1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011 

2.      Bc. Martina  T e p l á – 40 let, vedoucí pracovnice v sociální oblasti ve veřejné správě, ANO…

Přidat komentář (0 Komentářů)

1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky a CR, bez politické příslušnosti

2.      Mgr. Pavel  Ž u r – 50…

Přidat komentář (0 Komentářů)

1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD

2. MUDr. Jan  M e č l – 51 let, primář urologie KNL a.s., člen…

Přidat komentář (0 Komentářů)

  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje, KSČM 

2.      Ing. Miloš  T i t…

Přidat komentář (0 Komentářů)

1.      Ing. Dan  R a m z e r, 47 let, starosta města Frýdlant, ODS

2.      Ing. Petr  B e i t l, 49 let, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, ODS

3.      Mgr. Juraj  R a n i n e c, 48…

Přidat komentář (0 Komentářů)

 

 1.   Martin   P ů t a, 45 let, hejtman Libereckého kraje, STAN

 2.  PhDr. Hana  M a i e r o v á, 62 let, statutární náměstkyně hejtmana s rezortem CR, památkové péče a kultury, radní města Turnov,…

Přidat komentář (0 Komentářů)

1. Bc. František  G á b o r, 46 let, válečný veterán, účastník operací Pouštní bouře a Pouštní štít ve válce v Perském zálivu, zastupitel SML, TOP 09

2. Mgr. Václav   H o r á č e k, 60 let,  poslanec,…

Přidat komentář (0 Komentářů)

1. Bc. Zuzana K o c u m o v á – 37 let, mistryně světa a Evropy Spartan Race, zastupitelka Liberecké kraje, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport 2012 – 2014,…

Přidat komentář (0 Komentářů)

Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“.

Copyright © 2016 Náš Liberec;