Nový územní plán Liberce vypracuje soukromá firma

Již na květnovém zasedání zastupitelstva města Liberce se vedla vcelku vášnivá debata o tom, kdo a jak vypracuje nový územní plán města Liberce. Vládnoucí koalice včetně náměstka Ivo Palouše (ČSSD), který má věc na starosti, prosadila, že nový územní plán vypracuje soukromá firma. Jelikož v současné době Liberec prochází výraznou změnou, co do architektonického výrazu města ( zejména díky stavbě obchodních center v jeho historickém jádru), jedná se o rozhodnutí vskutku zásadního významu.

Věc má ovšem i další rozměr. Město Liberec-tedy daňové poplatníky, bude toto novum stát 28 milionů korun. Přitom na magistrátě jsou zaměstnáni odborníci, jejichž kompetencí je právě, mimo jiné, zpracovávání územního plánu. Existuje zde dokonce celé oddělení pro územní plán.

Rozhodnutí radniční koalice se nelíbilo opozici. Nejčastějším dotazem bylo, zda město Liberec opravdu zaměstnává tak neschopné úředníky, v čele s náměstkem Paloušem, že si musí na vypracování územního plánu najímat soukromé specialisty. Zmíněna byla i možnost renovace současného územního plánu, za kterou by město zaplatilo pouze několik desítek tisíc korun.

Ale asi nejdůležitějším argumentem proti zadání zpracování územního plánu města je obava, zda soukromá firma cíleně nepodlehne lobbistickým tlakům ze strany jiných tržních subjektů a nezanese jejich spekulativní záměry do nového plánu. Ve městě jako je Liberec, kde se staví například jedno zábavní a obchodní centrum za druhým, nikoho nezajímají názory občanů ani odborníků na podobu města, jsou takovéto obavy na místě.
Nicméně díky sevřenosti vládnoucí koalice ODS a ČSSD byl záměr zaplatit soukromou firmu prosazen. Jako příklad opoziční snahy zde uvádíme dotaz Mudr. Ivanky Kolomé na primátora Ing. Jiřího Kittnera i jeho odpověď.

Proč chce město vydat 28 miliónů Kč soukromé firmě za vypracování nového územního plánu, když na magistrátě existuje oddělení územního plánování?

Pro výše uvedenou skutečnost (existenci oddělení územního plánování pozn. Red.) si myslím, že město vydává příliš mnoho peněz na podobné účely. Podobně zadává město rozbory smluvním právníkům, pokud vede složitější právní spor nebo kauzu. Když potřebujeme nový územní plán, zadáváme opět smluvní firmě.

Proto se ptám: nebylo by lepší tyto peníze investovat do personálního školení příslušných oddělení/odborů na magistrátě? Dobře zaplacený odborník, který bude zaměstnancem města, je na dlouhé roky přínosem pro celé město na rozdíl od profesionálů, kteří jsou vybrání na dobu 4 let.

A odpověď primátora Ing. Jiřího Kittnera:

Vážená paní doktorko,
v odpovědi na Váš dotaz položený na zastupitelstvu města dne 31.5. 2007 při projednávání bodu č. 18, podnět k pořízení nového územního plánu Liberce týkající se počtu a úrovně odborníku na Magistrátu města Liberce uvádím:
Zaměstnanci magistrátu splňují kvalifikační předpoklady požadované k výkonu jejich práce. Mnohdy se jedná o poměrně specializovanou kvalifikaci, tak jak je tomu i v případě pořizování územního plánu, a já si na rozdíl od Vás neosvojuji právo jejich odbornost hodnotit.
Mimo zákonem stanovených případů nepřísluší orgánům samosprávy zasahovat do pravomocí osoby odpovědné za personální záležitosti, tj. tajemníka Magistrátu města Liberce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ponechávám tuto záležitost bez dalšího komentáře.

S přáním hezkého dne
Jiří Kittner

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Obě jizerská města, která spojuje jedna řeka, mají další společnou věc: jejich radnice jsou nově prohlášeny národními kulturními památkami. Radnice v Liberci i Jablonci
Podezřelé okolnosti kolem výběrového řízení na výstavbu libereckého plaveckého bazénu za 1,3 miliardy trvají. A zesilují. Ačkoliv měl tendr skončit na začátku letošního října,
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude
Téměř všemi hlasy prošel na včerejším zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bod ohledně výstavby rekordně drahého domova důchodců v Hrádku nad Nisou. Kraj ji bude