Související pojmy

CPI Index (index vnímání korupce)

„Index vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI), vydávaný organizací Transparency International, seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. Jde o složený index, vycházející z výsledků několika nezávislých průzkumů mínění a výzkumů provedených mezi zástupci podnikatelské sféry, analytiky a zástupci odborné veřejnosti. Index CPI buduje veřejné povědomí o problému korupce a pomáhá tak vyvíjet tlak na vládní instituce, aby se tímto problémem začaly přímo zabývat, v souvislosti s řešením pošramocené mezinárodní pověsti své země, jak ji odráží index CPI“.

BPI Index (index plátců úplatků)

„Index plátců úplatků (Bribe Payers Index; BPI) hodnotí přední exportní země podle toho, do jaké míry jsou mezinárodní společnosti se sídlem v těchto zemích náchylné k uplácení vysoce postavených veřejných činitelů v hlavních zemích s rozvíjející se tržní ekonomikou. V tomto smyslu index měří nabídkovou stranu korupce v zemích, kde se úplatky platí“.

Globální barometr korupce

„Globální barometr korupce (Global Corruption Barometer) je průzkum veřejného mínění, jehož výsledky byly poprvé zveřejněny v roce 2003. Pro Transparency International jej zajišťuje mezinárodní agentura Gallup International v rámci celosvětového průzkumu názorů veřejnosti. V letošním roce se průzkum uskutečnil v 69 zemích a proběhl v období květen-říjen 2005. Zahrnoval otázky hodnotící závažnost korupce ve vztahu k jiným společenským problémům, míru korupce vnímanou v různých sektorech a osobní zkušenosti respondentů s úplatky“.

Databáze informací – CORIS

Research Information System – je jednou z nejrozsáhlejších databází informací vztahujících se k problematice korupce a veřejné správy. Shromažďuje publikované materiály, dokumenty, případové studie a praktické příklady nejlepších postupů z celého světa (přijaté zákony a mezinárodní úmluvy, dobrovolné oborové kodexy, nástroje a postupy používané v oblasti státní správy a samosprávy). V současné době nabízí možnost vyhledávání ve více než šesti tisících dokumentech, podrobné vyhledávání usnadňuje výběr ze zhruba 200 klíčových slov.
CORIS také nabízí přístup k více než 1000 dokumentů a publikací v úplném znění. Hlavním jazykem databáze je angličtina, nicméně řadu dokumentů najdete i v dalších jazycích“.

Oceňování za boj proti korupci – Integrity Awards

„Řada lidí po celém světě odhodlaně vystupuje proti korupci, často za cenu ohrožení osobního bezpečí nebo života. Transparency International vytvořila projekt Integrity Awards, který oceňuje odvahu a mimořádné úsilí jednotlivců i organizací bojujících proti korupci. Ceny Integrity Awards jsou udělovány od roku 2000 jednotlivcům nebo organizacím za mimořádný přínos v boji proti korupci.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen za rok 2005 proběhlo v Berlíně dne 11. listopadu 2005.
Letošní ceny Integrity Awards získali:

  • Khairiansyah Salman (Indonésie), auditor Nejvyšší auditorské agentury (BPK) odhalil případ velké korupce ve zprostředkovatelských aktivitách hlavní volební komise a poté odhalil také uplácení jejích členů.
  • Abdou Latif Coulibaly (Senegal), vynikající novinář, který proti korupci aktivně bojuje již 10 let. Pan Coulibaly vnesl světlo do největších finančních skandálů, případů zpronevěry a nesrovnalostí ve veřejných záležitostech.
  • Sdružení Movement for Quality Government (Izrael), nejvýznamnější tzv. watch-dog organizace v zemi, která zvyšuje povědomí veřejnosti o korupci v Izraeli.

Podrobnější informace o projektu Integrity Awards v angličtině najdete na www.transparency.org
[Citováno z internetových stránek Transparency International ČR, upraveno.]

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecký kraj má dlouhodobé potíže se strategickou zakázkou za čtyři miliardy na dopravní obslužnost, která má v kraji zajistit provoz autobusové dopravy na příštích
Vyhlášené veřejné zakázky můžeme nalézt ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se o centrální databázi vyhlášených veřejných zakázek, kde jsou uveřejněna informace a dokumenty k
V případě, že má občan podezření na zmanipulovanou veřejnou zakázku, může podat podmět k přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a
Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Nadlimitní a podlimitní