Ve vyjádření Libereckého kraje k problematice technického dozoru investora u zhroucené budovy Střední školy řemesel v Jablonci nad Nisou ze dne 11. 2. 2020 chybí několik podstatných informací. Jejich absence celou situaci bohužel značně zkresluje.

Ve vyjádření LK se píše: „TDI nesoutěžíme na cenu již od roku 2016. Zakázky vybíráme v nákupním systému, jenž stanovuje i další kritéria, jakými jsou počet referenčních zakázek a počet let praxe.“

Bohužel v tomto vyjádření chybí upřesnění, že výše ceny má v hodnocení 70 % váhy. V 7 z 8 projektů tzv. center odborného vzdělávání, tedy projektů na výstavbu dílen ve středních školách, uspěly při výběru dodavatele TDI pouze dvě místní firmy: INVESTING CZ spol. s r.o. a VARIA, s. r. o. Ze strany kraje jsou tyto zakázky vypisovány za ceny, které jsou na úrovni cca 20 – 30 % ceny doporučované Českým svazem stavebních inženýrů (viz cenyzaprojekty.cz). Výše zmíněné společnosti jsou přitom schopné ve svých nabídkách tyto předpokládané ceny ještě dále výrazně snižovat.

Pochybnosti, že tendry na služby TDI byly u center odborného vzdělávání vypisovány špatně, potvrzuje i přehled přihlášených společností do jednotlivých tendrů:

Projekt

Vítězný uchazeč

Další přihlášení uchazeči

COV LK strojírenství a elektrotechniky Liberec

VARIA, s. r. o.

3L studio s.r.o.

COV řemesel, Jablonec n. N.

INVESTING CZ spol. s r.o.

žádní

COV uměleckoprůmyslové, Kamenický Šenov

VARIA, s. r. o.

3L studio s.r.o.

COV automobilového průmyslu Vysoké n. J.

INVESTING CZ spol. s r.o.

VARIA, s. r. o.

COV pro zemědělství, Frýdlant

INVESTING CZ spol. s r.o.

VARIA, s. r. o.

COV strojírenství a informatiky Česká Lípa

INVESTSERVIS, spol. s r.o.

FRAM Consult a.s., VARIA, s. r. o.

COV služeb Česká Lípa

VARIA, s. r. o.

INVESTING CZ spol. s r.o., 3L studio s.r.o.

COV technické Turnov

VARIA, s. r. o.

INVESTING CZ spol. s r.o., 3L studio s.r.o.

 

Minimální počty uchazečů ukazují na skutečnost, že o tyto zakázky byl ze strany dodavatelů – až na výše uvedené dvě společnosti – minimální zájem. Odpovědný investor by v takové situace zbystřil a zjišťoval, zda nedělá při vypisování těchto tendrů nějakou chybu. Např. v tom, že vypisuje příliš nízké předpokládané ceny, ve smlouvě má příliš nízké nároky na dodavatele, a důsledkem toho nejsou zodpovědné firmy ochotny za takových podmínek TDI poskytovat.

Ve vyjádření LK se píše: „Rekonstrukce školní budovy měla být pouze částečná, týkat se jenom dvou pater školy a dokončená nejdéle za půl roku.“

Toto tvrzení má zjevně vyvolávat dojem, že mělo jít vlastně o jednoduchou a rychlou stavbu. Jenže skutečnost je zcela opačná. Od začátku šlo o rozsáhlý projekt za 78 mil. Kč. Při předpokládané době výstavby 6 měsíců to znamená, že každý pracovní den se na stavbě proinvestovalo cca 600.000 Kč. Takto intenzivní akci prostě nelze uhlídat způsobem, že se zástupce TDI zastaví na pár hodin dvakrát až třikrát týdně na stavbě. Pochybnost, že jednou z příčin zhroucení stropů byl právě nedostatečný dozor, je tak zcela na místě.

Závěrem tak lze konstatovat: J. Felcman: „Minimální počty přihlášených firem do tendrů na technický dozor investora, stále se opakující vítězné společnosti z regionu, ceny naprosto odchylné od honorářového řádu. To jsou všechno indicie, že stavební zakázky kraje trpí systémovou chybou, kdy je tento dozor vykonáván nekvalitně. To může být jednou z hlavních příčin opakovaných prodražování staveb a nyní dokonce zhroucené střední školy v Jablonci n. N.“

„Řešení tohoto problému jsme přitom jasně navrhli: 1) úprava smluv kraje na poskytování TDI, 2) vyřazování cenově podstřelených nabídek, 3) soutěžení v režimu veřejných zakázek malého rozsahu. Namísto toho, aby se vedení kraje nad problémem skutečně zamyslelo, soustředí se akorát na mediální obhajobu svých kroků.“

Tisková zpráva Změny pro Liberecký kraj

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;