Liberecká radnice

Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. Každý měsíc Vám budeme přinášet několik vybraných bodů v příslušných souvislostech, o nichž jsme přesvědčeni, že stojí za pozornost veřejnosti. Věříme, že i tento krok povede ke zvýšení zájmů lidí o politiku ve městě i k jejímu samotnému zprůhlednění.

Bod č.3 Majetkoprávní operace
1. Město prodává bývalý kryt civilní ochrany na Tržním náměstí, kde v devadesátých letech fungoval „rokáč“, tj. Golet klub, později, do letošního roku Castaclub. Liberec se tak stává snad jediným větším městem v republice, kde nefunguje hudební klub zaměřený na rockovou nebo alternativní hudbu.

2. Rovněž pozemky nad zmíněným klubem jsou na prodej, zájem o ně i např. známí liberečtí spekulanti, kteří v minulosti i současnosti čile odkupují městský majetek.

Na tomto místě jsme uvedli, že radní za USZ Mudr. Jiří Janata kupuje malý pozemek od města se slevou. Po upozornění vyšlo najevo, že se jedná o jiného Jiřího Janatu, jedná se tedy o shodu jmen a o naši mýlku. Tímto se radnímu Janatovi omlouváme.

13. O pozemky, konkrétně 3 parcely ve Vesci kolem Dubského potoka, má zájem podnikatel z Turnova, jehož několik firem je v likvidaci.

Město chce prodat svůj podíl na pozemcích na rohu Klostermannovy ulice na Starém městě. Zájemcem je spekulant Jiří Zeronik, bývalý zastupitel za ODS a její současný člen. Město chce svůj podíl prodat za 50% ceny. Více zde

Bod č.6 Prodej pozemků formou veřejných dražeb
Nabízeny budou pozemky v historické části města u Křížového kostela, dále v Radčicích pod Dračím kamenem, v okolí ulice Gagarinovy a další. Více zde

Bod č.7 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Město navrhuje prodat parcely po zbouraném klasicistním domě ve Tkalcovské ulici. O celém podivném postupu k tomuto domu v památkové zóně jsme informovali zde. Více zde

Bod č.9 Návrh přidělení dotací z fondu vzdělávání Statutárního města Liberce
V tomto bodu je navrhována i podpora takovým pavědeckým institucím jako je Nová Akropolis, věnující se „záhadám“ a „alternativním směrům“. Více zde

Bod č.12 Koncesní projekt-Rozvoj dopravy v klidu na území města Liberce
Kontroverzní plán na výstavbu několika parkovacích domů v historickém centru a v zóně Lidových sadů. Po odporu a věcné argumentaci občanů přichází tento plán, zpracovaný firmou kandidáta za ODS v posledních volbách, zpět do zastupitelstva, pouze s několika kosmetickými úpravami. Informovali jsme také zde. Více zde

Bod č.13 Refinancování stávajících závazků
Stav zadluženosti města a návrh na ověření auditu, vypsání ratingu a výběr dluhopisového manažera. Více zde

Bod č.14 Návrh 3. rozpočtového opatření SML pro rok 2008
Více zde

Bod č.16 Schválení podání konceptu IPRM-zóna Lidové sady
Ostře sledovaný a radnicí ostře prosazovaný plán na „revitalizaci“ zóny Lidových sadů, kvůli kterému vzniklo i občanské sdružení dokumentující odpor místních obyvatel proti plánům vládnoucí koalice. Více zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;