Syner chce po Transparency International omluvu

Údajně nepřesná formulace v tiskové zprávě Transparency International – Česká republika, která vyzývá k zavedení tak zvaných černých listin pro firmy usvědčené z korupce,vedla právníka Oldřicha Filipa z České Lípy, který zastupuje firmu Syner, k tomu, že požadoval po Transparency International veřejnou omluvu.

Transparency International, mezinárodní organizace, která se, mimo jiné, zabývá průhledností veřejné správy a korupcí, vydala dne 20.6. 2007 tiskovou zprávu, kde doporučuje zavést seznam firem, jejichž představitelé se dopustili korupčního jednání v souvislosti s veřejnými zakázkami a vyřadit je na určitou dobu z účasti na dalších soutěžích.

V textu zmínila i nedávný výrok soudce ohledně majitelů společnosti Syner. Podle obvodního soudu pro Prahu 4 korupci spáchali majitelé stavení firmy Syner Petr Syrovátko a Jiří Urban při získávání zakázky na přestavbu liberecké porodnice. Trestním příkazem je samosoudkyně poslala na rok do vězení s dvouletým podmínečným odkladem. Oba spolumajitelé však podali proti rozhodnutí okamžitě odpor a tak rozsudek ještě nenabyl právní moci.

V textu Transparency International z 20.6. 2007 se přímo uvádí: „Příklady z poslední doby ukazují jeho aktuálnost. Spolumajitelé stavební firmy Syner a zástupci Tender Group Plus byli odsouzeni za uplácení, představitelé firmy Trade Fides jsou obviněni z korupce u zakázek na Ministerstvu obrany, ale všichni nadále dostávají další zakázky a jejich podnikání se státem není ohroženo.“

Na toto tvrzení reagoval právní zástupce stavebního impéria Syner, Oldřich Filip dopisem, ve kterém tvrdí, že považuje tvrzení Tranparency International za naprosto nepřijatelné, nepravdivé a dotýkající se cti jak spolumajitelů, tak celé společnosti Syner s.r.o. Argumentuje tím, že oba spolumajitelé podali proti rozhodnutí odpor a proto byl rozsudek zrušen a nenabyl tedy právní moci. Tvrzení Transparency International je podle právního zástupce hrubě matoucí a poškozuje dobré jméno majitelů i firmy a požaduje veřejnou omluvu ve všech médiích, kde byla zpráva citována i na stránkách společnosti Transparency International – Česká republika.

Společnost Transparency International vyjádřila takto: „K uvedenému tvrzení bychom rádi úvodem dodali, že jsme jej převzali z médií s celostátní působností, a to přesně tak, jak byla zveřejněna. V okamžiku, kdy jsme se v tiskové zprávě vyjádřili ve výše uvedeném smyslu, byl vůči spolumajitelům společnosti SYNER, s.r.o. vydán trestní příkaz, který má povahu odsuzujícího rozsudku. Proto na tvrzení o tom, že byli spolumajitelé soudem „odsouzeni za uplácení“, neshledáváme nic závadného, natož pak urážlivého či dokonce protiprávního.
K předchozímu si dovolujeme podotknout, že jsme v danou dobu nedisponovali znalostí o tom, že osoby (nepravomocně) odsouzené tímto trestním příkazem využily svého procesního práva podat odpor. Právě z tohoto důvodu jsme v naší tiskové zprávě úmyslně použili pojem „odsouzeni“ a nikoli „pravomocně odsouzeni“.

Soud s oběma majiteli Syneru začne na podzim, první líčení je nařízeno na osmého října. Spolu s nimi zasednou na lavici obžalovaných i dalších 14 obviněných v jedné z největších korupčních kauz v novodobé historii České republiky týkající se společnosti Tender Group a přerozdělování zakázek.

V kauze figuroval například i švagr dnešního ministra financí Miroslava Kalouska, Lubomír Kašák. Ten stál za koupí Kalouskova luxusního bytu v Praze-Petřinách. Kašák byl v roce 2002 zavražděn svým obchodním společníkem.

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s