5. Září, 2007

Plný osobních výpadů, mlžení, nevěcnosti a trapnosti je současný spor okolo výměny výboru pro organizaci Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009, které se má konat v Liberci. Mimořádné zasedání libereckého zastupitelstva, které proběhlo minulý týden i následná debata mezi ministryní Danou Kuchtovou a odvolaným ředitelem organizačního výboru Romanem Kumpoštem v televizním pořadu Otázky Václava Moravce k tomu jenom…

5. Září, 2007

Ve čtvrtek 30. srpna se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva města Liberce, které bylo svoláno na popud opozice, která se tak chtěla dozvědět o důvodech, které vedly k odvolání ředitele organizačního výboru pro přípravu mistrovství Romana Kumpošta….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.