Proběhla debata s občany věnovaná veřejné zeleni

V úterý 10. června tohoto roku se konaly dvě akce, které měly za cíl informovat zastupitele i veřejnost o problému, který je, podle několika posledních anket, jedním z nejdůležitějších pro obyvatele města Liberce. Totiž o problematice veřejné zeleně.

Jako první se od 15-ti hodin v zasedací síni hlavní budovy liberecké radnice konal odborný seminář pro zastupitele města na téma Význam a možné využití ploch veřejné zeleně. Seminář i následnou veřejnou besedu pořádalo sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody.

O možnostech úprav, začlenění a využití zelených ploch v městském prostoru libereckým zastupitelům přednášel náš přední odborník na tuto problematiku, docent Ing. Pavel Šimek, Ph.D., proděkan pro vědu a rozvoj Zahradnické fakulty v Lednici, který má četné praktické zkušenosti z různých měst i ze zahraničí – podílel se i na zpracování systémů zeleně v našich nejatraktivnějších městech (Praha, Karlovy Vary, České Budějovice….).

V návaznosti na seminář proběhla, téhož dne od 18-ti hodin, v prostorách Severočeského muzea v Liberci veřejná debata na toto téma. I zde měl úvodní přednášku docent Šimek a po ní následovala, téměř dvouhodinová debata, při níž se mohli přítomní občané ptát a diskutovat jak s docentem Šimkem, tak s přítomnými zastupiteli.

Za magistrát zde byla přítomna vedoucí Odboru komunálních služeb Monika Šilarová, za technické služby Michal Friedrich. Političtí zástupci, kteří navštívili besedu byli tito: Kateřina Absolonová (SZ), Květa Morávková (SZ), Zuzana Kocumová (USZ), Jan Mach (KSČM), Jiří Šolc (SOS) a Jan Korytář (SZ).

Ačkoliv byla pozvánka zaslána všem předsedům klubů politických stran zastoupených na liberecké radnici, vyjma Zuzany Kocumové, se z řad vládnoucí koalice (zejména z nejsilnějších ODS a ČSSD) nedostavil nikdo. Signum opulentiae…

Ačkoliv venku panovalo krásné počasí, na debatu se dostavila bezmála stovka lidí, kterým není osud veřejné zeleně lhostejný a které, převážně, současné situaci v Liberci v tomto směru znepokojuje. Zazněly otázky konkrétní, vztahující se k jednotlivým plochám zeleně a veřejného prostoru ve městě i otázky obecnější, ve skrze v negativním duchu vůči současné politice města v tomto směru.

Přítomní občané se shodli se zástupci opozice v tom, že radnice nedostatečně a možná schválně složitě informuje občany o chystaných změnách podoby města a že spíše než půvabem byrokracie je tato skutečnost dána zlým úmyslem. Přítomní rovněž projevili ochotu zapojit se do debaty a monitoringu veřejných prostranství, které by měly být zaneseny do Plánu neprivatizovatelných ploch veřejné zeleně, který se podařil opozici v tomto období prosadit.

Samotný tento plán i podrobnější zápis z veřejné debaty i zastupitelského semináře v brzké době doplníme na našich stránkách.

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Téměř všemi hlasy prošel na včerejším zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bod ohledně výstavby rekordně drahého domova důchodců v Hrádku nad Nisou. Kraj ji bude
Začátkem minulého týdne zemřel Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.
Hojně využívaná pošta v obchodním domě Globus se zavírá. Nepomohly ani snahy libereckých politiků opětovně přesvědčit Vratislavice nad Nisou, aby jejich zastupitelé ustoupili zájmům
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V