nášLiberec

Search

Rozhovor s Alenou Dvořáčkovou, předsedkyní občanského sdružení Staré město Liberec

V Liberci se stala věc ne zas tolik vídaná, nicméně nepřekvapivá. Vzniklo občanské sdružení, které si klade za cíl oponovat záměrům vedení radnice ve věci dalšího prodeje veřejných zelených ploch, privatizace parků a jejich následných zastavění a vůbec přeměny „k lepšímu“ ( rozuměj k lepšímu stavu bankovních kont úzké skupiny spřátelených ) nezaměnitelného kouzla, které Liberec, zejména v jeho historické části, má.
Občanské sdružení vzniklo jako reakce na plán radniční koalice zásadně změnit tvář Starého města a Lidových sadů pomocí dotací z Evropské unie v rámci Integrovaného plánu městského rozvoje i dalších případů, kdy se privatizoval, často za roztodivných okolností, veřejný prostor v této tradiční liberecké lokalitě.

Na otázky odpovídala členka rady občanského sdružení Staré město Liberec, inženýrka Alena Dvořáčková.

Co Vás vedlo k založení Vašeho občanského sdružení?

K založení občanského sdružení mě vedla jednak osobní nespokojenost s některými záměry a skutky současného vedení radnice a dále zjištění, že nás nespokojených občanů města je mnohem více. Posledním impulsem, kdy jsem se rozhodla že je potřeba ozvat se razantněji, byl seminář o Lidových sadech, který pořádala asociace neziskových organizací v říjnu minulého roku.

Tohoto semináře se zúčastnili náměstci primátora pan Červinka a pan Palouš. Na semináři byla ze strany občanů velmi důrazně vyřčena nespokojenost s některými negativními kroky radnice v naší čtvrti. Občané dávali najevo nespokojenost hlavně se stavem komunikací a infrastruktury, kdy byl zcela odsunut plán na jejich celkovou rekonstrukci z roku 2001, a s plánem radnice na vybudování tzv. Purkyňova arboreta. Občané vyčetli zástupcům města prodej parku u Karkulky (mezi ulicemi Chebská, Vnislavova a Elišky Krásnohorské) a dalších zelených ploch, které se v současné době jejich soukromí majitelé chystají přeměnit na stavební parcely a zastavět.

Nejvíce mě i další účastníky tohoto semináře rozhořčil způsob, jakým oba náměstci odpovídali na otázky občanů. V podstatě nebyli ochotni občanům prodeje parků vysvětlovat, na stížnosti ke stavu komunikací odkázali občany na Technické služby města Liberce, k projektu arboreta občanům sdělili, že o něm nechtějí diskutovat, dokud ho nemají kompletně hotový. Je pravda, že nám pan náměstek Červinka oznámil, že radnice bude pořádat svůj vlastní seminář v listopadu, kde nám bude projekt obnovy Lidových sadů představen, ale přesto ve mně zůstal pocit, že v demokratickém státě přeci není možné, aby se volení představitelé takto povýšeně a vrchnostensky chovali ke svým voličům a občanům a aby nám byly představovány projekty v hotové podobě, kdy již nebudou vzaty v potaz žádné připomínky.

Po tomto semináři jsem napsala své negativní dojmy z jednání s představiteli města pořadatelce paní Morávkové, která je členkou zastupitelstva města Liberce, a přes ní jsem se zkontaktovala s panem Alešem Pavlů, který ji poslal obdobný dopis. S panem Pavlů jsme se poté shodli na tom, že je s tím potřeba něco udělat, že se v naší čtvrti potkáváme s dalšími sousedy a známými, kterým se jednání radnice nelíbí a že nejlepší způsob jak dosáhnout toho, aby se s námi vedení radnice vůbec bylo ochotno bavit o svých záměrech, je založit občanské sdružení. Informaci o založení občanského sdružení jsme s pomocí dalších dobrovolníků roznesli do schránek a dne 8.11.2007 bylo v restauraci Na jezírku za účasti 72 občanů založeno Občanské sdružení Staré Město Liberec, jehož předsedkyní jsem byla zvolena. Místopředsedou sdružení byl zvolen pan Aleš Pavlů, byly také schváleny stanovy a zvolena devítičlenná rada. Podle zákona o sdružování občanů byla provedena registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR dne 28.11.2007.

Kolik má sdružení členů?

Sdružení má k dnešnímu dni (18.1.2008) 178 přihlášených členů a evidujeme další zájemce, kteří nás požádali o informace a zvažují, že se přihlásí. Abychom znali názory členů sdružení a mohli je prosazovat, uskutečnila se v prosinci dotazníková akce s otázkami na jednotlivé body Integrovaného plánu rozvoje města v naší čtvrti.

V této akci vyjádřilo svůj názor 119 občanů, přesto většinový názor členů sdružení panu primátorovi nezabránil v prodeji další volné rekreační plochy na hrázi jezírka u ZOO pro výstavbu stánku firmě Kalendář Liberecka. Pan primátor se vyjádřil, že město má 98 tisíc obyvatel a pouze 113 je proti. Z tohoto postoje vyplývá, že pan primátor se sice občanů na nic neptá, ale účelově se zaštiťuje jejich podporou.

Proto je potřeba, aby se občané zorganizovali a své postoje dali hlasitě najevo. A teď nemám na mysli jenom občany v naší čtvrti a naše sdružení, ale v celém městě. K nežádoucím prodejům parků a zeleně došlo i v jiných městských čtvrtích, je potřeba, aby se nespokojení občané spojili a aktivně bojovali proti nešvarům.

A pokud se pan primátor domnívá, že má podporu všech ostatních občanů města, tak bych mu chtěla připomenout, že ho nezvolilo 98 tisíc občanů, ale podle volebních výsledků z roku 2006 dostal 8 938 hlasů, z nichž mnoho hlasů bylo od voličů, kteří toho nyní litují.

Proč nesouhlasíte Vy i ostatní lidé z Vašeho sdružení s plánovanou změnou tváře Starého města a Lidových sadů?

Sdružení ve skutečnosti neodmítá rozvoj čtvrti Staré Město a Lidových sadů, ale nelíbí se nám způsob jakým to chce radnice realizovat. Na jedné straně jsou plány na vybudování Purkyňova arboreta a plány na rozšíření volnočasových aktivit v lokalitě Lidových sadů, které jsou finančně velmi náročné, a na druhé straně je to, že ve čtvrti jsou neudržované komunikace se spoustou děr a propadlými kanály, v mnoha místech zcela chybí napojení na kanalizaci.

Občané se velmi obávají toho, že prioritu mají ty první projekty, na které chce radnice požádat o dotace z EU, a na potřebnou rekonstrukci infrastruktury již nikdy nebudou peníze. Je zřejmé, že na své projekty radnice nedostane celou potřebnou částku z unijních fondů, že tam bude nutné spolufinancování z rozpočtu města a jsou zde obavy, že projekty budou přednostně prosazovány i v případě, že na peníze z EU vůbec nedosáhneme.

Členům sdružení se dále nelíbí to, že projekt Purkyňova arboreta je bezohledný k místním občanům. Například záměr přehradit Purkyňovu ulici by omezil dopravní i pěší dostupnost obyvatel, občanům se nelíbilo ani to, že by do bezprostřední blízkosti rodinných domů měla být umístěna vyhlídková věž, rozšířeny výběhy pro zvěř a turistická odpočívadla byla umístěna hned za ploty soukromých zahrad. Projekt nebral žádný ohled k potřebám občanů ani k jejich soukromí, znehodnotil by ceny nemovitostí v této lokalitě.

Obyvatelé požadují zachování parků, hřišť a zelených ploch pro volné rekreační a oddechové využití občanů čtvrti i celého města, ne oplocené expozice s megastavbami za vstupné. Také případy, kdy radní prodali parky a hřiště svědčí o tom, že naši volení zástupci na potřeby obyčejných obyvatel v tomto směru neberou vůbec žádné ohledy. V souvislosti s těmito prodeji veřejných pozemků, kdy následně investoři žádají o změnu územního plánu a plochy zeleně se mění na plochy pro výstavbu, se plán rozvoje Lidových sadů zdá občanům licoměrný, protože si situaci jednoduše vykládají tak, že nejde o žádný rozvoj čtvrti, ale o zakázky pro architekty a pro stavební firmy.

Byla jste se podívat na posledních dvou zastupitelstvech, kde jste i vystoupila, mohla byste, prosím, přiblížit Vaše vystoupení a Vaše dojmy z celého zastupitelstva?

Nikdy dříve jsem neměla žádné informace o výkonu komunální politiky a upřímně říkám, že průběhy obou zastupitelstev, které jsem navštívila v listopadu a v prosinci, pro mě byly velmi silným negativním zážitkem. Každý občan města by se měl jít na jednání zastupitelstva podívat, aby pochopil to, jaká hra se tady hraje se zájmy občanů.

Pochopila jsem, že tady vůbec nejde o prospěch obyvatel, ale schvaluje se to, na čem se koalice ODS, ČSSD a Unie sportu a zdraví již předem domluvila a nějakým zvláštním způsobem se často schvalují i věci, které jsou pohledem prospěchu obyvatel města nepochopitelné, ale daleko lépe jsou pochopitelné, pokud si člověk zjistí, kdo stojí v pozadí té konkrétní věci.

Co se týče mých vystoupení na zastupitelstvu, před mou první návštěvou na jednání zastupitelstva jsem se naivně domnívala, že pokud občané vyjádří svůj nesouhlas s některým záměrem, že to bude bráno v potaz a bude se o tomto bodu ještě dále seriózně jednat. Velice brzy jsem však zjistila, že na tom vůbec nezáleží, že všechno je již předem dohodnuto ve výborech politických stran koalice a pak už se jenom automaticky mačká hlasovací zařízení.

Zklamalo Vás zastupitelstvo?

Nemohu říci, že by mě zklamalo celé zastupitelstvo, ale určitě mě zklamala velká část zastupitelů. Naopak musím říci, že někteří zastupitelé, které jsem dřív vůbec neznala, mě i velmi potěšili a jejich úsilí si vážím. Pokud někdo z občanů nebude vědět, koho má v příštích komunálních volbách volit, myslím si, že návštěva jednání zastupitelstva mu může v rozhodování velmi pomoci.

Zmiňovala jste se o možném podání trestního oznámení ve věci kontroverzního prodeje pozemku na hrázi Jezírka firmě poslance za ODS Tomáše Hasila, jak jste se rozhodli?

Ještě jsme nedospěli k nějaké závazné dohodě, ale na schůzi rady našeho sdružení jsme tuto možnost projednávali. Nicméně na tuto otázku nepanuje mezi členy rady jednotný názor.

Já si myslím, že trestní oznámení by mělo konstatovat, že volené orgány města nenakládají hospodárně s majetkem města ve smyslu § 38 zákona o obcích a je podezření, že se svým jednáním mohly dopustit trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele nebo porušování povinnosti při správě cizího majetku, konkrétní kvalifikace podle trestního zákona by byla ještě konzultována.

Zatímco vedení města prodalo firmě Kalendář Liberecka pozemek za 750 Kč/m2, podle nabídek realitních kanceláří se prodávají pozemky v přilehlé části Ruprechtic na Horské a v okolí za 2500 – 3000 Kč/m2. V lokalitě u ZOO již prakticky žádné pozemky na trhu nejsou. Cena sice nebyla stanovena jako cena pozemku stavebního, ale vzhledem k předpokládanému komerčnímu využití by jistě mohla být vyšší než cena 750 Kč/m2, proto mělo být vypsáno výběrové řízení. ( O kauze jsme Vás informovali zde – pozn.red. )

Ale jak jsem uvedla – na tom, zda trestní oznámení podáme či nikoliv, se ještě musíme dohodnout. Oslovili jsme členy sdružení aby vyjádřili svůj názor a další postup bude záležet na většině hlasů našich členů. V současné době se chceme poradit s právníky, pravděpodobně z Transparency International Česká republika.

Myslíte si, že libereckým politikům jde o liberecké občany?

Myslím si, že některým libereckým politikům jde pouze o některé liberecké občany. Je dobře, že po minulých komunálních volbách přibyla další opozice, a věřím, že v zastupitelstvu jsou dnes i politici, kterým skutečně jde o prospěch občanů a to bez ohledu na to, v jaké politické straně jsou.

Co plánujete v budoucnu?

Naše občanské sdružení má krátkodobé i dlouhodobé plány. Naše nejbližší plány jsou to, abychom prosadili zachování veřejných ploch pro obyvatele a pokusili se v jednání s radnicí i ve správních řízeních u orgánů státní správy, zabránit největším škodám. Dlouhodobým plánem je jednat s volenými politiky o rozvoji čtvrti a o zamýšleném Integrovaném plánu rozvoje města (Lidových sadů) tak, aby tyto projekty byly přátelské k občanům a prospěšné návštěvníkům i turistickému ruchu.

Jaké byste chtěla, aby město bylo?

Krásné, přívětivé k obyvatelům a přitažlivé pro turisty. Přála bych si, aby investice města byly plánovány uvážlivě, a ne pouze do sportu, jak se to nyní převážně děje. Chtěla bych, aby bylo město bohaté svým majetkem, který bude sloužit všem občanům, a ne aby se hodnotný majetek města prodával takovým způsobem jako v minulém a současném volebním období, kdy cenné nemovitosti byly prodávány za podezřele nízké ceny.

A aby zde nepadala pouze nepříznivá slova, chtěla bych také ocenit vedení města v době po revoluci, kdy došlo ke komplexní rekonstrukci tramvajové tratě a infrastruktury od Masarykovy třídy do Hanychova a k celé řadě dalších prospěšných projektů. Také se mi líbí, že se proměnila tvář města, mnoho soukromých majitelů obnovuje a zkrášluje své nemovitosti. Je však nutné poukázat i na to, že nelze další projekty, ať již obchodních či obytných domů, plánovat na úkor zbylé zeleně a není možné kupčit s parky s odůvodněním, že je potřeba získat peníze do rozpočtu, přičemž kupní ceny v mnoha případech jsou tak směšné, že rozpočtu nepřinesly prakticky nic.

V Liberci jsem se narodila, mám své město ráda a nepřeji si nic jiného, než aby byl Liberec stále krásnější a aby se nám všem tady dobře žilo.

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj