Obyvatelé Liberce dostali dárek – nové webové stránky

Nové webové stránky, které tento týden zprovoznila nezisková organizace Společnost přátel přírody o. s., chtějí pomoci obyvatelům města Liberce lépe se orientovat v problematice korupce a přispět také ke změně vnímání Liberce jako jednoho z nejzkorumpovanějších měst v České republice.

Chceme získávat a vyhodnocovat informace o této problematice tak, abychom na závěr projektu mohli říci buď: „Korupce v Liberci je problém a my předkládáme tyto konkrétní důkazy a tyto návrhy řešení“, nebo naopak „je to jen chiméra, korupce v Liberci neexistuje“. Kromě toho chceme i ukázat a nabídnout jinou vizi Liberce, který by nebyl jen „pro někoho“. O výsledku našeho projektu rozhodnou i obyvatelé Liberce podle toho, jakou měrou se do něj zapojí. Podpora rozvoje občanské společnosti je jedním z našich dlouhodobých cílů a my doufáme, že naším projektem inspirujeme i část libereckých občanů. Možná někoho překvapí, proč se do podobného projektu pouští právě ekologové. Je to jednoduché – všechno souvisí se vším a korupce vede zejména k tomu, že je nehospodárně nakládáno s veřejnými penězi, ať už na úrovní státu či obce, které zákonitě chybí na veřejně prospěšné aktivity, v našem případě třeba na ochranu přírody a ekologickou výchovu, ale i na opravy škol, provoz mateřských školek, opravy silnic a chodníků apod.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
„Chráníme veřejné peníze.“ Jsme nevládní nezisková organizace, která byla založena v lednu 2014. Navazujeme na činnost sdružení Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou
            Tento web provozuje: Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec IČ:
This tells you a bit about this blog and the person who writes it. When you are logged in you will be able to
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.