Výstup z I. setkání „Občanů Liberce“

Přinášíme Vám zápis z prvního setkání libereckých občanů, tak jak nám došel do redakce. Jednalo se o iniciativu spontánní, námi, jakožto redakcí, vůbec neorganizovanou. O to nás fakt, že setkání proběhlo, těší více a je dalším povzbuzením v naší práci. Pokud se budete i Vy chtít zapojit do debat nebo různých aktivit, které se vztahují k našemu městu, kontakt najdete v tomto příspěvku.

Dne: 21. duben, 2008, restaurace: Ztráty a nálezy

Přítomni: 5 osob

Účastníci se pokusili definovat základní nedostatky ve směřování města Liberce:

• krátkozraké a jednostranně zaměřené priority města („sport“ zejména pak zaměřený na zisk vybraných jednotlivců či skupin obyvatel, rozvoj ploch určených pro komerci a průmysl na úkor ploch se zelení),

• nízký zájem občanů o dění ve městě a o aktivní působení na výkonné orgány obce,

• záležitost týkající se příprav FIS:

– nepřiměřeně vysoké náklady na organizaci celé akce

– nejistá budoucnost ve využití veseckého areálu pro roce 2009

– hlučnost sněžných děl v Ještědském hřebeni,

– majetkové spekulace při zajišťování pozemků pro tratě.

• rostoucí vliv developerských společností a tím narušení přirozeného rázu městské architektury, ploch zeleně a periferií města,

• velice aktivní prodej městského majetku (objekty, pozemky) – za účelem spekulací,

• nedostatečně informující úřední deska města Liberce – nejsou k dispozici podstatné zprávy a údaje,

• nekoncepční změny územního plánu,

• špatná dopravní obslužnost města,

• všechny výše uvedené body by měly být součástí tzv. Strategického plánu města Liberce, který by měl být konkrétní a srozumitelný. Současnému Libereckému plánu chybí zcela základní vize vývoje města, jakým směrem se chce ubírat (jaké má priority, jak chce město vypadat a fungovat v roce 2020 ).

Aktivity vhodné pro zlepšení situace:

• zejména zvýšením informovanosti občanů:

– obeznámit občany s reálnou mírou zadlužení našeho města,

– distribuovat letáky s informacemi o dění v Liberci, a být tak alternativou vůči Zpravodaji radnice,

– zveřejňování všech podstatných informací na internetu,

• systematická kontrola jednotlivých lokalit dle bydliště účastníků setkání (soustředění se na: změny územního plánu, sledování katastru, program zastupitelstva, úřední desku MML)

• formulovat dopisy s dotazy pro zastupitelstvo a ostatní orgány města v dílčích problémových záležitostech a vyžadovat zpětnou vazbu,

• spolupráce s již existujícím sdružením „Staré město, o.s.“, popř. s dalšími podobně zaměřenými společnostmi

• jednotlivé aktivity (zaměření a smyl jednotlivých akcí zprostředkujeme osobně):

– „Zebra“,

– „Pieta u Ještědu“,

– „Anketa“,

– „Protest“.

Další setkání proběhne dle možností účastníků, nových zájemců a pozvaných hostů z řad redakce Našeho Liberce, o.s. Staré město, zastupitelů města Liberce.

Zapsala Tereza Š.

MÁTE-LI ZÁJEM VÍCE SE ZAPOJIT DO DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ, OZVĚTE SE NÁM! OBČANÉ, MY MUSÍME BÝT AKTIVNÍ, POKUD POLITICI MAJÍ NÉST ZODPOVĚDNOST!

KONTAKT: e-mail: obcaneliberce@centrum.cz

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude
Téměř všemi hlasy prošel na včerejším zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bod ohledně výstavby rekordně drahého domova důchodců v Hrádku nad Nisou. Kraj ji bude
Začátkem minulého týdne zemřel Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.
Hojně využívaná pošta v obchodním domě Globus se zavírá. Nepomohly ani snahy libereckých politiků opětovně přesvědčit Vratislavice nad Nisou, aby jejich zastupitelé ustoupili zájmům