nášLiberec

Search

20. Červen, 2007

V nové rubrice našeho serveru se Vám budeme snažit přiblížit nejzajímavější památky, historická místa i objekty Liberecka i Liberce samotného. Budeme Vás seznamovat s jejich dějinnou genezí, historickým i současným životem, včetně možných problémů, které se jich mohou týkat a pokusíme se najít odpovědi na příčiny těchto potíží….

20. Červen, 2007

Aniž bychom zde chtěli obhajovat nějaký druh laciného a hloupého patriotismu nebo snad nacionalismu, tohoto zmateného rysu vnímání sociální skutečnosti, který se zrodil v měšťanské společnosti 19. století a svou agresivní potenci si naplno vybil ve století dvacátém, je třeba konstatovat, že kladný vztah k domovu je jeden z předpokladů pro spokojený a naplněný…