Únorové zastupitelstvo nemá na programu moc bodů, ale o to některé z nich budou zásadnější. Předně se bude schvalovat nový harmonogram i postup projednávání územního plánu, který se má více otevřít veřejnosti. Ve Vratislavicích má zůstat zachovaný městský park "u kina", kontrolovat se má dlouho kritizovaná smlouva na pronájem liberecké hokejové arény a rada města chystá rozšířit směnečný program s Českou spořitelnou.

 

 

Bod č. 12 – návrh činnosti práce kontrolního výboru na tento rok

Kontrolní výbor libereckého zastupitelstva si má schválit plán kontrol na letošní rok. Vedle těch tradičních jako jsou kontroly plnění usnesení Rady města Liberce je na programu i kontrola zadávání veřejných zakázek a také kontrola dodržování smlouvy mezi městem a společností S group facility management.

Tato dceřinka S group holding (Syner) má na starosti mimo jiné správu zdejší hokejové arény a v minulosti tento vztah mezi městem a firmou čelil ostré kritice pro jeho jednostrannost a nevýhodnost pro město. Smlouvu na pronájem arény schválila ještě městská rada pod primátorem Jiřím Kittnerem v roce 2009. Více zde.

Bod č. 14 – přijetí rozšíření směnečného programu až do výše 1 670 milionů korun

Rada města předkládá návrh na rozšíření směnečného programu s Českou spořitelnou. Dodatkem ke smlouvě se má zajistit vystavení směnek až v hodnotě téměř 1,7 miliardy korun. Hlavní motivací rozšíření směnečného programu má být snížení úrokových nákladů o deset milionů korun každý rok. K bodu se očekává značná diskuse. Více zde.

Bod č. 23 – ukončení pořizování 77. změny územního plánu

Loni vratislavické a následně i liberecké zastupitelstvo rozhodlo, že v centru Vratislavic, v okolí někdejšího kina, má vyrůst soukromý dům pro seniory. Již tehdy byl projekt kritizován za nejasnou koncepci i to, že by tak vratislavičtí přišli o velký kus zeleně v srdci obce. Po volbách se Vratislavicích i v Liberci ale rozhodli od záměru ustoupit, a to zejména proto, že se investor nenamáhal představit svůj projekt. Ve Vratislavicích tak dále zůstává park. Více zde.

Bod č. 24 – schválení postupu pořizování nového územního plánu

Měnit se bude zejména harmonogram prací na tvorbě nového územního plánu. Nové vedení města, konkrétně náměstkyně Karolína Hrbková (Změna pro Liberec) chce více než její předchůdce Jiří Rutkovský (USZ) diskutovat a projednávat některé problematické lokality, které mají dojít změn, s veřejností. Proto se počítá s několika měsíčním odkladem zpracování nového územního plánu, jehož zadání bylo schváleno již v roce 2009. Více zde.

Bod č. 26a – návrh Starostů pro Liberecký kraj na zřízení výborů

Další kolo hádek okolo zřizování a obsazování poradních orgánů rady a  městského zastupitelstva. Starostové pro Liberecký kraj nesouhlasili s novou koncepcí komisí , jak je předložila rada města. Proto své kandidáty nenavrhla, rada města pak ohlásila svůj záměr otevřít komise rady více veřejnosti a odborníkům, kteří se mohou přihlásit do konce měsíce. Nyní Starostové přicházejí se svým vlastním návrhem na zřízení zastupitelských výborů. Více zde.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;