Š í m o v á – 50 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

24. Eva  Š t ě p á n k o v á – 51 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

25. Venuše  L i e b s c h e r o v á – 30 let, úřednice, členka ČSSD

26. RSDr.  Sylva  M o r a v c o v á – 66 let, ekonomka, členka ČSSD

27. Ing. Jiří  V o j t í š e k – 60 let, učitel, člen ČSSD

28. Štefan  S o u d i l – 45 let, automechanik, člen ČSSD

29. Jaroslav  K ř u p a l a – 44 let, starosta obce Vrchovany, člen ČSSD

30. Kristýna  S v ě t l í k o v á – 21 let, studentka, členka ČSSD

31. Milada  H o f m a n o v á – 60 let, ekonomický pracovník, členka ČSSD

32. Michal  V o j t ě c h – 40 let, elektrotechnik, zastupitel města Cvikov, člen ČSSD

33. Ing. Jan  Š í m a – 61 let, obchodní zástupce, člen ČSSD

34. Josef  P r ů c h a – 56 let, vedoucí Technických služeb města Tanvald, člen ČSSD

35. Jiří  K l a r e – 47 let, nástrojař, člen ČSSD

36. Jitka  K a p o u n o v á – 56 let, referent MÚ, členka ČSSD

37. Irena  S i e b e r o v á – 44 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

38. Bc. Petr  Š i m k o – 29 let, projektový manažer, člen ČSSD

39. Martin  K r á l – 42 let, mistr výroby, člen ČSSD

40. Milena  F r e n c l o v á – 61 let, živnostník, členka ČSSD

41. David  R a š í n – 25 let, zástupce vedoucího výroby, člen ČSSD

42. Mgr. Helena  R u b á š o v á – 35 let, podnikatelka, členka ČSSD

43. Josef  O p l t – 46 let, strážník městské policie, člen ČSSD

44. Lucie  Š u l c o v á – 33 let, OSVČ, členka ČSSD

45. Ing. Iveta  S t e h l í k o v á – 52 let, úřednice, členka ČSSD

46. Karel  S u c h ý – 68 let, důchodce, člen ČSSD

47. Lenka  J e l í n k o v á – 46 let, účetní, členka ČSSD

48. Milan  Š í r – 59 let, úředník, člen ČSSD

Přidat komentář (0 Komentářů)
Přidat komentář (0 Komentářů)
Přidat komentář (0 Komentářů)

 

Přidat komentář (0 Komentářů)

1. Bc. František  G á b o r, 46 let, válečný veterán, účastník operací Pouštní bouře a Pouštní štít ve válce v Perském zálivu, zastupitel SML, TOP 09

2. Mgr. Václav   H o r á č e k, 60 let,  poslanec, TOP 09

3. Jiří  M i k u l a, 42 let, pekař, bez politické příslušnosti

4. Ing. Robert  K o r s e l t, 46 let, ekonom TOP 09

5. Miloslav  T ů m a, 60 let, místostarosta Ralska, TOP 09

6. Petr  P o š m o u r n ý, 43 let, vedoucí nástrojárny, TOP 09

7. Kristýna  B e r n á t o v á,23 let, trenérka aerobiku, několikanásobná mistryně ČR vítězka SP, členka národní reprezentace, bez politické příslušnosti

8. MUDr. Jan  M a r u š i a k, CSc., 60 let, primář cévní chirurgie KNL a.s., TOP 09

9. Ing. Viktor  L i š k a, 42 let, dopravní specialista – technik dopravní obslužnosti, řidič tramvají, TOP 09

10. Bc. Jan  Š e v č í k, DiS, 27 let učitel a zástupce ředitele ZUŠ, TOP 09

11. Mgr. Michal  L o u k o t a, 33 let, ředitel základní školy, TOP 09

12. Ing. Ladislav F u c h s, 57 let, živnostník – inženýrská činnost ve výstavbě, TOP 09

13. MUDr. Ladislav Z á r u b a, 63 let, zubní lékař, TOP 09

14. Ing. Petr  R o u b í č e k, 52 let,  ředitel Jablonecké energetické, a.s., TOP 09

15. Ing. Petr  S o u d s k ý, 56 let, manažer v cestovním ruchu, TOP 09

16. Mgr. Šárka  K r o u s o v á, 52 let, učitelka výtvarného oboru ZUŠ, TOP 09

17. Mgr. Vladimír J o s í f e k, 41 let, ekonom a účetní, TOP 09

18. Ing. Miroslav  J a n o u š e k, 53 let, správce majetku, TOP 09

19. Jan  Z i m a, 20 let, student VŠ, TOP 09

20. Bc. Michal P r o k o p, 45 let, překladatel a tlumočník, TOP 09

21. Petr  L o u d a, 58 let,  živnostník – obchodní a stavební činnost, TOP 09

22. Jana  V l k o v á, 52 let,  zástupkyně vedoucího obor obchod, TOP 09

23. MUDr. Miloš  R e j m o n t, 59 let, lékař se zaměřením na diagnostiku prsou, bez politické příslušnosti

24. Miloslav  V á c l a v, 40 let, řemeslník – stavař, TOP 09

25. Ondřej  B a š u s, 39 let, obchodní manažer, TOP 09

26. Ondřej  S t e g e r, 41 let, IT konzultant, předseda osad. výboru Kateřinky, TOP 09

27. Filip  Š o l c, 31 let ředitel společnosti průmyslové automatizace, TOP 09

28. Ing. Jiří  F i a l a, 50 let, stavební projektant, TOP 09

29. Karel  Č i ž i n s k ý, 40 let, živnostník – zelinář, TOP 09

30. Josef  H o l i c k ý, 50 let, ředitel bezpečnostní agentury, TOP 09

31. Petr  J í r a, 43 let, živnostník – stavař, TOP 09

32. MUDr. Věra F a s t r o v á, 62 let, dětský lékař, bez politické příslušnosti

33. Jiří  Š i m á n e k, 40 let, skladník, TOP 09

34. Ing. Petr  B u r i á n, 41 let, vedoucí logistiky, TOP 09

35. Ing. Zdeněk Romany, 62 let, ředitel výrobní společnosti, bez politické příslušnosti

36. Vlasta  P o š m o u r n á, 72 let, důchodce, předsedkyně Červeného kříže, TOP 09

37. Ing. Karel  H a d r b o l e c, 46 let, správce sítě, TOP 09

38. Mgr. Pavel  S c h n i r c h, 35 let, nemocniční právník, TOP 09

39. Mgr. Blanka  B l a ž k o v á, 36 let, učitelka na střední škole bez politické příslušnosti

40. Michal  Š m e j d a, 32 let, jednatel stavební společnosti, TOP 09

41. Jaromír  M a y e r 49 let, řidič DIAMO, TOP 09

42. Martin  D o u b r a v s k ý, 48 let, šéf opery, dirigent v divadle F. X. Šaldy, TOP 09

43. Mgr. Karel Štrincl, 68 let, předseda OR AŠSK ČR Semily, důchodce, bez politické příslušnost

44. Daniel  R e z e k, 53 let, živnostník – majitel pivovaru, TOP 09

45. Ing. Helena  R y d y g r o v á, 58 let, obchodní manažer, TOP 09

46. Zdeněk  C h m e l í k, 40 let, technický ředitel, TOP 09

47. Mgr. Pavel  M l e j n e k, 42 let, učitel na Gymnáziu Turnov, bez politické příslušnosti

48. Radoslav  T o p o l, 61 let, umělecký kovář, TOP 09

49. Mgr. Bc. Karel  H e l l e r, 40 let, učitel, lektor, TOP 09

50. Martin  V y č í t a l, 26 let, finanční poradce, bez politické příslušnosti

 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;