Liberecká radnice

Reagujeme na prosby a stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni, že podklady pro každé příští jednání zastupitelstva nejsou na stránkách města dostatečně transparentně prezentovány. I tento měsíc Vám přinášíme několik vybraných bodů v příslušných souvislostech, o nichž jsme přesvědčeni, že stojí za pozornost veřejnosti. Věříme, že i tento krok povede ke zvýšení zájmů lidí o politiku ve městě i k jejímu samotnému zprůhlednění.

Bod č. 2 Majetkoprávní operace
K prodeji je nabízen harcovský kostel. Zájemce je majitel společnosti Tutix, která renovovala městské lázně. Rovněž na prodej pozemky v okolí Papírového náměstí. Více zde

Body č. 8 Návrh na vypořádání se s provozovatelem městského zimního stadionu.
Město se těmito kroky snaží zavázat zaplatit firmě S group (Syner) desítky milionů korun. Jako narovnání za dosavadní provoz městského stadionu je navrhnuto, aby firma S group (Syner) získala od města cca 35 milionů korun. Více zde

Bod č.9 Návrh koncesní smlouvy na provozovatele městského zimního stadionu
Více zde

Bod č. 12 Záměr majetkového vypořádání s vlastníky pozemků u Průmyslové zóny Sever.
Město vychází vstříc majiteli růžodolské průmyslové zóny, firmě Investorsko Inženýrská (patřící pod S group) v otázce vyrovnání se s vlastníky zdejších pozemků kvůli vybudování příjezdové komunikace k této soukromé, komerční lokalitě. Někteří z místních vlastníků o své pozemky přijít nechtějí, stěžují si na arogantní jednání ze strany investora. Rovněž je zarážející proč je vyčíslená jiná hodnota u pozemků, které patří starousedlíkům oproti ceně , která je navrhovaná u spekulantů, kteří zde skoupili pozemky nedávno. Více zde

Bod č. 15 Poskytnutí dotace pro obecně prospěšnou společnost Spacium.
Spacium je obecně prospěšnou společností, která si bere za úkol pečovat o umělecký dojem v Liberci. V jejím představenstvu sedí řada politiků z ODS, v čele s primátorem Kittnerem. Poslední akcí Spacia byla prapodivná krychle s uschlým smrčkem uvnitř před radnicí. Nyní požaduje dotaci 800 tisíc korun na další umělecké atrakce. Více zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;