město Liberec

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. se sice v rámci soudního sporu o platnost odstoupení města Liberec od smlouvy o správě veřejného osvětlení a světelných křižovatek domáhala pokračování v plnění smlouvy, odvolací soud ale návrh společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. na nařízení předběžného opatření jako nedůvodný zamítl.

Z důvodu opakovaného porušování smlouvy ze strany společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. město Liberec v polovině loňského roku od smlouvy odstoupilo a počítalo s převzetím správy osvětlení od ledna tohoto roku.

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. napadla odstoupení města od smlouvy žalobou a následně se předběžným opatřením domáhala pokračování plnění smlouvy. Soud prvního stupně nejdříve předběžným opatřením nařídil městu Liberec ve smlouvě pokračovat a společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. tak měla zajišťovat správu osvětlení až do konečného rozhodnutí ve věci.

Vzhledem k tomu, že město považovalo a považuje postup společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. v této věci za zcela účelový, mimo jiné proto, že předběžné opatření bránilo řádnému vrácení svěřeného majetku zpět městu a jeho hospodárnějšímu využití, podalo proti předběžnému opatření odvolání.

Odvolací soud dal městu za pravdu a návrh společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. jako nedůvodný zamítl. Město v soudním sporu zastupuje Advokátní kancelář Heřmánek & Černý.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;