Liberec-zastupitelstvo

Nová městská vláda – koalice Změny pro Liberec a hnutí ANO má svou skutečnou premiéru. Minulé zastupitelstvo byla de facto jen zvolena městská rada, náměstci a primátor. Nyní předchází koalice před nové zastupitelstvo se svou první várkou návrhů usnesení, které představují jejich dosavadní, byť jen třítýdenní práci. Největší debata se očekává kolem plánovaného rozpočtového provizoria a obsazování výborů zastupitelstva.

 

Bod č. 5 – dotace pro kino Varšava

Vedení města předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh na poskytnutí dotace pro spolek „Zachraňme kino Varšava“ ve výši 400 tisíc korun. Ty mají jít na stavební úpravy, vybudování toalet podobně. Spolek představuje několik mladých lidí, kteří se ve zchátralém nejstarším libereckém biografu z roku 1908 snaží opět vybudovat kino a kulturně-sociální zařízení. Město ovšem přispívá „do svého“, protože kino Varšava je stále v majetku města. Minulá vedení města pod ODS nechala objekt zpustnout, přístup radnice se začal měnit za předchozího vedení, zejména po tlaku veřejnosti. Více ZDE.

Bod č. 7 – schválení rozpočtového provizoria

Městská rada si chce nechat posvětit rozpočtové provizorium, které je zdůvodněno dlouhou dobou povolebního vyjednávání, kdy nikdo nesestavil aktuální rozpočet pro rok 2015. Během rozpočtového provizoria by se městská kasa měla řídit rozpočtem z minulého roku, ke každému měsíci poměrem jedné dvanáctiny. Rozpočtové provizorium má končit schválením rozpočtu nového, který chce nová městská vláda vyhotovit do konce ledna 2015. Více ZDE.

Body č. 8 a 9 – zřízení výborů zastupitelstva a výše odměn

Na liberecké radnici budou i nadále, pokud to zastupitelstvo schválí, tyto výbory zastupitelstva: finanční, kontrolní, výbor školství, výchovu a vzdělávání a výbor pro rozvoj a územní plánování. Nyní má být u každého z nich schválen nový status, předseda a jednotlivé kluby doplní jejich členy. Výše odměna má zůstat stejná jako předchozí roky. Více ZDE a ZDE.

Bod č. 27 – program regenerace památkové zóny

Liberec, zejména jeho centrum, prošlo v minulých letech zásadní proměnou. Vlivem zdejší stavební lobby i investorů zde vyrostlo nemálo, dnes i nevyužívaných, obchodních domů, které často necitlivě zasáhly do historické tváře města. Městská rada představuje aktualizovaný Program regenerace památkové zóny, který obsahuje soupis památek, který by mohl být prvním krokem ke slibované jiné politice vůči historickému odkazu města Liberce. Více ZDE.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;