Ve čtvrtek dne 19. ledna 2012 proběhne v historické budově radnice v zasedací místnosti č. 11 od 10 hodin mimořádné zasedání Zastupitelstva města Liberec.

Zastupitelé budou schvalovat návrh pokynů k návrhu územního plánu. Zasedání je veřejné, občané mají možnost zapojit se do diskuze od 14 hodin. Sledovat jednání bude možné i online prostřednictvím webových stránek města. Už samotné rozhodnutí vedení města pro čas konání zastupitelstva vyvolalo rozpory.

Podle vedení města byl začátek v 10 hodin dopoledne netradičně zvolen z důvodů předpokladu značně náročné řešené problematiky dotýkající se celého města a všech jeho obyvatel. V případě standardního začátku zasedání v odpoledních hodinách by ve čtvrtek čas na projednání, dle názoru vedení radnice, návrhu pokynů včetně diskuse občanů nestačil.

Podle ing. Kučerové z odboru hlavního architekta bylo ke konceptu nového územního plánu na podatelnu magistrátu doručeno celkem 1235 námitek a připomínek a dalších 63 námitek bylo podáno zástupcem veřejnosti na základě věcně shodné připomínky. Každé z těchto podání bylo jednotlivě zapsáno, vyhodnoceno a zapracováno do návrhu pokynů pro zpracování návrhu.

Koncept územního plánu se začal projednávat již na jaře 2011, když byl primátorem Jan Korytář (Změna pro Liberec). tehdejší vedení přišlo s novátorským přístupem, který projednávání územního plánu zpřístupnil široké veřejnosti. Bylo uspořádáno 16 besed s veřejností, které se setkaly s velkým zájmem, navštívilo je přes dva půl tisíce lidí.

Jiří Rutkovský (Unie pro sport a zdraví - koalice), náměstek pro územní plánování k tomu říká: "Námitkami se také od září 2011 intenzivně zabýval výbor pro rozvoj a územní plánování zastupitelstva města. Ke každé námitce zástupců veřejnosti přijal výbor usnesení obsahující doporučení, jak vyhodnotit posuzovanou námitku. Mnohá problematická místa zástupci výboru spolu s primátorkou Martinou Rosenbergovou a jejími náměstky za doprovodu pracovníků magistrátu a projektanta navštívili. Dále o konceptu územního plánu jednaly poradní orgány rady města tedy komise dopravy a doporučení k územnímu plánu z hlediska ochrany životního prostředí předala radě i komise pro životní prostředí.“

Ovšem rozhodnutí pro čas konání mimořádného zastupitelstva i samotné návrhy pro zpracování nového územního plánu vyvolalo nesouhlas u opozice. Zuzana Kocumová (Unie pro sport a zdraví - opozice) například uvedla: „Pokud by se schvaloval nový územní plán v této podobě, byli bychom proti. Příliš mnoho nových zastavitelných ploch, předimenzovaná dopravní řešení, rozšiřování hranic města do volné krajiny, to jsou základní problémy, které nám vadí. Nyní jsou ale schvalovány návrhy na jeho zlepšení a naší snahou je, abychom přispěli k jejich smysluplnosti. Připravili jsme proto pozměňující a upřesňující návrhy, které jsme diskutovali na výboru, některé byly zapracovány a některé ještě předložíme na zastupitelstvu.“

Kritiku vedení města sklidilo i za realizaci mimořádného zastupitelstva.“Myslím si, že začátek jednání v tomto čase je velmi nešťastný a dá se říci bezohledný k občanům, kteří mají svá zaměstnání a kvůli rozhodnutí vedení města musí platit svou dovolenou v případě, že chtějí být součástí projednávání věci, která se jich týká. Náš požadavek na posunutí jednání zastupitelstva na standardní čas nebyl vyslyšen” uvedl Jan Korytář (Změna pro Liberec). “Současné vedení města bohužel opět dokazuje, že o názor veřejnosti nestojí. Zastupitelstvo začíná již v 10 hodin dopoledne a ačkoliv se jedná o klíčové zasedání, veřejnost o něm téměř neví," dodal Korytář.

Nicméně vedení města i opozice se na podobě nového územního plánu snaží dlouhodobě pracovat, jak osvětluje Karolína Hrbková ze Změny pro Liberec: „Pokyny navržené městem se na pondělním 5-ti hodinové jednání výboru podařilo proměnit v jasnější instrukce, jak v tvorbě územního plánu pokračovat. Naše návrhy směřují např. zamezení výstavbě dalších nákupních zón, nebo rozšiřování zastavitelných ploch do míst veřejné zeleně, rekreace a sportu.“

Program mimořádného zasedání zastupitelstva naleznete ZDE

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;