Neradostné vyhlídky jedné památky

Téměř před sto lety chlouba architektury a pýcha města Liberce. Dnes jen ostuda, palčivý problém a předmět sporu mezi městem,církví,odbornou i laickou veřejností. Řeč je o novobarokním kostele Máří Magdalény v liberecké Jungmannově ulici pod budovou soudu.

Jde o unikátní stavbu v novobarokním stylu se secesními prvky, ke které náleží i kapucínský klášter. „Stavba není zajímavá jen architektonicky, ale i z technického hlediska. Kostel má ocelový krov a železobetonovou konstrukci, ve své době byl i vytápěn. Jde určitě o jednu z nejvýznamnějších památek Liberce“, říká Mgr.Jiří Křížek z Národního památkového ústavu v Liberci.“Magistrát si 6.2.2007 u NPÚ vyžádal posudek na stanovení technických podmínek a zabezpečení kulturní nemovité památky, minulý týden jsme objekt navštívili a evidentně není zabezpečen proti povětrnostním vlivům“, dodává Mgr. Křížek. Stavba kostela započala v jubilejním šedesátém roce panování císaře a krále Františka Josefa I., roku 1908. Proto kostele dostal název Jubilejní a byl spravován mnišským řádem kapucínů. Dokončen byl roku 1911 a dnes ho římskokatolická církev prodává.Církev se chce kostelu zbavit

Původní vlastník kostela, katolická církev, chce objekt prodat. Arciděkan František Opletal vysvětluje, že pro současnou církev je přednější záchrana kostelů, které církev aktivně využívá, na údržbu objektů typu kapucínského kostela Máří Magdalény prý nemá peníze. „Nemáme dostatek prostředků např. ani na údržbu kostela sv. Antonína, který také potřebuje opravu, město nám finančně přispívalo jen do r.2004, kdy se zadlužilo“, argumentuje arciděkan Opletal. Navíc, podle něj, církev městu kostel nabízela, ale město neprojevilo dostatečný zájem. Nabídka od Technické univerzity Liberec se církvi zase zdála moc „na dlouhé lokte“ a proto se rozhodla k prodeji. Rovněž ztroskotala i snaha o dohodu s řecko-katolickou církví o pronájmu chrámu.Vzniklo občanské sdružení na záchranu památky

V Liberci se ale našlo několik lidí, kterým není osud kostela lhostejný. Založili proto občanské sdružení Spolek pro obnovu kostela Máří Magdalény v Liberci. Vypracovali Projekt záchrany kostela Máří Magdalény a nechali si vypracovat znalecký stavebně technický posudek. Podle Mgr.Davida Hamra není kostel nezachranitelný a alespoň v první fázi by nemuseli být náklady na jeho opravu nijak moc vysoké. Z dlouhodobějšího hlediska členové spolku zastávají stanovisko, že bývalý kapucínský kostel by se měl využít jako ekumenické, ale i kulturní a sociálně prospěšné centrum. Přičemž by měl být zachován architektonický i urbanistický genius loci bývalého svatostánku. Co do organizačního zajištění takového cíle vidí cestu ve spolupráci se státem, církvemi, kulturními a sociálními organizacemi.Obávají se spekulací

Stejně jako Mgr. Křížek z NPÚ i oni se hrozí situace, kdyby měl kostel zaniknout, propadnout spekulacím(zejména díky lokalitě svých pozemků) nebo se přeměnit v komerční subjekt, který by kulturní, historickou i uměleckou hodnotu místa devalvoval. Jako zvlášť odpudivý příklad uvádí Mgr. Křížek případ kostela sv. Michala na Starém městě pražském, kde interiér chrámu sloužil jako noční podnik. Jako odpověď na tuto námitku stanovila katolická církev v kupní smlouvě podmínku, že využití objektu k účelům, které by byly v rozporu s morálkou a dobrými mravy římské církve nesmí dojít. Nicméně prodá-li nový vlastník kapucínský kostel dalšímu zájemci, tak na něj se podmínky vztahovat nebudou, přiznává arciděkan Opletal.Osud domova pro matky s dětmi je nejistý

Další, možná co do důležitosti prvním problémem je přítomnost domova pro svobodné matky v areálu kostela. V prostorách bývalého kapucínského kláštera dnes žije osm svobodných matek a šestnáct dětí. Podobně jako v případě komerčního využití kostele je v kupní smlouvě zaručena lhůta na vystěhování po dobu pěti let, ovšem v případě prodeje kostela soukromému tržnímu subjektu je ztráta domova pro několik svobodných matek téměř jistá. Nabízí se tak otázka, zda nový majitel památky nechceš koupí jen obejít podmínky ze strany církve a obratem kostel i někdejší klášter, kde dnes bydlí matky s dětmi, prodat třetímu zájemci, na kterého se podmínky v takové míře vztahovat nebudou.Kostel je zřejmě již prodán

V současné době již není klášter nabízen na internetových stránkách liberecké realitní kanceláře Prof Reality. Dá se z toho usuzovat, že objekt je již prodaný. O tom, jaký bude osud této unikátní historické památky i domova pro matky s dětmi, rozhodne budoucnost.


Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s