Syner chce po Transparency International omluvu

Údajně nepřesná formulace v tiskové zprávě Transparency International – Česká republika, která vyzývá k zavedení tak zvaných černých listin pro firmy usvědčené z korupce,vedla právníka Oldřicha Filipa z České Lípy, který zastupuje firmu Syner, k tomu, že požadoval po Transparency International veřejnou omluvu.

Transparency International, mezinárodní organizace, která se, mimo jiné, zabývá průhledností veřejné správy a korupcí, vydala dne 20.6. 2007 tiskovou zprávu, kde doporučuje zavést seznam firem, jejichž představitelé se dopustili korupčního jednání v souvislosti s veřejnými zakázkami a vyřadit je na určitou dobu z účasti na dalších soutěžích.

V textu zmínila i nedávný výrok soudce ohledně majitelů společnosti Syner. Podle obvodního soudu pro Prahu 4 korupci spáchali majitelé stavení firmy Syner Petr Syrovátko a Jiří Urban při získávání zakázky na přestavbu liberecké porodnice. Trestním příkazem je samosoudkyně poslala na rok do vězení s dvouletým podmínečným odkladem. Oba spolumajitelé však podali proti rozhodnutí okamžitě odpor a tak rozsudek ještě nenabyl právní moci.

V textu Transparency International z 20.6. 2007 se přímo uvádí: „Příklady z poslední doby ukazují jeho aktuálnost. Spolumajitelé stavební firmy Syner a zástupci Tender Group Plus byli odsouzeni za uplácení, představitelé firmy Trade Fides jsou obviněni z korupce u zakázek na Ministerstvu obrany, ale všichni nadále dostávají další zakázky a jejich podnikání se státem není ohroženo.“

Na toto tvrzení reagoval právní zástupce stavebního impéria Syner, Oldřich Filip dopisem, ve kterém tvrdí, že považuje tvrzení Tranparency International za naprosto nepřijatelné, nepravdivé a dotýkající se cti jak spolumajitelů, tak celé společnosti Syner s.r.o. Argumentuje tím, že oba spolumajitelé podali proti rozhodnutí odpor a proto byl rozsudek zrušen a nenabyl tedy právní moci. Tvrzení Transparency International je podle právního zástupce hrubě matoucí a poškozuje dobré jméno majitelů i firmy a požaduje veřejnou omluvu ve všech médiích, kde byla zpráva citována i na stránkách společnosti Transparency International – Česká republika.

Společnost Transparency International vyjádřila takto: „K uvedenému tvrzení bychom rádi úvodem dodali, že jsme jej převzali z médií s celostátní působností, a to přesně tak, jak byla zveřejněna. V okamžiku, kdy jsme se v tiskové zprávě vyjádřili ve výše uvedeném smyslu, byl vůči spolumajitelům společnosti SYNER, s.r.o. vydán trestní příkaz, který má povahu odsuzujícího rozsudku. Proto na tvrzení o tom, že byli spolumajitelé soudem „odsouzeni za uplácení“, neshledáváme nic závadného, natož pak urážlivého či dokonce protiprávního.
K předchozímu si dovolujeme podotknout, že jsme v danou dobu nedisponovali znalostí o tom, že osoby (nepravomocně) odsouzené tímto trestním příkazem využily svého procesního práva podat odpor. Právě z tohoto důvodu jsme v naší tiskové zprávě úmyslně použili pojem „odsouzeni“ a nikoli „pravomocně odsouzeni“.

Soud s oběma majiteli Syneru začne na podzim, první líčení je nařízeno na osmého října. Spolu s nimi zasednou na lavici obžalovaných i dalších 14 obviněných v jedné z největších korupčních kauz v novodobé historii České republiky týkající se společnosti Tender Group a přerozdělování zakázek.

V kauze figuroval například i švagr dnešního ministra financí Miroslava Kalouska, Lubomír Kašák. Ten stál za koupí Kalouskova luxusního bytu v Praze-Petřinách. Kašák byl v roce 2002 zavražděn svým obchodním společníkem.

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hojně využívaná pošta v obchodním domě Globus se zavírá. Nepomohly ani snahy libereckých politiků opětovně přesvědčit Vratislavice nad Nisou, aby jejich zastupitelé ustoupili zájmům
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V
Náš Liberec již dlouhou dobu upozorňuje na skutečnost, jakým způsobem vedení Libereckého kraje využívá veřejných prostředků pro svou prezentaci. Minulý týden to potvrdila Rada
Pořad Nedej se! zaujala situace kolem sjezdovek na Ještědu. Společnost Tatry mountains resort slovenského miliardáře a oligarchy Igora Rattaje původně slíbila, že po vykácení
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.