Starosta Chrastavy, současný zastupitel Libereckého kraje.

Láká ho zákonodárná činnost, senát se podílí na tvorbě zákonů. Domnívá se, že by se v případě zvolení maximálně věnoval práci v senátu a nejméně do konce roku by zvládl současně i funkci starosty v Chrastavě.

V senátu by chtěl uplatnit zkušenosti z dlouholeté práce starosty a chtěl by též přenést své nabyté zkušenosti z oblasti školství. Ke svým hlavním tématům pro práci v senátu počítá zabránit tomu, aby ČR odevzdala část svého území Polsku, bojovat proti zrušení pošt v malých obcích, zabránit ohrožení spodních vod frýdlantského výběžku v souvislosti s rozšiřováním hnědouhelného dolu Turow. V případě Liberce by chtěl přispět k navýšení finančních daňových příjmů od státu na obyvatele z rozpočtového určení daní. 

Volební program

Přidat komentář (0 Komentářů)

Předseda představenstva a výkonný ředitel Stavebního bytového družstva Sever.

Kandiduje v podzimních volbách 2016 do senátu PČR za politickou stranu Nový směr.

S jakými tématy osloví kandidát voliče?

V kampani se zaměřuji zejména na aktuální témata dnešní celostátní politiky, které spatřuji v tématech jako je bezpečnost regionu v souvislosti s uprchlickou krizí, postavení seniorů na hranici chudoby, podpora bydlení pro mladé, problém zneužívání sociálních dávek či vzrůstající šikaně živnostníků státem vyjmenovává Petr Černý hlavní témata své kampaně. Práci v senátu by chtěl cílit hlavně na svou odbornost, kterou je problematika bydlení.

Odkaz na webové stránky

Přidat komentář (0 Komentářů)

Někdejší liberecký policejní ředitel, dnes majitel bezpečnostní agentury BEDES, člen KSČM.

Stát by neměl zatajovat lidem objektivní skutečnosti. Více než 30 let se staral o bezpečnost občanů regionu, inicioval a podílel se na prosazení legislativních změn, které lépe chrání slušné lidi před kriminalitou, korupcí a protiprávním jednáním.

Nemá však zkušenosti z velké politiky, pracoval pouze v kontrolním výboru zastupitelstva Úřadu městské části Liberec XXX -  Vratislavice nad Nisou.

Není zatížen skandály, obviňován z korupce.

Jaké vidí hlavní problémy libereckého regionu jako kandidát do senátu: bezpečnost občanů a jejich majetku, potlačování každodenní kriminality, problémy ve vymahatelnosti práva.

Jaké vidí hlavní problémy frýdlantského výběžku ze stejné pozice: nevydání pozemků Polsku, vedení jednání s Polskem ohledně rozšiřování těžby na dolu Turow, které mohou mít negativní dopady na spodní vody v české části výběžku, zlepšení dopravní obslužnosti v něm, nepřipuštění zrušení nemocnice ve Frýdlantu.

Odkaz na program

Přidat komentář (0 Komentářů)

Přednosta chirurgického centra KNL v Liberci. Jeho kandidaturu schválil krajský výbor TOP 09 v Libereckém kraji, kandiduje jako nestraník.

„Jsem stálým zastáncem politiky TOP 09. Nynější vláda prosazuje nebo se chystá prosadit zákony, které likvidují svobodu podnikání, zejména drobné podnikatele. Posiluje moc úředníků a ve snaze vše kontrolovat obírá o soukromí i obyčejné občany. Vše opět směřuje k tomu, aby se občan stal závislým na státu, aby zapomněl na své svobodné hodnoty, možnosti a cíle. A pro občany Libereckého kraje chci zajistit dostupnost kvalitních zdravotních služeb ve všech jeho částech,“ uvedl ke své kandidatuře Peter Hromádka.

TOP 09 považuje senátní volby za velmi důležité. „Senát je totiž dnes jednou z posledních možností, kde se dá usměrňovat politika současné vládní koalice I proto nabízíme voličům kvalitní osobnost profesionála,“ řekl k nominaci František Gábor, předseda místní organizace TOP 09 v Liberci. 

Odkaz na profil

Přidat komentář (0 Komentářů)

Náměstek primátora v Liberci pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, současný zastupitel Libereckého kraje.

Hlavním volebním tématem Jana Korytáře je zvýšení daňových příjmů od státu pro město Liberec, jehož finance má na starost jako náměstek primátora.

„Chci v senátu mimo jiné dosáhnout toho, aby Liberec jako 5. největší město ČR dostával z rozpočtového určení daní stejně peněz na obyvatele jako 4. Plzeň, které nyní připadá 1,6 násobek toho, co dostává Liberec“.

Jan Korytář k tomu dodává, že Přemysl Sobotka z ODS byl v senátu 20 let, aniž by v tomto Liberci pomohl. Díky neschopnosti senátorů a poslanců za ODS, ČSSD, KSČM či nově ANO díky nespravedlivému koeficientu Liberec přišel na daňových příjmech o miliardy korun, které mu chybí na jeho rozvoj. Pro Liberec je to stejně drtivé jako korupce. Liberec tak každoročně přichází oproti Plzni, Brnu či Ostravě o zhruba 600 milionů Kč.

dalších témat je to boj proti vyvádění zisků za vodu do zahraničí, lepší péče o krajinu a hospodaření s vodou v ní, podpora zákona o sociálním bydlení, podpora aktivit za lepší kontrolu kvality potravin, podpora efektivního boje s korupcí, podpora přímé volby starostů a primátorů, prosazení obecného referenda k důležitým otázkám, podpora výstavby obecních elektráren, snaha o prosazení jízdného zdarma v MHD a ve vlacích ČD pro děti do 10 let a seniory nad 65 let, získání podpory státu pro modernizaci páteřních nemocnic.

Jan Korytář se na rozdíl od Michaela Canova v Liberci narodil, žije zde a je tu i dlouhodobě politicky aktivní. Je předsedou politického hnutí Změna a při své kampani chce využít sociálních sítí a též osobního kontaktu s voliči.

Odkaz na profil

Přidat komentář (0 Komentářů)

Současný poslanec dolní komory PČR za ČSSD zvolený v Libereckém kraji

Proč kandiduji do senátu?

Mým záměrem jsou korektní vztahy, spravedlnost a podpora sportu. Právě sport chci podpořit z hlediska zdraví, aktivit, které přispívají zdravému vývoji dětí a mladých, tak i z hlediska dlouhodobého vývoje společnosti. Pokud by se totiž ze sportovního prostředí rekrutovali budoucí politici, je zde značná naděje na ozdravení politické scény. Mezi politiky je čím dál víc těch, kteří nehrají čistou hru, což se o sportovcích říct nedá. Ze zkušenosti vím, že veřejnost vnímá, a právem dle mého mínění sportovce jako nekonfliktní osobnosti, kteří jsou zvyklí jednat v duchu fair play, což je ve světle skandálních korupčních odhalení naděje do budoucnosti.

Ve prospěch sportu jsem měl šanci ve sněmovně zdařile bojovat díky svému členství v Podvýboru pro mládež a sport. Z pohledu spravedlnosti se mi v minulosti podařilo dotáhnout do konce potírání černého trhu s anaboliky. Díky tomu je již vedle výroby, držení či podání většího množství dopingu trestné i to, pokud ho někdo vyveze či proveze přes ČR.

Odkaz na profil

Přidat komentář (0 Komentářů)

Podniká se společností Compet Consult, administruje veřejné zakázky a poskytuje poradenství v této oblasti. Kandiduje jako nestraník za ODS. Podle ODS by měla navázat na dlouholeté působení Přemysla Sobotky v senátu.

Přestože s aktivní politikou podle jiných dosud nemá žádné zkušenosti, je podle ní její práce s politickým rozhodováním úzce spjata. Veřejné zakázky totiž odrážejí reálný výkon politické funkce, prostřednictvím veřejných zakázek se zajišťuje uspokojování většiny veřejných potřeb. A právě při přípravě a zadávání veřejných zakázek se s politiky napříč politickým spektrem setkávám. Do voleb se rozhodla jít proto, že se o politické dění v této zemi dlouhodobě zajímá a není nadšená z toho, jaký směr v posledních letech nabralo a jakým způsobem je ovlivňováno a nechce jen pasivně přihlížet a kritizovat to, co se v této zemi děje.

V případě úspěchu ve volbách považuje za nejdůležitější důstojně reprezentovat v senátu svůj volební okrsek a v legislativním procesu chce přispět k jeho zjednodušení. Již při tvorbě nového zákona o zadávání veřejných zakázek se jako členka Asociace veřejných zakázek mohla zapojit do legislativního procesu a to je zkušenost, kterou by při práci v senátu mohla využít.

Podle ní by regionu  bezesporu prospělo dobudování dopravní infrastruktury, zejména dálničního propojení na Hradec Králové a Ústí nad Labem a dále napojení na německou dálniční síť. Lepší dopravní obslužnost pak může do regionu a zejména do jeho příhraničních oblastí přilákat investory s novými pracovními příležitostmi. Je si vědoma toho, že by z pozice senátorky mohla takové investice podporovat jen nepřímo formou intervencí a nebo v zákonodárném procesu přispět ke zjednodušení právních předpisů, které by realizaci takových projektů urychlily.

Odkaz na profil

Přidat komentář (0 Komentářů)

Lidie Vajnerová – předsedkyně expertní rady IQLANDIE, předsedkyně správní rady Nadace Škola hrou

Má vytvořený svůj vlastní profil na internetu, ale nemá na něm uvedeny své představy, čemu by se v případě zvolení do senátu chtěla věnovat. Je proto možné z něj čerpat v pasážích Co chci prosazovat:

  • chci se zabývat optimalizací daní, účelným přerozdělováním finančních prostředků dle předem daných jasných pravidel
  • zasazuji se o co nejmenší zasahování státu do podnikatelské sféry a vytvoření co nejčitelnějších podmínek pro podnikatele, zaměstnavatele a zaměstnance
  • chci se podílet na vytváření lepších životních podmínek pro rodiny s dětmi, seniory a handicapované občany
  • podporuji neziskové organizace a usiluji o vytvoření co nejlepších podmínek pro jejich činnost, podporuji studium technických oborů včetně celoživotního vzdělávání

a za čím si stojím:

  • jsem zcela principiálně proti dotacím do soukromého sektoru, vadí jí korupční potenciál, který v sobě evropské dotace skrývají
  • podporuji školné na vysokých školách, ale současně doporučuji zavést přehledný a srozumitelný systém studijních půjček
  • jsem jednoznačně proti peněžitým odměnám politiků za působení ve statutárních orgánech podřízených společností
  • vidím v CR významný zdroj zvyšování zaměstnanosti v našem regionu
  • v oblasti kvót by si měl každý stát sám určit svoji imigrační politiku

Odkaz na profil

Přidat komentář (0 Komentářů)

„Chtěl bych propagovat zdejší region, myslím, že Liberecký kraj je nedoceněný, přitom má hodně co nabídnout,“ prohlásil Vávra. Těžit chce hlavně ze svých podnikatelských zkušeností, které sbírá již od 18 let. V roce 2010 koupil polorozbořený zámecký pivovar ve Frýdlantu, který o 4 roky později otevřel a dnes v něm vaří pivo Albrecht.

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;