Liberecká radnice

Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Každý měsíc Vám budeme přinášet několik vybraných bodů v příslušných souvislostech, o nichž jsme přesvědčeni, že stojí za pozornost veřejnosti. Věříme, že i tento krok povede ke zvýšení zájmů lidí o politiku ve městě i k jejímu samotnému zprůhlednění.

Bod číslo 3. - Majetkoprávní operace
Bývalý zastupitel za ODS a její současný člen Jiří Zeronik chce skoupit další pozemky v centru památkové zóny v okolí ulice Na ladech. Připomeňme, že některé nemovitosti již vlastní a některé již prodal a ve zmíněné památkově významné lokalitě se plánuje nebo již probíhá drastická přestavba. Více zde

Bod číslo 8.- Nepeněžní vklad města do společnosti Krajská nemocnice Liberec
Město se chystá do nedávno vzniklé akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec vložit svůj nemovitý majetek v hodnotě cca 155 milionů Kč za který by mělo získat 17,5 % privatizovaného zdravotnického zařízení. Více zde

Bod číslo 14. – Úhrada náhrady za pozemky na Perštýně
Město bude muset vyplatit Pozemkovému fondu ČR cca 2,5 milionu za pozemky, které prodalo soukromému investorovi na zbudování Galerie Perštýn. Tyto pozemky byly původně brány jako městské bydlení a poskytnuty městu bezúplatně, to je ale později prodalo ke komerčním účelům. Více zde

Bod číslo 15. - Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí
Více zde

Bod číslo 20. – Majetková příloha ke zřizovací listině Centra pro sociální a vzdělávací péči
Celý loňský rok se táhly debaty o zachování jednotlivých mateřských školek a zařízení pro děti s respiračními zdravotními problémy. Město nakonec ukončilo činnost dvou školek v luxusních vilách v Údolní ulici a v ulici Husova. Co bude do budoucna s tak atraktivními nemovitostmi není jisté, ale jistě zajímavé bude jméno jejich budoucího majitele, půjdou-li do privatizace. Více zde

Bod číslo 32. privatizace domu na Františkově
Město, v rozporu s dřívějšími sliby, chystá prodat nájemní dům jako celek. Místní nájemníci byli ale, dle svých slov, po celou dobu ujišťováni, že se dům bude prodávat jen po bytech a také do svých domovů nainvestovali nemalé částky. Nyní jim hrozí, že o vše přijdou

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;